مجاهدین خلق

اتحادیه اروپا و گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر

اتحادیه اروپا و گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر
بعد از گذشت 4 ماه از انتشار گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر متهمین به نقض حقوق بشر با به راه انداختن یک کارنوال 250 نفره و با صرف هزینه های نجومی همان حرفی را تکرار کردند که 4 ماه پیش و ساعتی بعداز انتشار این گزارش همین نقض کنندگان حقوق بشر گفته بودند.
بله از دیدگاه نقض کنندگان حقوق بشر چون به راحتی و بدون مدرک می توان به هر کس مارک مزدوری زد بنا بر این به همین راحتی هم می شود بر خود مارک مدافع حقوق بشر زد و اتهامات سایرین را نیز حر ف های سرویسهای اطلاعتی دشمن نامید.
اما افسوس که این بار بر خلاف بارهای قبل شاهدینی و جود دارند که با مدرک کافی چون زندان ابو غریب و ثبت این زندانیان از طرف سازمان جهانی صلیب سرخ حاضر هستند در هر کجا و هر زمانی برای صد ها بار شهادتهای خود را تکرار کنند و به قول یکی از مخالفان گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر شهادت واقعی را می توان در سیمای قربانیان هنگام شهادت دید و به دورغ و یا واقعی بودن شهادت پی برد.
به کار گیری نفراتی چون خانم میتران و دیگر فریبخوردگان و به خط کردن یک لشگر کارشانس حقوق بشر که همگی در بی خبری مطلق به دام افتاده اند تنها به اثبات ادعای قربانیان نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین کمک می کند.
کسانی که می گویند شهادتها برعلیه نقض کنندگان حقوق بشر دورغ است چرا راه دور رفته اند آنها به خود زحمت داده تا عراق رفته اند و شهادتهای آنانی را که در عراق گیر افتاده اند را جمع آوری کرده اند اما حاضر نشده اند حتی با یکی از قربانیان این پرونده که در همین اروپا حضور دارند مصاحبه ای داشته باشند.
می شود از این داوران بی طرف پرسید علت اینکار چیست ؟ آیا این کار به شما کمک نمی کرد حرف دو طرف دعوا را بشنوید و بهتر نتیجه بگیرد؟
در هر صورت انجمن روشنا آمادگی خود را برای برگزاری سمیناری با شرکت مسئولین سازمان مجاهدین و کارشناسان مسائل حقوق بشر اعلام می کند تا دورغ و یا صحیح بودن این گزارش را مورد برسی قرار دهند.
انجمن روشنا. 22/9/2005

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا