مجاهدين و دعاوي مضحک

مجاهدين و دعاوي مضحکهادي شمس حائري
« ديده بان حقوق بشر انتخابات ايران را غير آزاد خواند». بي بي سي
« قوانين انتخاباتي ايران تبعيض آميز است و به يک نهاد غيرمنتخب مذهبي، شوراي نگهبان، اجازه مي دهد به جز عده اي معدود که طرفدار نظام هستند، تمامي شخصيت ها را از شرکت در رقابت هاي انتخاباتي حذف کند»
اظهار نظر فوق در مورد انتخابات ايران و غير آزاد بودن آن از جانب ديده بان خقوق بشر نشان مي دهد که ادعاي مجاهدين در مورد مماشات ديده بان حقوق بشر با جمهوري اسلامي از اساس بي پايه و مغرضانه است.ديده بان حقوق بشر هيچ گونه حب و بغضي نسبت به دولت يا سازمان خاصي ندارد. تا به حال بارها ديده بان حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرده و مجاهدين هم چون به نفع خودشان بوده آن را در بوق کرده، حتي بادش هم کرده اند اما وقتي نوبت به خودشان مي رسد و همين ديده بان در باره نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدين گزارش مي دهد داد و فغان مجاهدين در مي آيد و آن را دروغ مي خوانند چرا؟.
اين حاکي از نهايت خود خواهي و خود محوري و رذالت رجوي ها است که هيچ حقيقتي را بر نمي تابند و هيچ حقي را وقتي که به ضرر خودشان باشد نه تنها ادا نمي کنند بلکه گوينده حقيقت را با روش هاي لمپني و چارواداري مورد انواع تهمت و دشنام قرار مي دهند.
سازمان مجاهدين در زورگوئي و قلدري و انکار حقيقت روي همه زورگويان تاريخ ايران را سفيد کرده و در دروغگوئي و شارلاتان بازي تا آنجا پيش رفته است که اين سازمان را به يک سازمان غير سياسي و باند تبه کار تنزل داده است.
چرا وقتي نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي اتفاق مي افتد راست است و در مورد مجاهدين دروغ؟.
چرا وقتي مجاهدين به نقض حقوق بشر متهم مي شوند گزارش را سياسي و ناشي از معاملات پشت پرده و قرار داد هاي اقتصادي غرب با رژيم معرفي مي کند؟.
مجاهدين در عکس العمل گزارش زندان و شکنجه توسط ديده بان حقوق بشر نشان داد که دقيقا مانند جمهوري اسلامي هيچ ايراد و انتقاد و نقص و کمبودي را از حانب هيچ نهاد و سازماني در مورد خود نمي پذيرد و چنين سازماني نه تنها قابل اعتماد نيست بلکه اگر روزي به فرض محال در موضع حکومت بنشيند زندانها پر از زنداني و شکنجه گاهها پر رونق و روزنامه ها تعطيل و راديو تلويزيون ها انحصاري و حقيقت گويان پشت ميله هاي زندان خواهند بود و اگر عفو بين الملل، يا ديده بان حقوق بشر و روزنامه نگاران بدون مرز و ساير فعالين حقوق بشر دولت نو بنياد خيالي اقاي رجوي و بانو را ناقض حقوق بشر معرفي کنند نحواهند پذيرفت و آن را دخالت در امور داخلي ايران و توطئه استکبار جهاني تلقي خواهند کرد.
وقتي دولت فرانسه مريم رجوي و همراهان وي را به جرم حمايت از تروريسم و پول شوئي و اعمال خلاف قانون دستگير نمود پليس فرانسه را متهم به همکاري با رژِم نمود
هرگاه فرد يا سازماني به مجاهدين انتقاد کند فورا برچسب همکاري با رژيم بر پيشاني اش حک مي شود.
وقتي اعضاي سابق از رنج ها و شکنجه هاي قرون وسطائي رجوي در عراق حکايت ها گفتند، آنها را دروغ و اراجيفي که رژيم سر هم بندي کرده و در دهان آنها گذاشته خواند. و……و….
مجاهدين (رهبري) تا به حال به کدام خلاف و چرم خود اقرار کرده اند؟.
رجوي مدعي است که پذيرفتن انتقاد و اشتباه او را نزد رژيم سرشکسته مي کند و ديگران هم بايد جرم و جنايت هاي او را افشا نکنند چون به نفع رژيم تمام مي شود. همگان بايد دم فرو بنددند و خفه شوند.
هيچک دولت يا سازمان يا نهاد حقوق بشر و هيچ عضو شکنجه شده تا زماني که جمهوري اسلامي سر کار است حق ندارد به رهبري خيال پرداز مجاهدين انتقاد کند، يعني در واقع رجوي مي خواهد با اين ترفند جواز جرم و جنايت خود را از ديگران بگيرد تا با خيال راحت هر کاري که دلش خواست انجام دهد.
زهي خيال باطل.
رجوي خود را محور عالم مي داند و همه چيز را در جهان با خود مي سنجد، يعني سازمان مجاهدين يکطرف و بقيه جهان يکطرف، هر فرد يا مقام و دولت و سازماني بايد اهداف و فعاليت هاي خودش را با موقعيت مجاهدين تنظيم و سپس اقدام نمايد.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا