پیام صوتی رجوی ، ضرورت چه بود؟

از سال سقوط صدام حسین، مسعود رجوی به دلیل ترس از محاکمه همراه صدام به سوراخ موش رفت وشرایط را به گونه ای درابهام قرار دادند که مرده یا زنده واساسأ سرنوشت او نامعلوم باشد .
درسرفصل های مختلف مانند خروج فرمالیزمی از لیست تروریستی توسط امریکا وخروج تمامیت فرقه ازعراق واستقرار درآلبانی ورفع خطر امنیتی علیه جان رجوی که گویا به دلیل امنیتی رجوی مخفی بود .
رجوی بعد ازاین مراحل بازهم خود را آفتابی نکرد وحتی ازدادن پیام نوشتاری هم خودداری کرد ودرجلسات به افراد خارج ازفرقه نیز خط داده شد او را مرحوم خطاب کنند تا ذهن ها دیگر دنبال رد ونشان او نباشند . اصلا سازمان ومریم وسران فرقه دیگر ضرورتی نمی دانستند که مسعود رجوی باشد یا نباشد.
حال چه شد که یک دفعه دراین شرایط پیام صوتی ازرجوی پخش می کنند ورجوی را مجبور به تهدید و وعده سرنگونی واعلام سال سرنگونی کنند ؟
درحقیقت فرقه مریم رجوی اگردلیل امنیتی داشت بعدازخروج ازعراق وخروج ازلیست تروریستی مسعود رجوی را علنی می کرد واگر دلیل سابقه تروریستی رجوی از نظر کشتن امریکایی ها دراوایل انقلاب رابهانه کرده بودند امریکا آنها را بخشیده بود و زیر بال وپر خود گرفت وکاری به آنها نداشت وبلکه آنها را با فشاربه تیرانا درآلبانی جاسازی کرده بود . پس دلیل چه بود ؟
درحقیقت دلایل اصلی واستراتژی رونمایی کنونی از مسعود رجوی باپیام صوتی دو دلیل دارد .
دلیل اول این بود که فرقه مجاهدین می خواست شخص رجوی را برای لیس زدن به دشنه خونین ترامپ کودن به میدان بفرستند و در بالاترین سطح مراتب قدر دانی وکرنش را از قاتل سردار سلیمانی بجا آورند.
و اما دلیل دوم اینکه در سالهای 88 – 96 – 98 و اغتشاش درایران نامی از فرقه رجوی برده نشد وتک شعاری ازرقیبشان داده می شد .
فرقه مجاهدین به این جمعبندی رسیدند که شاید هیچ کس مریم را قبول ندارد ویا به رسمیت نمی شناسد لذا مسعود رجوی را از قبر بیرون آورده ومجبور به اراجیف صوتی وتهدیدات پهلوان پنبه ای توخالی کردند .
این فرومایگان یا خیلی احمق اند یا خود رابه خریت زده اند که ملت ایران از40سال پیش چند نسل شان رجوی را به دلیل خیانت تمام عیار ومزدوری برای دشمن ترد کرده اند .
پس با جابجا کردن مهره وفرد و پیام صوتی وکتبی وشفاهی وتهدید و وعده نمی توان کسی را فریب داد .مطمعنأ رجوی وفرقه اش ازهمین پیام صوتی هم پشیمان خواهند شد .

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا