ماشین تبلیغاتی مجاهدین

برنامه ی همیاری برای ایزگم کردن منابع مالی نامشروع مجاهدین است

این برنامه ی فریبکارانه که هرسال با جار وجنجال هرچه بیشتر ازطریق سیمای دروغ و نفاق افکن مجاهدین خلق ترتیب می یابد، ضمن اینکه به مسئولین این جریان ضد ملی فرصت میدهد تا درصفحه ی تلویزین حاضر شده وخودی نشان دهند ، دراصل برای پنهان کردن منابع مالی هنگفت باند رجوی است که از راه های کاملا نامشروع بدست میآورد .
ضمنا مریم رجوی پرگو ترین و بازنده ترین این برنامه ی چند روزه میباشد!
درمقاله ای که درتوصیف این برنامه رسوا نوشته شده، چنین میخوانیم :
” برنامه همیاری با سیمای آزادی در حقیقت همیاری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و عاطفی هم‌میهنان با کانون صدای مقاومت و نیز با تک‌تک خودشان است. سیمای آزادی چون آینه‌ای است که بازتاب این تشعشعات عاطفی و عاشقانه را همه‌جانبه‌تر و گسترده‌تر می‌کند “.
اولا به هم میهنان خود تهمت نزنید. شماهایی که عاطفه ای نسبت به اعضای خانواده ی مجاهدین ندارید و به عکس عمیقاً کینه ی کسانی را با خود حمل می کنید که عزیزانشان عضو گروهتان هستند چگونه انتظار دارید که دیگرانی که هیچ ارتباط وتعلق خاطری بشما ندارند واینان مردم ایران را تشکیل میدهند ، شما را همراهی و همیاری کنند!
ثانیا ، سیمای آزادی رجوی چیزی جز دروغگویی و کتمان حقایق تلخ درمورد زندگی اعضای خود ونیز جا زدن دشمنان خارجی مردم ایران بجای دوست ، مطرح نمیکند وبنابراین صحبت از تشعشات عاطفی وعاشقانه، دروغی بیش نیست.
بازهم :
” در برنامه‌های همیاری اگر ‌چه کمک‌رسانی مادی و مالی برای گذران امورات صدای اصلی مقاومت در برابر حاکمیت آخوندی صورت می‌گیرد، اما فراتر از آن، این صدا و ندا و نجوا و نغمه‌های روابط و مناسبات و نیاز انسانی است که در هالهٔ سیمای آزادی به هم می‌پیوندند “.
کمک مردمی درکار نیست واساسا مخارج سازمان بحدی زیاد است که این کمک های فرضی مردمی که توان پرداخت وجهی را ندارند ، حتی قادر به تامین هزینه های مراسم سخنرانی های هر روزه ی مریم رجوی نیست!
دیگر اینکه این نغمه ها و نجواها، مزورانه ودست ساز تشکیلات رجوی است که اگر هنری دارد، دراین نوع دروغگویی هاست!
دوباره :
” سیمای آزادی رسانه آزادی، رسانهٔ واقعیتها و رسانهٔ مردمی. ـ سیمای آزادی پخش درد و رنج مردم ماست و امید ماست که به‌زودی سیمای آزادی یا همان تلویزیون ملی ایران بازپخش شادی و آبادانی میهن اسیرمان باشد “.
این فرستنده چیزی جز تحریف ودروغگویی وپاشیدن تخم نفرت ندارد و تنها بدرد انعکاس جاه طلبی ها وجنون قدرت مسعود – وحالا بیشتر مریم – میخورد ودرادبیات این فرستنده و نمایش هایی که ارائه میدهد ، بعید است که بتواند قادر بنمایش دادن شادی باشد و دراصل، اگر رهبران مجاهدین چیزی بنام شادی سرشان میشود وآنرا برای دیگران هم میخواهد، دردرجه ی اول کاراین فرستنده را با مجریانی که سامورایی وار، خندیدن وارائه ی قیافه ی شفاف وامیدوار بلد نیستند ، تعطیل کند.
سپس :
” سیما بهترین مرجع ارائه آمار صحیح از میزان کشتار و سرکوب و دخالت‌های تروریستی در کشورهای منطقه و برنامه‌های اتمی رژیم آخوندی است “.
درمورد دشمنان بشریت ومردم ایران چطور؟
پس چرا از میزان صدمات وارده به ملت ایران که با تحریم های ضد بشری واردمیشود، صحبتی بمیان نمیاورد؟
چرا از اشغال چاههای نفت سوریه توسط آمریکا حرفی نمیزند؟
چرا از کشتار بی دلیل مردم توسط پلیس آمریکا وکشتاری که درمدارس این کشور بخاطر اشتباه یا روان پریشی روی میدهد حرف نزده ونمیگوید که یکی از عوامل این مسئله این است که فروش سلاح بخاطر سود کارخانه های اسلحه سازی است که هیچ رئیس جمهوری در آمریکا حق توقف فروش سلاح به مردم را ندارد؟
چرا نمیگوید که اسرائیل با داشتن صدها بمب اتمی ، حق اعتراض به اقدامات هسته ای صلح آمیز منطقه ای ، ندارد و چرا ؟….
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا