اسناد نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین

 اسناد نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق تسلیم رئیس دفتر حقوق بشر شد

هم زمان با افتتاح جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از تاریخ دوشنبه 18 سپتامبر در ژنو کار خود را آغاز کرد یک هیئت ایرانی متشکل از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق اسنادی را در رابطه با نقض حقوق بشر در مناسبات درونی مجاهدین تسلیم رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نمود. مهندس علی اکبر راستگو از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق که اینک در اروپا اقامت دارد، به همراهی میلاد آریایی عضو بیست ساله سازمان در گفتگو با رادیو های غربی در ژنو از آنها خواستند تا صدایشان را برای اعاده حقوق اولیه انسانی به افراد تیف و قرارگاه اشرف به جهانیان برسانند. آنها همچنین خواستار رفع موانع اعزام دوستان خود که اکنون در کمپ تیف مستقر هستند شدند.

mojahedin.ws

28/06/1385

خروج از نسخه موبایل