نامه سرگشاده انجمن روشناخطاب به منصور قدر خواه

آقای منصور قدرخواه با سلام
انجمن روشنا، کلن آلمان، بيست و پنجم اوت
از اینکه بصورت واضح و آشکار مسئولیت فحاشی علیه انسانهای قهرمان و آزادیخواهی که جرمی جز افشای اسرار نداشتند را پذیرفته اید از شما سپاسگذاریم. زیرا ما از اینکه در محیط شفاف با افکار و عقاید برخورد مسالمت آمیز داشته باشیم استقبال میکنیم و از همه افرادی که با هویت مشخص به صحنه می آیند و حرفهای خود را میزنند با احترام برخورد می کنیم، هر چند که آنان هنوز در فرهنگ بسیار عقب افتاده فرقه مجاهدین و فرهنگ لمپنی آن غرق باشند. مشکل ما اینجا بوده و هست که هیچ یک از افترا زنان و هتاکان سازمان با اسم و مشخصات و آدرس نیستند که از آنان دعوت کنیم تا اسناد و مدارک خود را در زمینه ادعاهایشان ارائه دهند. از هیمن منظر از آقای قدرخواه به دلیل پذیرفتن مسئولیت تمامی فحاشی ها و مارک زنی ها و تهمت هایی که علیه افراد منتشرکرده، تشکر میکنیم. ولی ذکر چند نکته به آقای قدرخواه ضروری است.
آقای قدرخواه شما که ظاهرا و بنابر ادعای خودتان باید فردی فرهنگی؟!! و اهل تحقیق؟!! باشید آیا هیچ کدام از افرادی را که بطور روزانه در سایت خودتان به آنان توهین میکنید و آنان را مورد انواع هتاکی ها قرار میدهید بصور فردی و خارج از سیکلی که سازمان تبلیغ کرده میشناسید. آیاا تا کنون تلاش کرده اید که حتی برای یک بار در محیط دمکراسی اروپایی پای حرف و صحبت آنان بنشینید و ببینید که این افرادی که شما هیچ آگاهی از پیشینه و سابقه و شخصیت آنان ندارید چگونه انسانهایی هستند. آیا این شهامت را داشته اید که از فرقه و مریدتان رجوی بخواهید که یک برگه سند در مورد لجن پراکنی هایشان علیه این قهرمانان ارائه دهند. آیا شما که این همه پرحرارت و تشنه آزادی هستید و خدای آزادی!! را شرمنده میکنید، هرگز شهامت این را دارید که در یک محیط آزاد آن هم در اروپا در حضور دوستان خودتان با هر کدام از این افرادی که بطور مستمر در سایت خودتان علیه شان فحاشی میکنید چند دقیقه بطور مسالمت آمیز نشسته و با آنان صحبت کنید و از حرفهای خود دفاع کنید. اگر چنین بود پیشنهاد زمان و مکان چنین صحبت و مناظره ای با شما. ولی ا گر چنین شهامتی نداشتید لطفا شعارهای عوام فریبانه خود را در بازار دیگری برای رزق و روزی در معرض فروش بگذارید دستتان را از خون و رنج قهرمانان پاکباز کوتاه کنید. آقای قدرخواه شما هرگز حتی ساعتی از رختخواب و خوش خواب پرناز خود در ساحل عافیت نیز فاصله نگرفته اید، ولی افرادی که بی مهابا به آنان مارک و اتهام و تهمت زده اید و میزنید هر کدام بیش از نیمی از عمر خود را آن هم بهترین سالهای عمرش را صرف مبارزه آن هم در صحراهای برهوت بدون آب و علف گذارنده و تا زمانی که خیانت و انحراف سازمان برایشان آشکار نشده بود بر آرمان خود ایستادند و زمانی که انحراف رهبری سازمان و خیانتش آشکار شد باز هم بر پیمان بر خون شهیدانشان ایستادند و در مقابل خیانت و انحراف فرقه و رهبری آن ایستادند و بهای آن را با زندان و شکنجه و به قتل رسیدن پرداختند (یاد همرزمان شهیدمان پرویز احمدی و قربانعلی تراب به خیر که زیر شکنجه دژخیمان فرقه مجاهدین به شهادت رسیدند و دهها نفری که خودکشی شدند و در میدانهای مین و به قول نسرین در چاله های بیرون اشرف سر بر بستر خاک گذاشتند). آیا شما بهتر نبود که حداقل برای یک دوره سه ماهه آموزشی هم شده به صحراهای عراق میرفتید و بعد مدعی آنارشیسم مسلحانه و این سینه چاکی برای تروریسم میشدید. چگونه است که در ساحل دنج اروپا این چنین انقلابی و چب مدار شده اید؟!!
آقای قدرخواه از اینکه یک کارگردان و نویسنده (به قول خودتان) این چنین بی هویت شده که تبدیل به عروسک کوکی مشتی جنایتکار و تروریست شده و تبدیل به این شده که از وی به عنوان دستمالی برای پاک کردن کثافات و جنایاتهایشان استفاده کنند بسیار متاسفیم و آرزو میکنیم که ای کاش میهن ما هرگز چنین نویسندگان و هنرمندانی نمیداشت. در حالی که انسانهای آزادیخواه در زندانهای مجاهدین و ابوغریب صدام ضجه میزدند و عمرشان را از آنها به زور میگرفتند، شما آقای قدرخواه در اینجا تبدیل به بزک و لعاب این جنایتها شدید و خواسته یا ناخواسته همدست جلاد شدید. تا این لحظه شما شخصا خطاب قرار نگرفته بودید، و لذا با صعه صدر و از آنجا که میزان دجالیت و عوامفریبی فرقه برای ما روشن است، این را به حساب ناآگاهی میگذاریم ولی در صورتی که از گذشته خود عبرت نگرفته باشید و از ملت بزرگ ایران عذرخواهی نکنید، پس از این همدست جلاد در سرکوب، شکنجه، قتل و زندان خواهید بود. امیدواریم با کمی فکر و اندیشه در صورتی که تشکیلات و ملاءی که احاطه تان کرده اجازه دهد، بزودی متوجه شوید که در چه باتلاقی کشانده شده اید. در صورتی که این نامه دوستانه قهرمانان مقاومی که سودایی جز آزادی و عدالت نداشته و ندارند را دیدید و اندیشه کردید و از گذشته شرمناک خود فاصله گرفتید با آغوش باز این آزادگی تان را تحسین خواهیم کرد و به شما درود خواهیم فرستاد. امیدواریم که این سخن دوستانه ما را پذیرا باشید.
لازم به یادآوری که اگر به شکایت و پروسه قانونی که در انتظار آن می باشید هم اشاره می کرید بد نبود که خوانندگانتان هم میدانستند که طرف حسابتان نه اعضای جداشده که مقامات قضایی آلمان هستند و بخوبی هم میدانید که در صورتی که اشتباه جدیدی در موضع گیریهایتان بکنید وضعیت حقوق پرونده تان را بغرنج تر خواهید کرد.
ولی دوستانه بگویم اگر به امید وکیل های گران قیمت و تضمین هایی هستید که سازمان به شما وعده داده باید به شما بگوئیم که وضعیتی بهتر از ابراهیم خدابنده که پشتشان را سازمان خالی کرد نخواهید داشت و زمانی متوجه میشوید که دیگر کار از کار گذشته است. از آنجا که اسناد ومدارک به اندازه کافی وجود دارد و سیستم قضایی دولت فدرال آلمان نیز در این زمنیه تسلیم شانتاژهای یک گروه تروریست نخواهد شد قطعا پروسه قضایی روال طبیعی خود را خواهد داشت و دمکراسی و عدالت پیروز خواهد شد.
با احترام دوستانه
انجمن روشنا کلن-آلمان
25.08.2005
جهت اطلاع هموطنان اطلاعیه آقای قدرخواه که مسئولیت فحاشی علیه مقاومین جداشده از مجاهدین را پذیرفته اند را در زیر آورده یم. همانطور که در این متن نیز مشاهدی میکنید فرهنگ سراسر لمپنی که مخصوص فرقه مجاهدین است در این متن نیز مشام را می آزارد.
اطلاعيه منصور قدرخواه، سردبير سايت ايران ليبرتى درباره توطئه رژيم براى ايجاد اخلال در روند فعاليت اين سايت
Thu, 25/08/2005 – 09:48
منصور قدرخواه، سردبير سايت ايران آزاد(ايران ليبرتى)طي اطلاعيه يي از توطئه رژيم ولايت فقيه براى ايجاد اخلال در روند فعاليت اين سايت خبر داد. در اين اطلاعيه ازجمله آمده است:
دشمن مردم ايران كه نه در داخل ايران و نه در خارج از مرزها ذره اى آزادى و آزادى خواهى را بر نمى تابد، از امروز و چنانكه در سايتهاى و ابسته به خود در اعلاميه هائى كشاف و مضحك ــ چون خود مزدوران ــ اعلام داشته است( به بهانه هاى حقوقى و به مدد كسانى كه ماموران خارج كشورى وزارت اطلاعات هستند) موفق شده كه در كار سايت ایران ليبرتى اخلال ايجاد كند.
متن كامل اطلاعيه آقاي منصور قدرخواه سردبير سايت ايران آزاد به شرح زير است:
در محيط طوفانزا ماهرانه در جنگ است
ناخـــــــداى اســـتبداد با خــــــداى آزادى
هموطنان گرامى
بيش از دو سال است كه سايت ايران آزاد( ليبرتى) به مثابه يكى از سايت هاى فعال در جهت يارى دادن به هموطنان آزاديخواه و ميهن دوست واشاعه افكار آزاديخواهانه و انسانى، خار چشم سردمداران ارتجاع و اختناق( ناخدايان استبداد) وجيره خواران رژيمى است كه خصم خداى آزادى ملت شريف ايران اند.
در طول فعاليت اين سايت، بارها و بارها من به عنوان مسئول سايت مورد تهديدها و تطميع هاى فراوان توسط مزدوران وزارت اطلاعات قرار گرفته ام، اما هرگز از خطوط دموكراتيك و آزاديخواهانه خود عدول نكردم و تسليم اين شانتاژهاى پليد نشدم و از پشتيبانى از مقاومت مردم ايران و مردان و زنان شريف، دلير،آگاه و از همه چيز گذشته در راه آزادى و دمكراسى، كه تجمع متشكل و ملموس آنان در شرايط كنونى در شهر اشرف قابل نظاره است دست بر نداشته و نخواهم داشت. خوبست كه در همين جا بگویم:
گرما زسر بريده مى ترسيديم در محفل عاشقان نمى رقصيديم
دشمن مردم ايران كه نه در داخل ايران و نه در خارج از مرزها ذره اى آزادى و آزادى خواهى را بر نمى تابد، از امروز و چنانكه در سايتهاى و ابسته به خود در اعلاميه هائى كشاف و مضحك ــ چون خود مزدوران ــ اعلام داشته است( به بهانه هاى حقوقى و به مدد كسانى كه ماموران خارج كشورى وزارت اطلاعات هستند) موفق شده كه در كار سايت ایران ليبرتى اخلال ايجاد كند.
هموطنان آزادى خواه
اين اخلال ديرى نخواهد پائيد و خدمتگزاران رژيمى كه خود تا گردن در منجلاب دستاوردهاى سياهش فرو رفته از اين دست و پا زدنهاى مضحك طرفى بر نخواهند بست بايد در رابطه با اين حضرات و رژيم مرگزده و مريض ولايت فقيه شان خواند كه:
پيرمردى ز نزع مى ناليد پيرزن صندلش همى ماليد
خانه از پاى بست ويران است خواجه(بخوانيد شيخ) در بند نقش ايوان است
ايران آزاد(ليبرتى) با خنثى كردن توطئه نوكران ارتجاع ديگر بار سرود آزادى و دموكراسى را طنين افكن خواهد كرد و با تمام همكاران مبارز و آزاديخواه در خدمت آرمانهاى آزادى و دموكراسى خواهد بود.
24 اوت 2005(دوم شهريور 1384)
منصور قدرخواه
كارگردان، نويسنده و سردبير سايت ايران آزاد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا