ماشین تبلیغاتی مجاهدین

اسامی منتشر شدۀ امضا کنندگان نامه را گیر آوردیم

شق القمر فرقۀ رجوی

فرقۀ رجوی از نامۀ جمعی اعتراضی نزدیک به پنجاه نفر از اعضا و مسئولان سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) مقیم کشورهای مختلف اروپا به رئیس جمهور تشریفاتی آلبانی به علت حضورش در قلعۀ زندان گونۀ این فرقه و دیدارش با مریم رجوی، به سوز و گداز بی سابقه ای افتاده که بهتر از این نمی توان افتادن این فرقه به حضیض افلاس و ورشکستگی و خواری و زبونی به دنبال شکست کامل استراتژی آن و افشای عملکردها و رفتارها و افکار واقعی اش توسط جداشدگان و انزوای کامل داخلی و بین المللی اش را اثبات کرد.
به دنبال نامۀ ما به رئیس جمهور آلبانی و تسلیم آن به سفارت آلبانی در پاریس و انتشار متن فارسی و انگلیسی آن با لیست کامل امضا کنندگان شامل 46 نفر از اعضا و مسئولان سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) مقیم اروپا در اغلب سایتهای فارسی و انگلیسی از جمله سایت پیوند رهایی همراه با خبر آن و عکسی از هیأت مراجعه کننده به سفارت آلبانی در پاریس و تشکر رئیس جمهور آلبانی از این نامه آتشی چند باره بر خرمن سوختۀ فرقۀ رجوی افتاد و تا اعماق دل و روده و پایین و بالای سردمدارانش را سوزاند که آه و نالۀ ناشی از این سوزش کم سابقه شان را به صورت اطلاعیۀ کمیسیون بی سر و صاحب امنیتش در آورد بطوریکه از فرط سوزش به قدری گیج و منگ شدند که در سطر سطر آن انواع تناقض گویی آشکار و خنده دار و بلاهت و جملات کودکانه و دروغ بافی آشکار و فریبکاری و توهین به شعور مردم در نتیجۀ بی شعوری شان موج می زند تا آنجا که هر خواننده ای (البته اگر غیر از خودشان و ما کسی آن را خوانده باشد) به محض خواندن آن از همان تیتر و جملات نخستش دلش شاید از موضع بشردوستانه به پیری و خرفتی و پریشان گویی آنها بسوزد که بیچاره ها به عجب روزی افتاده اند که حد اقل نمی دهند اطلاعیه شان را یکی شان که هنوز دچار آلزایمر نشده است بنویسد و نتیجه می گیرد که پس حتما کسی در میانشان نمانده که فکر و عقلش سرجایش باشد.
ببینید در تیتر اطلاعیه آمده است: «مأموران وزارت اطلاعات در اروپا اسامی مأموران شبکه اطلاعاتی رژیم در خارج کشور» هر کس ببیند فکر می کند باز یک شق القمر دیگری از فرقۀ رجوی است و ادعای موهوم دست یابی به اطلاعات داخل رژیم!! آنهم مثل همیشه بعد از انجام کار و نه قبل از آن!! بعد که وارد متن اطلاعیه می شوی می بینی نوشته است: «این مزدوران در کمال حماقت طی نامه‌ای اسامی مأموران شبکه اطلاعاتی رژیم را بعنوان معترضان سیاسی به سفارت آلبانی دادند» حد اقل برای درست بودن دستوری جمله ننوشته «اسامی خودشان را»!! در حالیکه در جملۀ این متن مشعشع!! می گوید مزدوران اسامی مأموران رژیم را …
خوب چطوری یک دسته مأمور اسامی مأموران دیگری را و اصلا چرا و با چه ربطی به سفارت آلبانی داده اند؟!! دیگر فکر کنم هیچ پزشک و روانشناس هم نتواند این نوع آلزایمر را شناسایی کند تا حداقل موقتا درمانش کند!! وانگهی اگر اونا خودشان اسامی خودشان را به عنوان معترضان امضا کنندۀ نامه به سفارت آلبانی داده اند بعد هم که در سایتهایشان منتشر کرده اند و شما از سایتهای آنها برداشته اید پس خیلی ممنون که تیراژ خوانندگان اسامی ما جداشدگان را با باز نشر آنها بیشتر هم کرده اید!!! جالبتر اینکه نویسندۀ آلزایمری اطلاعیه با فراموش کردن کامل این جملۀ خود بلافاصله در جملۀ بعدی می نویسد: «اسامی مأموران شبکه اطلاعاتی رژیم اعلام شده به سفارت آلبانی در پاریس، برای پیگرد امنیتی و قضایی….»!!! ببخشید که دیگر این وجیزه گنجایش علامت تعجبهای بیشتر را ندارد اگر فرد عاقل و سالمی آن را خوانده باشد همان شاخهایی که روی سرش از تعجب می روید کافی است!! بالاخره نفهمیدیم این پرتقال فروش کجاست؟ خودشان اسامی را به سفارت آلبانی داده اند یا شما داده اید برای پیگرد امنیتی و قضائی…؟؟ وانگهی کجای دنیا و کدام سفارت در کدام کشور شکایت قضائی می پذیرد؟!! فکر کنم سالخوردگان پوشکی رجوی معنی کلمات را هم دیگر بکلی فراموش کرده اند.
حالا در لیست اسامی ببینید خیلی ها را که اصلا نتوانسته برایشان برچسبی پرانتری درست کند یا نویسندۀ آلزایمری که نوشتۀ جملۀ قبلی خودش را فراموش می کند یادش رفته یک ناسزا و تهمتی هم بار آنها کند از جمله اینکه برای آنها که از اردوگاه اسرا در عراق به فرقه پیوسته بودند و سالها مثل همۀ ماها «گوهران بی بدیل» توصیف می شدند حالا به عنوان یک دشنام و ناسزا از نوع مدل رجویستی داخل پرانتز نوشته «اسیر جنگی سابق»!! و در اول اطلاعیه هم عکسی را که ما از خودمان جلوی سفارت آلبانی در پاریس گرفته و منتشر کرده ایم از سایت ما برداشته و به عنوان یک «سند افشاگری»!! که گیر حضرات افتاده!! ناشیانه با ساختمان سفارت رژیم فتو شاپ کرده که در یک فراز دیگری از تناقض گویی و هذیان و برخلاف متن خود اطلاعیه شان که می گوید ما به سفارت آلبانی رفته ایم حتما بگوید که «مزدوران رژیم» اسامی خودشان را تحول سفارت رژیم داده اند؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
وانگهی جالبتر و خنده دار تر در تمامی متن اطلاعیه این جملۀ آخرش است که از همۀ ایرانیان ساکن اروپا می خواهد «هرگونه اطلاعات در باره این مزدوران و شبکه تروریستی نیروی قدس و اطلاعات آخوندها را با نخستین ایستگاه پلیس در میان بگذارند». خوب اولا پس چرا اسامی را به سفارت آلبانی داده اید تا «پیگرد امنیتی قضائی» بشود؟!
ثانیا خودتان که این افراد را که هر یک دهها سال در تشکیلات خودتان بودند اگر حافظه تان از شدت آلزایمر خالی نشده بهتر از ایرانیان اروپا و هر قارۀ دیگر می شناسیدشان!! این ایرانی بیرون تشکیلات است که باید از شما که ادعای اطلاع یابی از طریق نفوذیهایتان در داخل رژیم را دارید بپرسد این افراد که سالیان متمادی بدون هیچ ارتباطی با بیرون و با هیچ ایرانی خارج تشکیلات در داخل شما بودند کی هستند؟ و چقدر در تشکیلات شما بوده اند؟ و الآن کجا هستند؟ و چه می کنند؟ نه بر عکس!! اگر اینهمه تعداد جداشده از تشکیلات شما بعد از سالیان مجاهد بودن رفته رژیمی شده اند و هر کاری می کنند دستور و نوشتۀ رژیم است و از خودشان اراده و سواد برای نوشتن و اعتراض و مخالفت با شما ندارند پس سازمانی بوده ای چهل سال در خدمت رژیم آخوندی که اینجا در حقیقت می گویی خیلی از ما زرنگ تر است؟؟!!!…
اما حالا چرا از ایرانیان می خواهید از این افراد اعضای سابق تشکیلات خودتان به شما اطلاع رسانی کنند؟!! و آنها را به پلیس معرفی کنند؟!! بفرمایید خودتان به پلیس بگویید: آقا این افراد، جنایت نامه نوشتن به رئیس جمهور آلبانی را علیه ما مرتکب شده اند و جنایت بزرگتر اینکه اسامی خودشان را به طور کامل زیر نامه نوشته اند که ما آن را «حماقت» توصیف می کنیم!! باید مثل ما «عاقلان» سابق! اسامی مستعار می نوشتند و به جای نامه نگاری و کار تبلیغی و فرهنگی و رسانه ای باید دست به ترور ما می زدند!!! آن وقت کار عاقلانه مثل خودمان می کردند!!! که حتما اینجا آن پلیس چنین فرد هذیان گوی فرقۀ مریم قجر را دستگیر کرده و تحویل تیمارستان یا روانپزشکان می کند!!…
این آخر اطلاعیۀ آلزایمریهای مریم قجر فقط یادآور مردم آن قریه ای است که چشم همه شان چپ بود و وقتی یک فرد سالم وارد قریه شان می شود می گویند این بیچاره چشمش ناقص است!! حالا اگر کسانی را که نامه می نویسند و آن را با اسامی واقعی شان امضا می کنند و به سفارت یک کشور تحویل می دهند به «پلیس» باید معرفی کرد پس حتما باید به رهبر فرقه که جداشدگان مخالف و فعال خود را به قتل در خیابانهای اروپا تهدید می کند و دستور قتل همۀ مخالفانش را صادر می کند و به نوچه های شکنجه گر و قاتل و تروریستش که مخالفان و جداشدگان تشکیلاتشان را مورد ضرب و جرح در همین اروپا قرار می دهند به جای معرفی به پلیس و قضائیه حتما جایزه بدهند!!!…
از این اطلاعیه می توان پیش بینی کرد که در آیندۀ نزدیک مقالات و اطلاعیه های بعدی فرقۀ رجوی که این چنین با سرعت در مسیر فضاحت و ابتذال و هذیان گویی پیش می رود، سوژۀ رسانه ها و نمایشهای فکاهی و دلقکها بشوند.
نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد سابق رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا