مردم ایران یکبار دیگر فرقه مجاهدین را بور و ناکام کردند

ازروزی که مردم ایران در روز22 بهمن 57 انقلاب خود را به پیروزی رساندند؛ دشمنان رنگارنگ بین المللی برای شکست ویا به انحراف کشاندن انقلاب به هر توطئه ای متوسل شدند تا شاید دوباره بتوانند به دوران استعمارگری وغارتگریشان در ایران بازگردند. آنها گروههای خائن داخلی را ابتدا تحریک به آشوب گری واقدامات تروریستی کرده ودرمراحل بعد جنگ خارجی را بر ملت ایران تحمیل کردند، که درنهایت راه به جایی نبردند.
بهرحال دراین 40 سال به هرتوطئه ای متوسل شدند اما یکی از توطئه های آنها این بود که هرگاه مردم ایران درسرفصل های مختلف ازجمله انتخابات خواستند تصمیمات جدید و روبه جلویی را برای خود وکشورشان اتخاذ کنند سعی کردند با بکارگیری روش های فریب و جعل اخبار مردم را از شرکت در انتخاب ورود به تعیین سرنوشت خود منصرف وتحریک به ایجاد آشوبگری کنند. حال امسال با توجه به اتفاقات آبان ماه و سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین دشمنان بین المللی مردم ایران به همراه گروههای مزدور خود بخصوص فرقه رجوی دچار این توهم بودند که می توانند با موج سواری روی اتفاقات، مردم را برای شرکت درانتخابات منصرف و درادامه زمینه های آشوبگری در کشور را فراهم کنند. به همین خاطر مدتی قبل از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم سعی کردند با تبلیغات منفی مردم را از شرکت در انتخابات منصرف کنند .
اما مردم فهیم ایران نشان دادند که علیرغم داشتن همه مشکلات و گلایه هایی که نسبت به وضعیت معیشت خود و اتفاقاتی که در کشور روی داده حاضر به تمکین از خواسته های خباثت آلود دشمنان و مزدوران خائن آنها نبوده ودرانتخابات شرکت کردند. مردم ایران براساس فهم ودانش سیاسی وتجربه خود به این نتیجه رسیدند که هیچگاه نباید فریب تبلیغات دشمنانی را خورد که ازیک طرف تحریم های ظالمانه ای را اجرایی می کند اما ازطرف دیگر در کمال پررویی مردم را تشویق به تحریم انتخابات می کند . مردم ایران به این حقیقت رسیدند که آمریکا و شرکای بین المللی آن ثابت کردند که هیچگاه خواهان رفاه و تامین امنیت نیستند و بلکه بدنبال تامین منافع سیاسی واقتصادی خود هستند. علاوه براین مردم ایران به تبلیغات مزدوران خائن انها که از مدتها قبل بعنوان بلندگوی اربابانشان عمل کرده ومردم را به تحریم انتخابات تشویق می کردند توجهی نکردند بنابراین مردم ایران یکجا هم دشمنان بین المللی خود وهم مزدوران آنها بخصوص فرقه رجوی را با شرکت خود در انتخابات بور و خوار کردند .
جالب است سران فرقه رجوی بعد ازانتخابات سعی کردند با بیرون آوردن مرده خود از قبرش که سالهاست بدلیل ترس ازحسابرسی بابت جنایت وخیانت هایش مخفی شده و ارائه مشتی خزعبلات و وارونه جلوه دادن، به نیروهای وامانده اش روحیه بدهد. چون او و دیگران سران فرقه اش قبل از انتخابات تحلیل های واهی کرده بودند انتخابات مجلس از سوی مردم تحریم وقیام سراسری صورت خواهد گرفت .بنابراین بهتراست رجوی درهمان قبرخودش مدفون وسران فرقه اش هم درخانه سالمندانش درآلبانی خفه خون گرفته و منتظرباشند تا عمرننگین شان هرچه زودتر به پایان برسد.
حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا