مزدوران اجاره ای برعلیه خانم هشترودی

فرقه بدنام و هرزه مجاهدین خلق در جدیدترین دور از شارلاتانیسم خود برعلیه شخصیت های سیاسی که حاضر نیستند سیاست های ضدمیهنی و مردمی آنها را درپیش بردن خط سرسپردگی به ایادی استعمار ونوکران منطقه ای اش وزمینه سازی برای ایجاد تحریم های ظالمانه هرچه بیشتر برعلیه مردم ایران وفراهم نمودن جنگ تجاوزکارانه را تایید وبا انها همراهی کنند، اقدام به انتشار مطلبی از جانب پرویز خزایی از جیره خواران بی مصرف خود در کشورهای اسکاندیناوی نموده است.
این مهره بی بو و خاصیت در مطلبی تحت عنوان “سونات شارلاتان و ارکستر نوازندگان سازهای اژه ای…” به یاوه گویی برضد موضع گیری خانم فریبا هشترودی عضو سابق شورای دست نشانده رجوی که درخصوص سردار قاسم سلیمانی و افشای روابط رجوی با اداره امنیت عراق موضع گیری کرده بود پرداخته است .
من به اعتبار فردی که بنا به مسئولیتی که دربخش روابط خارجی فرقه در بغداد داشتم ودرعمده جلسات اعضای شورا در بهارستان مسئولیت آماده سازی سالن را داشتم لازم دیدم برحسب وظیفه انسانی وبیان واقعیت ها ونه دردفاع از خانم فریبا هشترودی که خودشان دراین زمینه قلم توانایی داشته و نیاز به قلم فرسایی من ندارند، نکاتی را درپاسخ به مقاله بنویسم.

براساس دیده و شنیده هایم درطی سالیانی که خانم هشترودی در شورا عضویت داشت و گاها برای انعکاس فعالیت های اعضا و بخصوص زنان به پادگان اشرف در رفت و آمد بود وانصافا مقالات زیادی هم درخصوص انعکاس وضعیت فرقه و دفاع از مواضع انها نوشت؛ همیشه از اعضای برجسته شورا محسوب میشد ومسعود رجوی بارها درجلسات خصوصی وحتی عمومی از توانمندی ها ونقش بی بدیل ایشان درهمراهی مجاهدین سخن می گفت و بلحاظ جایگاه وتاثیرگذاری به هیچ وجه با عناصری همانند خزایی قابل قیاس نبود.
مسعود رجوی بارها درنشست های داخلی از آقای خزایی و دیگر دوستانش بعنوان مواجب بگیران بی مصرف یاد می کرد وبرای هرکدام اسم خاصی گذاشته بود. اسم اقای خزایی هم خوکچه یخی بود وتاکید می کرد که وی ودوستانشان تپاله هم بلحاظ سیاسی بارشان نیست (باعرض معذرت). برعکس از خانم هشترودی ونقش پدرشان وبنیاد هشترودی با آب وتاب و احترام یاد می کرد. آن روزها خصلت دوگانه و غیرصادقانه رجوی ایجاب میکرد که اقای خزایی را خوکچه واز خانم هشترودی تعریف وتمجید کند ولی بعداز جدایی خانم هشترودی از شورا که دراعتراض به مناسبات ضددمکراتیک شورا وکیش شخصیت رجوی ناشی میشد به یکباره خانم هشترودی مورد غضب ایشان قرار گرفت وکار به جایی رسید که از خوکچه یخی بخواهد برعلیه ایشان قلم فرسایی کند .البته موضع گیری رجوی با استفاده از این جیره خواران تاریخ مصرف گذشته فقط معطوف به خانم هشترودی نیست وتمامی جریانات سیاسی، احزاب وشخصیت های مخالف جمهوری اسلامی که ترور سردار سلیمانی توسط امریکا را محکوم کرده اند را هم در برمی گیرد .
فرقه رجوی درجریان ترور سردار سلیمانی در خارج کشور درانزوای بیسابقه ای قرار گرفت وهیچ جریانی حاضر نشد ترور ایشان توسط امریکا را تایید و یا مراسم جشن وشادمانی برگزار کند و برعکس همه سردار سلیمانی را بخاطر نقش بزرگی که در متلاشی کردن تروریست های داعش درمنطقه ایفا کرد ستودند و ترور ایشان را صرف نظر از موضع مخالفشان نسبت به جمهوری اسلامی محکوم کردند. فرقه مجاهدین خلق درتلاش برای کم رنگ کردن این انزوای بیسابقه در اوج استیصال اقدام به فحاشی به جامعه ایرانیان خارج کشور نمود ولی واقعیت این است که جامعه ایرانیان خارج کشور وبخش بزرگی از ایرانیان شرافتمند درانجا حاضرنیستند همانند فرقه مجاهدین برای اینکه توسط رهبران امریکا واسراییل و کشورهای مرتجع منطقه به بازی گرفته شوند اصول وشرافت خود را زیر پا بگذارند .
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا