سوراخ موش مبارزه با رژیم

سوراخ موش مبارزه با رژیم
پرونده سیاه، هشتم دسامبر
همگان می دانند کودکان در سنین کم وقتی بر سر خواسته شان به هدف نمی رسند به دنبال آن هر گونه جر زنی،بی ادبی،وسایر رفتار های غیر نرمال خود را با آن توجیه می کنند.
اکنون به عنوان عنصری که مدت دو دهه در مناسبات فرقه ای رجوی بوده ربط این جر زنی کودکانه را با استراتژی آبکی رجوی در خصوص مبارزه با رژیم با فاکت ومورد مشخص با توجه به تجارب عینی روشن میکنم..
فرقه رجوی بدون کمترین ظرفیت ،توان ،تجربه ونیرو بر سر تصاحب حاکمیت واعمال هژمونی جرزنی می کرد از آنجائیکه قانون تکامل به کسی باج نداده وبه استراتژی های ننر ولوس توجهی ندارد لذا بطور قانونمند این فرقه در همان ابتدا خود را حذف شده دید واز آن مقطع با این بهانه(مبارزه با رژیم) تمامی اعمالش مثل ترور،بمب گذاری، خرابکاری،جاسوسی، نقض حقوق،شکنجه وسر به نیست کردن را سمبل می کرده.
این کارت، ویا برگ مظلوم نمایی به سلاحی خطر ناک در دست رجوی ها بوده وطی سالهای متمادی با آن بیشترین جنایات کرده حتی علیه اتباع کشورهای دیگر.
اولین ترفند فرقه با این کارت فریب مجامع حقوق بشر وشخصیت ها وپارلمانترهای کشور ها بوده رجوی در این خصوص چهره ای از خود ارائه نمود که با آن سر همه را شیره مالید و جای ظالم ومظلوم را عوض کرد.اما هیچوقت پاسخگو عملکردش نبوده البته به عنوان سازمانی تروریست در لیست قرار گرفته اما منظور از پاسخگوی این است که حسابرسی مورد به مورد به اعمال غیر قانونی این باند تروریست بشود.
مجموعه ای از عملکرد تروریستی فرقه که طی پروسه های گذشته منجر به تراژدی هولناکی بشرح زیر شده.
1_ فرقه رجوی اعضاء و هواداران ساده لوح وتهی شده را در ابتدای فاز نظامی مجبور به انتهار وبمب گذاری انجام ترور وخرابکاری های می کرد که اساسا با کمترین آگاهی حتی فی الواقع زیر مینیمم این کار را می کردند وباعث کشته شدن خود وانبوهی شهروند بی گناه می شدند اما رجوی این عمل را مبارزه با رژیم تبلیغ می کرد.
2_ کودکان وزنان را بدون هیچ انگیزه واطلاعی به عنوان زن وهمسر همراه با تیم ترور کوبل می کرد وباعث مرگ ویا هر سرنوشت خطر ناک دیگری برایشان می شد فرقه این عمل استثماگرانه و خیانتکارانه را هم مبارزه با رژیم می داند.
3_ سپس قرار گرفتن در کنار صدام وحضور مستقیم در مرز ها وکشتن ایرانیان،شرکت در شکنجه اسرای ایرانی،گرفتن اسیر ودادن به صدام،تصرف اراضی واموال ایران وتقدیم به صدام ،ضربه زدن به منافع ملی ایرانیان و جاسوسی ودیدبانی برای هدف قرار گرفتن ایرانیان در شرایط بمباران ها مواردی هستند که رجوی رسما به آن اعتراف وآنرا در راستای مبارزه با رژیم قلمداد می کند.
4_فرقه تروریست در مقاطع مختلف اعضاء وهوادارانش را به طور سیستماتیک مجبور به خود سوزی نموده وباعث مرگ آنها شده این ساده لوحان به طرز وحشیانه ای اغفال واز کانال تشکیلات به جزغاله و کباب مبدل شدند تا رهبران حتی یک دم سختی نکشند ،در دو سال پیش در جریان دستگیری مریم رجوی به جرم هدایت وطرح ریزی ترور در اروپا تعدادی اجبار به انتهار در قالب خود سوزی شده که دو نفر بنام صیقه مجاوری وندا حسنی هر دو از فرماندهان ارتش خصوصی صدام جان باختند وتعدادی هم نیم سوز شده وآسیب های جبران ناپذیری دیدند.این خط مستقیم از سوی مریم برای رهایی خودش اعلام شد این
عمل زشت را هم فرقه در راستای مبارزه با رژیم خواند.
5_ فرقه رجوی در سال های 69-70 ملت کرد وشیعه عراق را به خاک وخون کشید ومرتکب انسان کشی بی مرز وحشتناکی شد به کودکان و بیماران هم رحم نکرد واین عمل ننگین خود را در راستای مبارزه با رژیم معرفی کرد.
6_ این فرقه به دستور مریم ومسعود رجوی تعداد زیادی از افراد ناراضی خود را به استخبارات صدام فروخت واغلب آنان زیر شکنجه نابود شدند وتعدای روانی وآسیبهای جدی دیدند وتعداد کمی از آنان جان سالم بدر بردند رجوی این افراد را موانع سر راه مبارزه با رژیم معرفی کرده وبه عمل زشت وضد بشری خود افتخار می کند، کتاب از اوین تا ابو غریب مبین این واقعیت دردناک است.
7- فرقه ترور رجوی از سال 68تا 70 اقدام به بهم ریختن خانواده در تشکیلات خود کرد زن ومرد با تهدید واجبار از هم جدا وفرزندانشان را به نقاط نا معلومی در اروپا وآمریکا اعزام ودر یتیم خانه ها نگهداری وروزانه آنها را به خیابانها برده وتحت عنوان کودکان بی سرپرست با آنان کاسبی نموده وپول جهت ادامه ترور جمع آوری کردند، این محروم نمودن فرزند از مهر پدر ومادر هم در راستای مبارزه با رژیم سمبل شد.
این تنها گوشه ای از فاکت ها وموارد غیر انسانی فرقه است که در زیر سقف مبارزه با رژیم علیه انسانها بکار برده و در واقع مقوله مبارزه بارژیم به سوراخ موشی برای فرار از واقعیت در دست رجوی ها بوده.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا