عملکرد سازمان مجاهدین خلق

رجوی یک آنارشیست واقعی است

اگر این کلمه را برای رجوی انتخاب کردیم بیهوده نگفتیم چون رجوی برای رسیدن به قدرت از فردای پیروزی انقلاب همیشه به دنبال هرج و مرج طلبی بوده و گل این کار را می توان بعد از سی خرداد سال 60 دید که چگونه می خواست با کشتار و ترور و ایجاد آشوب و آتش زدن ماشین و اماکن دولتی هرج و مرج را در ایران برقرار نموده و فضای ایران را ملتهب نشان داده تا به خواسته خود برسد . اکنون بعد از گران شدن بنزین و شروع اعتراضات مردمی ، رجوی ها فرصت را غنیمت شمرده و سعی نمودند با خط دادن و هماهنگی قبلی شهرهای ایران را به آشوب بکشانند .
البته این همه داستان نبود از یک طرف به گفته سرکردگان بچه شاه سابق که از قبل ما برای به آشوب کشاندن شهرهای ایران آمادگی لازم را داشتیم و منتظر فرصت بودیم که گران شدن بنزین این فرصت را به ما داد تا رجوی که انگار آنان سرکرده این جریان بودند به صحنه آمدند.
رجوی که همیشه به دنبال آشوب و هرج و مرج طلبی است فکر می کرد که می تواند از آب گل آلود اشرار و اوباش داخل کشور برای خود ماهی صید کند . سئوالی که وجود دارد آیا رجوی جنایت کار نمی داند که با آتش زدن چند بانک و یا چند منزل مسکونی و یا چند مقر پلیس نمی توان حکومتی را سرنگون کرد ؟ البته رجوی به خوبی به این مسئله اشراف دارد ولی برای مطرح کردن خود و زنده بودن تشکیلاتش به این فریبکاری نیاز دارد . اگر به فیلم های موجود نگاه کرده باشیم در خواهیم یافت برای اراذل و اوباش فرقی نمی کرده که چه محلی را آتش بزنند . آنان توجیه شده بودند که فقط هرج و مرج ایجاد نموده و اماکن را به آتش بکشند و با این کار فکر می کردند می توانند رعب و وحشت در جامعه ایجاد نمایند . اما شاهد بودیم که جریان خرابکاری ها بعد از دو روز جمع شد و تعداد زیادی هم از اوباشان دستگیر شدند اما چیزی که بسیار شاخص و نمود دارد وضعیت فرقه رجوی و موضعگیری و ادامه دار بودن اغتشاشات است که هنوز در دستگاه تبلیغاتی خود آن را ادامه دار بیان می دارند .
اگر به قول رجوی این اعتراضات توسط مردم به جان آمده انجام گرفته چطور نوجوانی را هدف گلوله قرار می دهند؟ چرا آزمایشگاه شخصی را به آتش می کشند ؟ چطور مغازه مردم را به آتش می کشند ؟ چرا خانه مردم را به آتش می کشند ؟ چرا پمپ بنزین که خصوصی است به آتش می کشند ؟ مردم عادی سلاح را از کجا بدست آوردند ؟ آیا با ایجاد هرج و مرج و ایجاد اغتشاش می توان به خواسته خود برسند ؟ البته گوش رجوی جنایت کار به این چیزها بدهکار نیست و در اوج وقاحت اراذل و اوباشی که به دنبال هرج و مرج بوده و کشته شدند را به اصطلاح شهید راه قیام می داند !!!. حال با این وضعیت و موضعگیری و حمایت از اغتشاشگران به خوبی بار دیگر چهره واقعی رجوی را نشان داد که در راه رسیدن به قدرت حاضر است دست به هر خیانتی بزند و اکنون در همسویی و حمایت از اغتشاشگران با کشورهای غربی و عربی بر طبل توخالی سرنگونی می دمد و مریم قجر رجوی باز هم با همان فیگور های مسخره خود این بار نه روی قاب عکس بلکه روی شهرها گل ریخته و فکر می کند به پیروزی بزرگی دست یافته است !!! و نفرات پیر و پاتال فرقه رجوی هم فکر می کنند که واقعاٌ خبری در ایران بوده است ؟ البته خبری بوده ولی چیز دیگری را مردم ایران داغ می کردند !!.
تمام این حرکات میمون وار مریم رجوی برای سر کار گذاشتن افرادش در اشرف سه می باشد و اکنون هم بر ادامه دار بودن اغتشاشات تاکید می کند می خواهد به اعضای وارفته و نگون بخت خود غالب کند که شما خیالتان راحت باشد دیگر سرنگونی خیالی وی در دسترس است .
بهتر است مریم رجوی و شوهر در گل مانده اش این قدر پیام تولید نکرده و جلوی آینه قرار نگیرند چیزی که در پس آینه نشان داده می شود چهره کریه آنان است که حاضرند دست به هر کار کثیفی زده و به خودفروشان سیاسی تبدیل شدند که تن به هر کاری بدهند .
هادی شبانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا