مجاهدین ، سال 72 و اجرای بند”ش”

سال 1372 اتفاقی در فرقه رجوی افتاد. رجوی و سرانش خودشان می بریدند و خودشان می دوختند .

انتخاب شورای زنان فرقه رجوی!

این هم یک حقه بازی جدید بود که رجوی روی میز نفرات انداخت. بند “ش”! برکناری مردان از امور فرقه .

مریم رجوی بالای سن و 24 زن در دو طرف خودش قرار داد و با ژست در مقابل رجوی ملعون گفت این ها بالهای من برای پرواز به سوی تهران هستند و این صف تا تهران ادامه خواهد داشت.

عجب روزگاری ما با فرقه رجوی داشتیم هر روز رجوی یک فیلی را هوا می کرد و ما را تا مدتی سر گرم و بدنبال نخود سیاه می گشتیم . بالهای شکسته مریم رجوی نزدیک به 27 سال است که نتوانسته پرواز کند و هیچ زمانی پرواز نخواهد کرد . در واقع هدف از انتخاب شورای زنان پرواز بسوی تهران نبود هدف سرکوب و سر به نیست کردن افراد مخالف خط و خطوط فرقه بود . به عینه می دیدیم که بالهای شکسته مریم رجوی چگونه در نشست ها ما را سرکوب می کردند و نفرات منتقد را سر به نیست می کردند و یا در زندانهای فرقه افراد را شکنجه می کردند از بند الف تا آخرین بند من در آوردی رجوی ملعون فریب کاری و شیادی شخص خود رجوی بود . بعد از چند دوره انتخابات شورای زنان در فرقه رجوی در یک نشستی که در مقر باقرزاده برگزار شده بود. گفت:

“ای خواهران شورای رهبری تشکیلات برادران اگر بهم بریزد مقصر اصلی شما هستید تا می توانید به برادران سخت بگیرید و اجازه ندهید تشکیلات زیر علامت سئوال برود.” رجوی خیلی شیک گفت تا می توانید در نشست های مقر آنها را بکوبید و تحقیر کنید .

خانم مریم رجوی !
از سال 72 تا به حال آنقدر از این زنان به بالهای شما اضافه شده که شما به علت کمبود جا روی سن نمی توانید آنها را در دو طرف خود قرار دهید و جای آن شوهر گور به گورت خالیست که جلوی او ژست بگیری . آیا بعد از این همه سال بالهای شما چند سانتی تکان خورده اند ؟ و یا صفی که قرار بود به تهران برسد؟ آن صف مسیر خودش را تغییر داد و به آلبانی رسید به جای این که به تهران نزدیک شود؛ 5000 کیلومتر با تهران فاصله گرفت . خدا لعنت کند شما و آن شوهرت را! چندین سال با فریب و حقه بازی و شعبده بازی ما را در یک حصار بسته نگه داشتید . بعد از نشست ضد بشری طعمه شورای زنان فرقه تبدیل شدند به شورای سرکوب در فرقه . کینه و نفرت نسبت به آنها مرز نداشت. بدستور رجوی هیچ زنی برای استراحت در مقر و یا در اتاق استراحت نکند . آنها شبها از ترس برای استراحت به محل دیگری می رفتند و صبحها به مقر باز می گشتند . این هم از بالهایی که قرار بود مریم رجوی را به تهران ببرند . خوشبختانه بالهای مریم رجوی پیر و شکسته شده اند و توانایی خود را از دست داده اند و یک به یک آنها بتدریج پرواز را دارند با خود بگور می برند .
فواد بصری

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن