کلیسا همان کلیساست، ظالم و مظلوم هر دو آمده اند

خداوندی که ما را آفریده و از هیچ چیز برای ما کم نگذاشته است، صفتی دارد با عنوان خشم یا غضب که به کیفر پروردگار معروف است. در بعضی مواقع اتفاق می‌افتد او کسی را مورد عفو و بخشش خود قرار ندهد.
چند ماه پیش ، پدر و مادر دختری به نام سمیه محمدی برای دادخواهی به کلیسا در آلبانی آمدند و دردرگاه خداوند به دادخواهی برخاستند. در همان کلیسا مریم رجوی هم که دختر آنها را سالها به بند کشیده به کلیسا آمد!
خدایا ، حرف کدام یک درست است ؟ ظالم کیست ؟ مظلوم کیست ؟
خدایا، یا اشک و درد و رنج و فراق سالیان این پدر و مادر درست است ویا آن تابلوئی که مریم رجوی با ریا و تزویر به پدر روحانی هدیه می دهد تا در نزد اسقف و پدر روحانی خود را خدادوست و دیندار نشان دهد ؟!
خدایا ، کدامیک از این بندگانت که به کلیسا برای دادخواهی آمدند، مستوجب خشم یا غضب خداوند هستند؟ پدران و مادران دردمندی که فرزندانشان به دست مریم رجوی سالهاست در اسارت فکری و جسمی فرقه ی رجوی هستند ، چه گناهی دارند؟

در این میان ، چه کسی زندان بان است و چه کسی زندانی ؟
پدر و مادر سمیه محمدی ، با قبول درد و رنج بسیار، به آلبانی محل اسارت فرزندشان آمدند ، اما بعد از هفته ها اقامت در آلبانی ، علیرغم تلاش بسیار ، مریم رجوی آنان را دست خالی از آلبانی بدرقه کرد، حتی چندین بار چماق بدستانش هم این پدر و مادر آرزومند را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار دادند.
آیا نباید غضب الهی شامل مریم رجوی بشود؟
آیا وقت کیفر و عذاب ، مریم رجوی نشده است؟
تا کی باید خانواده های دردمند ، درد فراق عزیزان شان را به دستور مریم رجوی ، تحمل کنند؟
فرقه ی رجوی مصطفی محمدی و همسر دردمندش را پیر کرده است ! این هجران کی تمام خواهد شد ؟
وقاحت مریم رجوی ، به حدی رسیده است که با دریده گی تمام ، به همان کلیسا رفته و تلاش دارد در بین مسیحیان آلبانی هم ، با شیادی تمام ، چهره ای انسانی به خود بگیرد!
اما همه می دانند که ننگ سالیان رجوی ها ، با چنین رنگ و لعاب هائی ، شسته نخواهد شد.
البته که عاقبت ، آه دل مادران و پدران دردمند ، دامن این زن را خواهد گرفت.
امروز مسعود رجوی ، یا مرده و یا خود را از انظار پنهان کرده و از پاسخگوئی فرار کرده است . اما آیا تا به ابد مریم و مسعود رجوی ، خواهند توانست از عذاب الهی فرار کنند وبا شیادی سر مردم بی خبر را کلاه بگذارند؟
اگر اینطور شود که عدل الهی چه می شود ؟ اگر قرار باشد مریم رجوی با بردن تابلو فرشی به کلیسا ، اعمال ننگین خود را موجه جلوه دهد ، پس در آنصورت ظلمی که در حق پدران ومادران پیر اسرای در بند رجوی شده ، چه می شود؟
آیا خشم و غضب الهی که به کیفر پروردگار معروف است ، شامل مسعود رجوی و مریم رجوی نخواهد شد؟
داستان پدر و مادر سمیه محمدی که به درگاه خداوند ، بلند شده است ، حتما که دست خالی برنخواهد گشت. یقین دارم که ظالمان کیفر ستم های خود را خواهند دید وروز آزادی اسرای در بند رجوی دیر نخواهد بود.
اگر گناه این است که پدران و مادران اسرای فرقه، ملاقات فرزندانشان را خواستار هستند ، پس هیچ ثوابی بالاتر از این نیست و ما بخاطر این حمایت خود ازمظلومان، به آن افتخار می کنیم …
فرید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا