مجاهدین خلق

رها یی، آزادی ازفرقه رجوی

رها یی، آزادی ازفرقه رجوی
بنام آنکه جان را فکرت آموخت
بدنبال تشدید بحران در مناسبات فرقه رجوی (از اشرف تا اوور مرکز تروریستهای مزدور) شاهدین اعلام داشتنه اند مدتی است علیه تفکرات سکتاریستی و اپورتونیستی مجاهدین در قرارگاه اشرف خیزشهایی صورت گرفته و روی دیوار های اشرف علیه فسیل شده های مجاهدین شعارنویسی میشود. و ریزش نیروها بخاطر بن بست لاعلاج سازمان از لحاظ سیاسی و نظامی و سوختن به اصطلاح تنها آلترناتیو که فقط خودش مدعی آن بوده وآ لترناتیوی که با جاسوسی و مزدوری برای صدام زنده بود حال نفس های آخر را می کشد از جمله مزدورانی همچون عبدالحمید امامی و عباس لیوانی نژاد و حسنی لجن پراکنی می کنند و خود در صدد فرار از فرقه رجوی هستند و بجز این هم چاره ای ندارند که سازمان تروریستی مجاهدین هر روز مزدوران و جیرخوران خود را اجیر کرده که یک سری دروغ سرهم بندی کرده تا افرادی که قصد خروج را دارند روحیه ای کاذب دهند و همچنین راه فراری باشد برای رجوی مزدور برای جوابگوییهای خیانتش. خصوصا قمر خانم مریم عضدانلو رجوی همسرسوم مسعود که حرم سرا زده می گوید ما چراغ ها را خواموش می کنیم که کسی می خواهد برود. شما همیشه می گویید درخروجی شما باز است. کدام درتان شما که دری ندارید.
من و خانواده ام که همه چیزمان را فدای سازمان لعنتی شما کرده ایم. با وجدان بیدارمان شماها را افشا می کنیم و کار سیاسی و حقوق بشری برای نجات افراد اسیر در چنگال فرقه ای رجوی می کنیم ودستتان را بخاطر بخطر انداختن امنیت ملی کشور ها وشهروندانش رو می کنم برای مثال سو استفاده شما از کشور دمکراتیک کانادا که بسیاری از شهروندان کانادایی را با شستشوی مغزی دزدیده و به عراق بردید و به آنها آموزش تروریستی داده اید وبا بیرحمی دستور تشکیلاتی می دهید تا بخاطر اهداف تروریستی خودسوزی کنند. خود سوزی اعضای فرقه ای مجاهدین در کانادا، و اروپا بیشتر و بیشتر دامنه جنایات مریم و مسعود را نشان داد، که اعضای خود را به این شکل وحشتناک قربانی این جنایتکاران کردند، تا به رهبران خود کامه خود کمکی کنند، ولی سازمان با بی شرمی میخواهد نهایت بهربرداری سیاسی بکند. از خانواده های قربانی فرقه رجوی در آخرین روزهای متلاشی شدن فقط با نیرنگ خودشان را مطرح کنند. جرم ما این است که کمک به هم وطنان ایرانی کرده که گول فرقه مافیایی باند تبهکار رجوی را نخورند.
اعضای سابق مجاهدین حاضر هستند با تمام توش و توان با جوامع بین المللی حقوق بشر، برای بازدید کمپ های مجاهدین بروند، و رابطه درون تشکیلاتی مجاهدین در عراق و اوور و انجمن های مخفی و انجمن هایی که با نام تو خالی دهن پر کن را بازدید کنند، تا اینکه سازمان های حقوق بشر بتوانند در ارتباط با نقض حقوق بشر مجاهدین در پایگاهها واردوگاه اشرف را رسیدگی کنند. و خواستمان و هدفمان این است که رهبران جنایتکار مجاهدین بایستی در دادگاه های جنایات علیه بشریت محاکمه شوند.
اگر شمر و یزید گندم ری را خوردند. شما فقط در رویای خودتان در درون قلعه الموت خواب سکتاریستی خانم مریم رجوی در تهران خواهید دید.
امیر حسین کرد رستمی
23,Dec,2005

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا