رجوی خودش خبره ی مماشات است

یکی از راه درو های آقا و خانم رجوی از پاسخگویی بخاطر بن بست استراتژیک بحث مماشات بوده هرجا گیرمیکرد بلافاصله مطرح میکرد سیاست مماشات اروپا ودمکراتها با رفسنجانی وخاتمی نگذاشتند و گرنه تا به حال هزاربارسرنگون کرده بودم .

مدام آنها را متهم به مماشات می کرد. درریاست ترامپ مستمربه اروپا حمله می کرد که چرا مماشات می کنید وچوب لای چرخ سرنگونی می گذارید . مثل ترامپ ملت ایران را تحریم وازداروغذا وامکانات محروم کنید تا مردم ازگرسنگی به خیابون بریزند ماستی بریزد وتغاری بشکند منهم کاسه ماست قدرت را سربکشم .

رجوی ها

درانتخابات بسیار تبلیغ کرد ودرجریان کنگره هم هوادارانش با پرچم شرکت داشتند ولی نفهمیده بود که دوران ترامپ تمام شده آقا وخانم فکرمی کردند باز ترامپ رییس است حال بایدن آمده یک شبه چهره عوض کرده ودرمماشات با بایدن درحال تبلیغ نوشخوارهای وزرای بایدن است.

چی شد دمکراتها که مماشات گربودند وشما دشمن مماشات! پس چرا در میز مماشات گران که سرنگونی را عقب می اندازند بازی میکنید؟ بست نشسته گردن خود را به پای امامزاده بایدن بسته اند.

قبلا نوشتیم رجوی هروقت روی موضوعی مانور داد باید به عمق مانوروکلمات بکاربرده رفت تا فهمید منظور چیست؟ دراین باره هم مثل سایرموارد اولا میخواهد خودش را درببرد که سرنگونی بخاطرمماشات عقب افتاده وازطرف دیگردرزیراینگونه ضدیتهای دیوانه وار به خوش رقصی ادامه بدهد.

اگرازاین حرفها نزند که نمی تواند درعرض چند ساعت چهره عوض کند. ازترامپ عبور وبه بایدن برسد. رجوی خودش خبره مماشات است. نمی بینید چگونه روی ماکیاول راسفید وهرکاری رابرای رسیدن به قدرت، مشروع ومباح می داند با هرکس وناکسی با هرتفکراتی دمخور و زیرقبا می خزد منتظرباشید ونگاه کنید ازاین به بعد چه میزان خوش رقصی خواهد کرد درداخل به ضدیتهایش با مماشات ادامه خواهد داد زیرا عاملی برای فریب وفرارازپاسخگویی به سرنگونی ست که محقق نشده است.

سیاست مماشات بد است اخ است زشت است نقش ترمز برای سرنگونی را بازی میکند اگراین است سوال ازآقا وخانم رجوی پس چرا زیرقبای بایدن خزیدید ؟ آیا با این عمل ترمزسرنگونی را با دستان خود نکشیدید ومثل سایرعملکردها بجیب رژیم خمینی نریختید وباعث تثبیت نظام نمی شوید ؟

آقا وخانم رجوی باید مثل سناتورها وخانم نیکی هیلی وجان بولتون که خانم وآقا عاشق آنها بودند دریک اطلاعیه رسمی ازترامپ اعلام برائت کنند تا مقبول واقع شوند وگرنه امامزاده بایدن اخم خواهد کرد البته اگربایدن قبول میکرد آقا وخانم چه با نماینده وچه با تلفن به دست بوسی رفته بودند درجریان فرانسه رجوی ها ازاون خانم حمایت میکردند اوراق انتخاباتی اورا پخش و جزو ستاد ومشاوران اوبودند که قبلا مفصل نوشتم وقتی شکست خوردن خانم رجوی روز تحلیف اولاند رفته بود اطراف اوپرسه میزد شاید او نیم نگاهی گوشه چشمی بکند او هم که ازداستان خبرداشت لنگ اندازی را مقبول ندانست وبا بی محلی د کش کرد ، گفت شما رابخیروما رابسلامت شرنرسانید منتظرمیمانیم ببینیم بایدن چگونه تنظیم خواهد کرد. گرچه بنده فکرنمی کنم بخواهد ازآنها مثل ترامپ توسط ایادیش استفاده کند باید مواظب باشند به حبشه گذرشون نیفتد چون دمکرات مماشات گرحاکم است همان فردی که قبلا همراه اوباما مماشات کرده ومماشات گران اروپایی هم روش که با آمدن بایدن فعال شده اند.

علی شیرزاد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا