ماسک دموکراسی بر چهرۀ تروریسم

ماسک دموکراسی بر چهرۀ تروریسم


حبیب‎الٌله خُرمٌی/ هلند/ 17 August 05
حضور اعضای سابق که خود از قُربانیان خُشونت و تروریسم کور مجاهدین خلق هستند, از سالها در اروپا دستهای آنان را روکرده و دیگر این عناصر با مُعرفی خود به عنوان مجاهد در خیابانها دیده نمیشوند تا خود را حامیِ حقوق کودکانِ محروم, دموکراسی در ایران و… معرفی نموده و به اخاذی بپردازند؛ گوئی که از ماهیت خود شرمگینند.
با استناد به کتاب ارتجاع مغلوب در رقابت با ارتجاع غالب اثر نویسنده فرزانه هادی شمس حائری و دیگر منابع ارزشمند بود که برای اولٌین بار وزارت خارجه آمریکا مجاهدین خلق را بعُنوان تروریست شناسایی و در لیست قرار داد.
در مقابل امواج انتقاد و اعتراض اعضاء به عملکرد بیرونی و- درونی اش, مجاهدین خلق حلقه های دیکتاتوری درون تشکیلاتی را هر چه تنگ و تنگتر کرده و کمترین نافرمانی را با قساوت تمام و با اشد مجازات سرکوب میکرد چنانکه فضای رعبُ وحشت, نفرت و شکنجه در سراسر تشکیلات حاکم شد.
دستهای آلوده به خون مریم و مسعود رجوی درقتل مظلومانه پرویز احمدی, محمد افتخاری, قربانعلی تُرابی و ده ها تن دیگرو همچنین دیگر موارد نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی مانند:
دخالت در اُمور خانواده های عضو و از هم پاشیدن آنها, آواره و قُربانی کردن چندباره کودکان,
دایر کردن بیدادگاه های وحشیانه و حمله سبُعانه در این دادگاه های رجوی نشان، به عنصُر ناراضی,
تحقیرهای ضد انسانی
اعمال دیکتاتوری مطلق
فشارهای سیستماتیک روانی
شُستسوی مغزی
شرکت در سرکوب قیام ملت(کُرد و عرب) عراق در کنار دیکتاتور و…. از مواردی است که
به خارج از سیم خاردارهای زندان اشرف رسید و دامنگیر مریم عفریته* و رجوی ملعُون* شُد.( لازم به توضیح است که رجوی در جریان طلاقهای اجباری زن را مُکلف میکرد تا همسر خود را ملعُون خطاب کُند و مرد که همسرش را عفریته گوید و به نظر من این صفات برازنده ایشان خود میباشند).
افشاء و اثبات جنایات ذکرشُده توسُط اعضای سابق که خود نیز از قربانیان این فرقۀ خائنند, به گُزارش تاریخی و ارزندۀ سازمان Human Right Watch شُد.
در پروسه محکومیت این سازمان خُشونت طلب, دولت کانادا نیز مجاهدین خلق و همچنین شوربای ملی مقاومت اش را درلیست تروریسم قرارداد. اکنون تمامی کشورهای دنیا این گروه را به عنوان یک سِکت خطرناک و بی پرنسیپ میدانند.
و اما قهر دیالکتیک در دستگیرشُدن مریم عضُدانلو و نُخاله هایی چند از سارمان ترور، این سکت دغلکار را به گردابی دیگر انداخت و شیرازه ابتکار عمل را در دست پسمانده های دیکتاتور عراق گُسیخت, بطوریکه با ایجاد صحنه هائی از آدم سوزی سند دیگر بر جرائم و رفتار مالیخولیائی مریم – و مسعود رجوی افزوده شُد. چُنانکه وزیر خارجه دولت فرانسه, مجاهدین خلق را وحشی ترین گروه تروریست نامید.
اکنون در اروپا, نام مجاهدین مساوی است با تروریسم وبدین ترتیب آنها ازاسم خود پرهیز میکُنند و در وحشت هستند, اماٌ این کابوسی است که آنها خود پرورده اند.
اخیراً یکی از اعضای این سازمان فاسد و آبروباخته به نام صدرالدن سیٌدی برای جمع آ وری امضاء در شهر Groningen در هُلند با آویزان کردن دو برگ کاغذ بر پُشت و گردن خُود مورد ملامت و مضحکه عابرین قرار گرفت. در این اقدام سخیف موارد ذیل قابل تاَ مٌل است:
بر ورقه تبلیغ مجاهد, اسمی و اشاره ای به مجاهدین, رجوی، و هیچ عنوانی که یادآور تروریسم باشد نبود. و در توضیحات شفاهی برای عابرین، نیز صدرالدین اشاره ای به مجاهدین نمیکرد و حتی تروریسم را به عنوان تاکتیک برای جمع کردن امضاء محکوم میکرد!!
برکاغذپاره مجاهد کلمات زیر نوشته بود:
No war in Iran
Democracy
Support the opposition
درلیستی که صدرالدین برای امضاء پیش میکشید تنها یک مورد امضاء شُده بود که گمان میرود آن را هم خود گذارده بود.
در جواب یک جوان هُلندی که گفت, ولی این لیست را تنها یک نفر امضاء کرده,
صدرالدین با سرافکندگی جواب داد: خُب, کسی امضاء نمیکند
زهی بیشرمی که مجاهد در سایتِ اش از این رُسوائی به عنوان وحشت رژیم از استقبال گُسترده مردم هلند از مجاهدین خلق نام میبرد!! و در خُزعبلات مُهملی که در این رابطه میبافد, دولتهای اروپائی , تعدادی از اعضای سابق و همچنین دیدبان حقوق بشر را با فرهنگ لُمپنیست مجاهدی محکوم و متهم میکُند که چرا باید مجاهدین را که مُدعی نوک پیکان تکامل هستند, در حضیض تروریسم قرار داده اند.
به معدود عناصُر خُل و چلی که یک روز هم از نزدیک ( در عراق) در روابط رجویها نبوده اند, تا بدانند نوکران صدام چگونه خائنانه شرافت, ناموس, آزادگی و اخلاق را زیر پا گذاشته, فرزندان ایران را به ذلت میکشند و….؛ یاد آور میکنم که:
اضمحلال سازمان ترور, ضربه ای نیز هست بر جناحهای سرکوبگر داخل و راه را به سوی دموکراسی بازتر میکند. و بالعکس نبود دموکراسی وپایمال کردن حقوق ملت توسُط جناحهای سرکوبگر در داخل, خونی است بر رگان خُشکیده خائنین بی وطن و قاتلان فراری.
این هنوز از نتایج سحر است باش تا صُبح دولتت بدمد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا