عبدالصمد ساجدیان قربانی دیگری از تشکیلات سیاه رجوی

این بارعکس قربانی وعضو نگون بخت صمد ساجدیان درقاب عکسی از پیش آماده شده مریم رجوی قرارگرفت و به رسم معمول با نیت وقصد بهره وری دجالانه ازیک جنازه اعلام شد مجاهدی صدیق و پاکباز راه خدا وخلق، یار دیرین مسعود و نمونه و الگویی درخشان از اخلاص و پاکبازی و تواضع انقلابی و مظهری از شرافت مبارزاتی، مابعد 53 سال مجاهدت در اثر ایست قلبی درگذشت و رستگار و جاودانه شد.!
القاب بکار رفته صرفا برای رفتگان و قربانیان مرگ از جمله مرحوم مذکور مورد بهره وری قرارگرفته و میگیرد. درحالیکه چنانچه صمد آقا هم بسان سایر اعضای ناراضی از فرقه اعلام جدایی میکرد و پی زندگی عادی خود میرفت لاجرم ازسیل اراجیف و اهانت های سخیف رجویها مستثنی نبود وبعنوان بریده وخائن به وزارت اطلاعات وامنیت ایران نسبت داده می شد واجرای حکم مرگ بر او از اهم واجبات بود.
واقعا صمد ساجدیان چه کسی بود وچه شخصیتی داشت ودرتشکیلات فرقه چه موضع و منصبی داشت وچه کارمیکرد.

” عید نوروز1374 بود که ازماموریت خارجه به بهانه حضور دریک جلسه عمومی مسعود رجوی بنام بهار بزرگ به عراق وقرارگاه پارسیان بازگشتم و درموضع حفاظت دور مقر اسکان واستقرار رجوی دریکان تحت مسئولیت وجیهه کربلایی سازماندهی شدم .
برای انجام پروژه ای نیاز به ابزار تاسیساتی داشتم که شخصا به انبار تاسیسات مقر پارسیان مراجعه کردم که درکمال بهت وحیران آقا صمد را که سابقه اش ازشخص مسعود رجوی درسازمان مجاهدین بیشتر بود درموضع انباردار تاسیسات دیدم.
ضمن خوش و بش اولیه و دیده بوسی ازنگاهم دریافت که چرا !؟……… وآنگاه توضیح داد: همینه که می بینی برادر. روزگاراست دیگه . حرف میزنی باید پای لرزش هم بخوابی . ولی خدایی من اینجا راحتم بدورازهیاهوی مقروجلسات مغزشویی و تحقیر و اهانت …..کاری به کسی ندارم وکسی هم کاری به کارم ندارد. تازه من که حال و روزم خوب است. بروباغچه ی مقرببین چه کسی را مشغول باغبانی می بینی ! فتح الله رو میگم . آره مهدی افتخاری همان فرمانده ای که پرواز مسعود وبنی صدررا ترتیب داد وعنوان فرمانده پرواز گرفت ولیکن الان ببین چه روزگاری دارد. حسابی دراثرفشارهای روحی وجسمی پیر و فرتوت شده و سیگار پشت سیگار روشن میکند و با خودش حرف میزند و تعادل ندارد.
حقیقت من زیاد حوصله جنگ ودعوا وتنش را ندارم وعمدتا سکوت هستم وخود باعث شده که امتیازی هم بگیرم وبخاطربیماریهایم مورد توجه سازمان باشم ولی فتح الله سرسخت مقابل شان ایستاده ولذا کامل ولش کردند تا بمیرد.”
واقعا ازواقعیت زندگی آدمها درتشکیلات رجوی قبل ازمرگ وبعد مرگ زمین تا آسمان است !
روحش شاد وخدا ازسر تقصیراتش بگذرد.
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا