تروریست ضدتروریزم!

تروریست ضدتروریزم!
سایت پرونده سیاه
آن گاه که اعضای گرفتار وخسته از سال ها ترور وخشونت فرقه ای، در شرایط سخت وطاقت فرساازخواب غفلت بیدار گشته و به خود می آیند، با انتخابی انقلابی وعزمی جزم در جستجوی روزنه ای برای فراراز زندان رجوی چشم به حصار وسیاج های اشرف می دوزند، فقط به نجات خود ورهایی از قید وبند های فرقه ای می اندیشند، نه از تروریست بودن خود بیمی دارند ونه به بریدن وبرچسب های رجوی ساخته توجهی می كنند.
عضو رها شده ازچنگال دیو ها ودیوارها به بیرون از حصار ها می آید وره خاک میهن را در پیش می گیرد، هنوز چند ساعتی از ورودش به خانه وکاشانه نگذشته است که، دستگاه مافیایی رجوی اورا بریده ،خائن ،نفوذی ،مزدور وعامل اطلاعات رژیم می نامدوچه نام ها ونشان هایی که تا کنون به گوشش نخورده ونشنیده است!
رجوی بارها اعلام نموده است ، كه هر كه با ما نیست بر ماست، خواه عضو جدا شده با سابقه فعالیت چند دهه در تشكیلات مجاهدین باشد ویا آنانی كه اضدادند، و بر تروریست بودن مجاهدین و شورا تأكید می كنند.
با توجه به سیاست جهان فریبی رجوی ودار ودسته اش ، باید از این بیشتر انتظار وارونه نمایی فرقه ا ی را داشت. از این كه تروریست های شناخته شده در تشكیلات خود كمیسیون ضد تروریسم داشته باشند ، تعجب نكنید.
اگر روزی رجوی به خیانت خود به نوع بشر اعتراف كرد، واعلام نمود، كه با داشتن چند دهه سوابق تروریستی در ایران وجهان نباید كمیسیون ضد تروریست داشته باشند، آن گاه تعجب كنید!
با خواندن نامه سرگشاده جمعی از جداشدگان بازگشتی مهر ماه 84 خطاب به جابرزاده انصاری، مسئول كمیسیون ضد تروریسم شورای تروریستی مجاهدین، بی اختیار تروریست ضد تروریزم را زمزمه كردم، و دنیای لبریز از صداقت وسادگی اعضای جدا شده ازفرقه تروریستی رجوی ذهنم را مشغول کرد.
دنیای پرزیبایی ها وصداقت یارانم، پرستوهای مهاجری كه باز آمده اند با طبقی از اخلاص، مهر ومحبت وپاكی، با كوله باری از درد ،رنج وآرزوهای پرپر شده وغنچه های نشكفته آزادی ، خاطرات پیكرهای سوخته از سال ها بیداد فرقه ی انسان سوز رجوی.
از بند رستگان آمده اند، تا با ا فشاگری بی امان صفحاتی دیگر بر كارنامه سیاه وپرونده ننگین فرقه تروریستی رجوی بیفزایند.
مسخ شدگان دیروز وكبوتران پیام رسان امروزباز گشته اند تا ازبلندای قله ها ی پر افتخارمیهن ، سیاه چال های نموروزندان های تاریك رجوی را افشا ورسوا كنند، در راستای مبارزه ای انقلابی وملی است ، كه باب انتقاد وپیشنهاد را گشوده اند، وندانسته شكایت گرگ را به درباركفتار می برند! غافل از این كه گرگ هاررهبری شكم قربانیان فرقه را پاره پاره كردوكفتارهایی چون ظالم زاده انصاری نقش مرده خوار صحنه را به خوبی ایفا كرده اند. عجبا تروریست، نقاب آنتی تروریزم بر چهره زده ومحكمه خام خیالان زمانه گشته است!
جدا شدگان باز گشتی به میهن، با ارسال نامه ای به جابر زاده از وی می خواهند كه به سوالاتشان پاسخ دهد.
در جواب یاران باز گشتی باید گفت: نجات یافتگان از جهنم رجوی را نیازی به تعریف واژه ها وتغییر فرهنگ فحش فشان رجوی نبوده ونیست، بگذارهرچه دل تنگشان می خواهد، بگویند وبا هر زبان ولهجه ی كه دوست دارند، پرستوهای مهاجر وكبوتران خونین بالی را كه از فریبستان رجوی می آیند، مورد تاخت وتا زهیستریك خود قرار دهند.
شیر زنان وكوه مردان دیروز ونفوذی های امروز، بار دیگرمی گویم، شكایت گرگ را به دربار كفتار مرده خوار نبرید، ومنتظرعكس العمل های زبونانه دستگاه صهیونیسم، امپریالیستی رجوی باشید، از زالو صفتان بیگانه پرست انتظاری غیر ازاین نباید داشت ، منتظرشنیدن زوزه های درد آلود شان باشید،كه به دنبال افشاگری های شما سر می دهد.
برادران، شما تا كنون نیم سیكل درونی فرقه رجوی را دیده وشنیده اید، همان قسمتی كه سراب بود ودر راس آن شیاد ترین عنصر ضد بشر یعنی رجوی بر مسند فرقه ادعای خدایی می كرد، حال كه به لطف خدا وند آزاد ورها شده اید، از بیرون به سراب شیطانی ودام صیاد نگاه كنید، یقیناً این بار به ماهیت ضد بشری رجوی بهتر وبیشترپی می برید، رجوی ضعیف تر از آن است كه باتبلیغات گمراه كننده،تهدید وتطمیع وعوامفریبی فرقه ای شما را بار دیگر گرفتارسازد. آخرین تیر تروریستی رجوی كه به دنبال اعضای جدا شده پرتاپ می كند، همانا استعمال وا‍ژه ها وبر چسپ هایی لو رفته وكلیشه ای است، كه بارها در ریل تشكیلاتی برعلیه اعضا بكار برده است.
بیایید همه با هم بر فعالیت های مستمر ضد تروریستی امان برعلیه دشمن آزادی وآبادی میهنمان رجوی بیفزاییم.
جابر زاده ها را كه هم چون مترسك ژ‍نده پوش ومردگان متحرك شورای رجوی اند، به حال خود بگذارید، فصل خزان وزمستان یخبندان فرقه انسان سوز رجوی شروع شده است، سرانجام دست روزگار فرقه پرور دوران صدام را به پای میز محاكمه كشاند، اكنون رجوی كه نقش بازوی نظامی وفرمانده كل ارتش خصوصی وسر كوبگر صدام را بازی می كرد كجاست ، تا در ادامه وفاداری به سیدالرئیس جان فشانی ووفاداری كند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا