مجاهدین و دعاوی مضحک

مجاهدین و دعاوی مضحکهادی شمس حائری
« دیده بان حقوق بشر انتخابات ایران را غیر آزاد خواند». بی بی سی
« قوانین انتخاباتی ایران تبعیض آمیز است و به یک نهاد غیرمنتخب مذهبی، شورای نگهبان، اجازه می دهد به جز عده ای معدود که طرفدار نظام هستند، تمامی شخصیت ها را از شرکت در رقابت های انتخاباتی حذف کند»
اظهار نظر فوق در مورد انتخابات ایران و غیر آزاد بودن آن از جانب دیده بان خقوق بشر نشان می دهد که ادعای مجاهدین در مورد مماشات دیده بان حقوق بشر با جمهوری اسلامی از اساس بی پایه و مغرضانه است.دیده بان حقوق بشر هیچ گونه حب و بغضی نسبت به دولت یا سازمان خاصی ندارد. تا به حال بارها دیده بان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرده و مجاهدین هم چون به نفع خودشان بوده آن را در بوق کرده، حتی بادش هم کرده اند اما وقتی نوبت به خودشان می رسد و همین دیده بان در باره نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین گزارش می دهد داد و فغان مجاهدین در می آید و آن را دروغ می خوانند چرا؟.
این حاکی از نهایت خود خواهی و خود محوری و رذالت رجوی ها است که هیچ حقیقتی را بر نمی تابند و هیچ حقی را وقتی که به ضرر خودشان باشد نه تنها ادا نمی کنند بلکه گوینده حقیقت را با روش های لمپنی و چارواداری مورد انواع تهمت و دشنام قرار می دهند.
سازمان مجاهدین در زورگوئی و قلدری و انکار حقیقت روی همه زورگویان تاریخ ایران را سفید کرده و در دروغگوئی و شارلاتان بازی تا آنجا پیش رفته است که این سازمان را به یک سازمان غیر سیاسی و باند تبه کار تنزل داده است.
چرا وقتی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی اتفاق می افتد راست است و در مورد مجاهدین دروغ؟.
چرا وقتی مجاهدین به نقض حقوق بشر متهم می شوند گزارش را سیاسی و ناشی از معاملات پشت پرده و قرار داد های اقتصادی غرب با رژیم معرفی می کند؟.
مجاهدین در عکس العمل گزارش زندان و شکنجه توسط دیده بان حقوق بشر نشان داد که دقیقا مانند جمهوری اسلامی هیچ ایراد و انتقاد و نقص و کمبودی را از حانب هیچ نهاد و سازمانی در مورد خود نمی پذیرد و چنین سازمانی نه تنها قابل اعتماد نیست بلکه اگر روزی به فرض محال در موضع حکومت بنشیند زندانها پر از زندانی و شکنجه گاهها پر رونق و روزنامه ها تعطیل و رادیو تلویزیون ها انحصاری و حقیقت گویان پشت میله های زندان خواهند بود و اگر عفو بین الملل، یا دیده بان حقوق بشر و روزنامه نگاران بدون مرز و سایر فعالین حقوق بشر دولت نو بنیاد خیالی اقای رجوی و بانو را ناقض حقوق بشر معرفی کنند نحواهند پذیرفت و آن را دخالت در امور داخلی ایران و توطئه استکبار جهانی تلقی خواهند کرد.
وقتی دولت فرانسه مریم رجوی و همراهان وی را به جرم حمایت از تروریسم و پول شوئی و اعمال خلاف قانون دستگیر نمود پلیس فرانسه را متهم به همکاری با رژِم نمود
هرگاه فرد یا سازمانی به مجاهدین انتقاد کند فورا برچسب همکاری با رژیم بر پیشانی اش حک می شود.
وقتی اعضای سابق از رنج ها و شکنجه های قرون وسطائی رجوی در عراق حکایت ها گفتند، آنها را دروغ و اراجیفی که رژیم سر هم بندی کرده و در دهان آنها گذاشته خواند. و……و….
مجاهدین (رهبری) تا به حال به کدام خلاف و چرم خود اقرار کرده اند؟.
رجوی مدعی است که پذیرفتن انتقاد و اشتباه او را نزد رژیم سرشکسته می کند و دیگران هم باید جرم و جنایت های او را افشا نکنند چون به نفع رژیم تمام می شود. همگان باید دم فرو بنددند و خفه شوند.
هیچک دولت یا سازمان یا نهاد حقوق بشر و هیچ عضو شکنجه شده تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار است حق ندارد به رهبری خیال پرداز مجاهدین انتقاد کند، یعنی در واقع رجوی می خواهد با این ترفند جواز جرم و جنایت خود را از دیگران بگیرد تا با خیال راحت هر کاری که دلش خواست انجام دهد.
زهی خیال باطل.
رجوی خود را محور عالم می داند و همه چیز را در جهان با خود می سنجد، یعنی سازمان مجاهدین یکطرف و بقیه جهان یکطرف، هر فرد یا مقام و دولت و سازمانی باید اهداف و فعالیت های خودش را با موقعیت مجاهدین تنظیم و سپس اقدام نماید.
 

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن