مريم عضدانلو: رجوی زنده است ولي من همه کاره ام

 مريم عضدانلو: رجوی زنده است ولي من همه کاره امايران اينترلينک، بيست و هشتم سپتامبر
رجوی آبرو باخته که به هر خس و خاشاکي برای رفتن روی آنتن آويزان مي شود در سايت هايش به سانسور مطلبي که هرالد تريبيون در موردش نوشته پرداخته و از جمله بخش های زير را فراموش کرد روی سايتش بگذارد. هر چه کرد بعد از دو سه روز بالاخره طاقت نياورد يک چيزی نگويد.
البته لازم به ياد آوری است که جاه طلبي های اين زن بي سواد و بغايت عقده ای و آرزوهايش برای از راه برداشتن همسر سابقش مسعود رجوی و همدستي مهدی ابريشمچي برای فراهم کردن زمينه های لازم برای اين جابجايي نه تنها چيز جديدی نيست که به کرات در سالها گذشته به اثبات رسيده و حتي به مثل و مزاح تبديل شده است و البته همين اخيرا هم باز خانم الهه که از نزديک شاهد فعل و انفعالات بين سران اين دار و دسته تبهکار بوده در مصاحبه خود با گزارش نجات يافتگان به آن مستقيما اشاره کرده است.
نوشته زير بوضوح تاييدی مجدد بر آن چيزی است که بسياری قبلا احتمال آن را داده بودند. البته ما يک مقدار ديگری را هم ترجمه کرديم که اشاره ای هم به نظرات اين زن معلوم الحال لو رفته نسبت به خانواده ديگران (و نه خودش) ، کشتار شيعيان و اکرادعراقي ها و رابطه اش با صدام حسين، علت واقعي ازدواج ثبت نشده اش با رجوی پس از فرار فيروزه بني صدر از خانه مسعود رجوی و صد البته علاقه ايشان در سن پنجاه و دو سالگي به برجسته کردن رنگ آبي چشمانشان با پوشيدن رنگ ها و… هم باشد.
هرالد تريبيون، بيست و سوم سپتامبر:
http://www.iht.com/articles/2005/09/23/news/profile.php
در شهرک خواب آلوده اور سوراواز بيست مايلی شمال غربي پاريس که بخاطر ونسن ون گو که بصورت ديوانه ای ماههای آخر زندگي خود را قبل از خودکشي در آنجا سپری کرده بود شناخته مي شود توريست های ژاپني و امريکايي بي خيال در شهرک مي گردند.. آنها خبر ندارند که اين شهرک اکنون محل استقرار شورای ملي مقاومت ايران گروه شبه فرقه ای مخالف است ک هاعضايش برای اثبات وفاداري به اهدافشان از همسرانشان طلاق گرفته اند و شاخه نظامي آن، مجاهدين خلق در ليست تروريستي امريکا قرار دارد. وفاداری گروه به رجوی بقدری بنيادگرانه است که دو تن از آنها فقط بخاطر مدت کوتاهي که پليس فرانسه در ژوئيه دوهزار وسه رجوی را بازداشت نمود، خود را به آتش کشيدند و مردند….
رجوی پنجاه و دوساله به همآهنگي رنگ هايي که رنگ آبي چشمانش را برجسته کند علاقه دارد….
… وی در پاريس از نزديک با رهبر کاريزماتيک مجاهدين، مسعود رجوی که همسر اولش اشرف در ايران کشته شده بود کار مي کرد. رجوی پس از آن که با ابوالحسن بني صدر، پرزيدنت ترقي خواه بعد از سقوط شاه، در هجرت درگير شد، از همسر دومش، دختر بني صدر هم جدا شد. مريم رجوی گفت که ازدواج وی با مسعود رجوی در 1985 يک حرکت سياسي حساب شده بود. وی گفت:
وظايف من بر عليه رژيم ملاها و بر عليه خميني من را به اين نتيجه رساند که من نمي توانم همان نوع ازدواج نرمالي را که مردم عادی دارند را داشته باشم. با با لبخند ادامه داد: بنابراين من تصميم بسيار سياسي خودم را گرفتم.
مسعود رجوی در 1986 از فرانسه به عراق تبعيد شد و در آنجا کمپ نظامي ای را به نام زن اولش درست کرد. وی آخرين بار زمان کوتاهي قبل از حمله امريکا ديده شده است. مجاهدين خلق مدعي هستند که وی بخاطر فرار از تيم تروری که از ايران فرستاده شده است در خفا بسر مي برد. مريم رجوی فقط مي گويد که وی مطمئن است که مسعود رجوی زنده است ولي فعلا او همه کاره است…
… در پاسخ به طلاق های جمعي که از طرف سران گروه دستور داده شده بود و باعث پاشيدن خانواده ها شده و بچه هايشان را به دست ناپدری ها و نامادری ها داد وی مي گويد که اين سياست هدفش تمرکز انرژی روی هدف بود و نه روابط شخصي افراد…
… منتقدين بسياری معتقدند که اين سازمان بخاطر همکاری هايش و پناه گرفتنش در پيش رژيم صدام در ايران بيشتر مورد تنفر است ولي رجوی مي گويد که جنبش هرگز پشتيباني مالی از عراق را قبول نکرده و بر عليه شيعيان و اکراد عراق در همدستي با صدام شرکت نداشته است. وی دليل زنده بودن سازمانش را افشاگری های گروهش برعليه فعاليت های اتمي ايران دانسته و به آن اشاره مي کند…
… اجازه اقامت رجوی در فرانسه در سال 2006 باطل مي گردد. اطرافيانش مي گويند وی پناهندگي دائم گرفته است ولي اين از طرف مقامات فرانسوی تاييد نشده است.
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا