حرکت نفت کش ها خط خائنانه و ضدایرانی مجاهدین را به گل نشاند

کشتی های تحریم شکن دماغ رجوی و عضدانلو را بخاک مالیدند

زمانی که ترامپ ازبرجام خارج شد نوشتم که ایران یا باید صبرکند و چند ده میلیون ایرانی از گرسنگی کشته بشوند که عملی ضد ملی وضد ایرانی ست و یا اینکه به آن مرحله برسد که اقدام به شکستن تحریم کند و با فرستاده کشتی به ونزوئلا در این راستا اقدام کرد برای اینکه بفهمیم زوجین مجاهد چرا اینقدر آشفته وخشمگین ازاین حرکت هستند اول باید ببینیم این حرکت چی بود و چه تاثیری دراینده دارد؟!

درجریان پهباد هیمنه نیروی هوایی ودرعین الاسد هیمنه نیروی زمینی ودرفرستادن کشتی ها انهم با پرچم ایران به ونزوئلا هیمنه نیروی دریایی را شکست وانها را بی ابرو و خواروذلیل کرد یعنی برای پنتاگون هیچ چیزی باقی نموند همان پنتاگونی که رجوی وعضدانلو ازترس ان ازعراق پا به فرارگذاشتند وهم اینکه پرچم سفید وذلت وتسلیم رادر برابرش بلند کرده واشکارا و بدون رودربایستی ومخفی کاری های گذشته بخدمت ان درامدند ودرعراق هرنوع همکاری با ان کردند وبرعلیه ملت ایران دراین مدت چه قدمهایی که برنداشتند!

هیمنه سیاسی وابهت امریکا فروریخت وخط جدید ونحوه برخورد را جلو چشم جهانیان قرار داد امریکا ترسید واقدامی نکرد گرچه اگرهم اقدامی میکرد ضربات جانانه نوش جانش میشد.

کشتی های نفت کش ایران به ونزوئلا رسیدند

دیوار تحریمها شکست و محاصره ای که امریکا مدنظر داشت کارایی خودراازدست داد کشورهای دیگررا شیر و به انها جرات داد تا دیوارتحریمهای خود را درهمکاری با ایران میتوانند نابود کنند حتی روسیه وچین جرات و شهامت انرا نداشتند که جواب یک تحریم امریکا را با تحریم جواب بدهند این عمل شهامت وجسارت واراده ایران را نشان میدهد که دربرابرکسی تسلیم نمیشود رجوی همیشه تبلیغ میکرد اسم امریکا بیاید رژیم مثل بید بخودش میلرزد بارها به رجوی وعضدانلو یاداوری کردم که اخوند هرگزازامریکا نمی ترسد واین تفکرات اشتباه است حال چی دارد که بگوید ؟

رجوی وعضدانلو که تمام هم وغم وحیله ونیرنگهاشون برعلیه ملت ایران را بکار بردند تا ملت ایران را تحریم کنند وبه اسم مبارزه با اخوند جابزنند وهرکثافتکاری را مرتکب شدند تا پنتاگون به ایران حمله وایران را همانند لیبی وافغانستان وعراق ویمن وسوریه کند نتوانستند وحرکت کشتی ها خط خائنانه وضد بشری وضد ایران وایرانی انها را به گل نشاند تمام کارهای دودهه گذشته را دود هوا کرد. بله خط تحریم وگرسنه گی دادن به ملت تا شاید شورشهای خیابانی شکل بگیرد نابود شد خط حملات هوایی وزمینی ودریایی به کشورشکست خورد بهتراست بگوییم خط تحریم وحملات نظامی امریکا که رجوی وعضدانلو خواهان ان بودند وتلاشهای بسیارکردند سرش بریده شد وجلو پاهای زوجین ضد ملی درحال پرپرزدن است انقلاب مریم واستراتژی رجوی که باد هوا شده بود با حرکت کشتی ها تاکتیکها هم دود شد وبه هوا رفت.
بارها نوشتیم امریکا چه بجنگد وچه نجنگد بازنده خاورمیانه وهژمونی برباد رفته است بعد حرکت کشتی ها امیدوارم امریکا وارد جنگ نشود و واقعیتها را بپذیرد وبدون هزینه وخسارت ، باقی مونده ابروی خود را معامله وخودش تحریمها را بردارد بهترین پیشنهاد به امریکاست کم هزینه وبدون خسارت حال خودش میداند.

بهمین دلیل است که درسایت مجاهد به سوزوگداز پرداخته وانرا حرکتی ازروی ضعف ودرماندگی وانتخاب بدتر از بد دانسته که درحال خفه شدن ازفرط استیصال ودرماندگی قلمداد کرده است فقط یادش رفته بنویسد کانونهای شورشی حاکمیت را به این مرحله ازفلاکت رسانده اند. این گربه های عابد و زاهد مرتضی علی که هر طور ولشون کنی چهار دست و پا به زمین میایند اینبارهرچهاردست وپایشون درفرود امدن به زمین شکست وخرد شد. رجوی وعضدانلو کاری نماند که دربرابرامریکا وبرای منافع ان برضد ملت وکشورنکنند ولی امریکا حتی حاضرنشد خانم رجوی را بگذارد که برود امریکا ودریکی ازشهرهای دورافتاده دررستوران یک فنجان شیرقهوه بخورد ولی گوایدو ونزوئلا را به کاخ سفید دعوت وترامپ با اودیدار وهمه گونه حمایت کرد. راستی چرا ؟ چرا امریکا با رجوی وعضدانلو اینقدرحقیرانه برخورد وانها را خواروذلیل میکند وهیچ گونه ارزشی برای انها قائل نیست ؟ یک جواب بیشترندارد انهم این است که انها میدانند که درکف خیابون صد نفرهم ازانها درایران دفاع نمیکند بله ازبس مورد تنفرایرانی ها هستند. اهای زوجین هواداراست که مشروعیت وقدرت بدست میدهد نه نوکری امریکا ومزدوری صهیونیزم وحمایت ازوهابی وتروریستهای عربستان ایا جایگاهت مشخص شد ؟

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا