نگاهی کوتاه به گردهمایی جهانی ایران آزادِ مریم رجوی – قسمت دوم

در ادامه ی سخنان این فاحشه های سیاسی میخوانیم :

” مارتین لوترکینگ سوم از جنبش ضد نژادپرستی مارتین لوترکینگ –  با تشکر از این ‌که شرکت من در این گردهمایی را فراهم کردید. از خانم رجوی به‌ خاطر حمایت از دموکراسی و حقوق‌بشر تشکر می‌کنم. من حمایت می‌کنم از حقوق‌بشر در ایران و خواست مردم ایران برای یک جمهوری دمکراتیک و سکولار…مردم آمریکا هم باید از این هدف حمایت کنند .”

این شخص نوه ی مارتین لوتر کینگ اول است که برای کسب حقوق سیاه پوستان مبارزات جانانه ای بخرج داد و در نهایت جان خود را در جریان یک سخنرانی و بدست نژاد پرستان سفید پوست آمریکائی که پایه و اساس سیستم حاکم بر این کشور سلطه گر را تشکیل میدهند ، ترور شد.

بنظر میرسد که این نوه ی او که برای مریم رجوی یقه درانی میکند، فرزند ناخلفی برای این مبارز راه آزادی سیاه پوستان میباشد.

بااین توضیح که سکولار بودن حکومتی چیزی را تغییر نمیدهد که اگر میداد سکولاریزم رضاخانی، پینوشه ای و بقیه ی حکومت های سکولار به خدمت مردم درمیآمدند که اینگونه نشد.

ضمنا مریم رجوی با آن مناسبات ساخته و پرداخته اش در مناسبات باند رجوی ، هیچ علامتی از سکولاریزم نشان نمیدهد.

قسمت اول مقاله نگاهی کوتاه به گردهمایی جهانی ایران آزادِ مریم رجوی  

در ادامه :

” ژنرال جیمز جونز نخستین مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور اوباما – یک افتخار و امتیاز است که به شما در این گردهمایی پیوستم. خانم رجوی فراخوان شما به بهترین شکل شنیده شد. ما باید از مماشات با این دیکتاتوری دست بکشیم و دنبال جناح مدره دست بکشیم. آمدن رئیسی نشان داد که این رژیم قادر به تغییر نیست و تغییر فقط توسط مردم انجام می‌شود.”

تو باید خیلی بیمقدار باشی که در کنار مریم حرمسرادار بودن را افتخاری برای خود بدانی.

شما با این وضع البته که سخنان مریم را به بهترین شکل خواهید شنید، چرا که دشمن مردم ایران هستید و سخنان هذیان گونه ی مریم در تطابق کامل با دشمنی مردم ایران است.

ضمنا ما تاکنون شاهد هیچ مماشاتی که ازطرف غربیان وبنفع مردم ایران باشد، نبوده ایم و درعوض با پوست وگوشت خود حس میکنیم که آنها چیزی جز تسلیم کامل از دولت ایران نمیخواهند.

سپس :

” لیندا چاوز مدیر روابط عمومی کاخ‌سفید زمان رونالد ریگان- سپاسگزارم کاش می‌توانستم مثل سال۲۰۱۸ کنار شما می‌بودم در پاریس و ۱۰۰هزار نفر گردهم آمده بودند تا از فعالیت‌های شما حمایت کنند ما در ویلپنت خیلی خوشحال بودیم و نمی‌دانستیم که رژیم چنگال هایش به پاریس رسیده. ”

فرقی میکرد بودن حضوری یا مجازی ات؟

ضمنا توطئه ی اسرائیل برای متهم و زندانی کردن دیپلمات ایرانی، هنوز هم درهاله ای از ابهام قرار دارد و هیچ منبع موثق و بیطرفی قادر به قبول این اتهامات نیست.

ما به نوبه ی خود ضمن غیرعادی بودن اینگونه بمب گذاری ها تاکید داشته و گفتیم که دولت ایران برای کشتن تعدادی روسپی سیاسی و اراذل و اوباشی که با پول جمع آوری شده اند، اینهمه سرمایه گذاری نمیکند وجریان فوق العاده مشکوک بوده و این کار بیشتر طرح مشترک باند رجوی و اسرائیل و با کمک برخی سازمان های اطلاعاتی اروپا- که اسرائیل به این مورد اخیر اعتراف نمود- بوده است تا بنوعی مشکلات برگزاری این خیمه شب بازی ها در پاریس را توجیه کنند.

تعدادی دیگر که صریح اللهجه تر از ما بودند، نوشتند که ” جمهوری اسلامی برای سگ کشی اینهمه هزینه نمیکند”!

دوباره :

” دبورا لی جیمز وزیر نیروی هوایی آمریکا (۲۰۱۷) از حزب دمکرات – مردم آمریکا در کنار شما ایستاده و من به‌عنوان وزیر نیروی هوایی آمریکا و به‌عنوان یک زن در کنارتان هستم. شما ستون فقرات یک مقاومت قدرتمند در مقابل یک حکومت استبدادی فاسد هستید و شما باید دلگرم باشید به‌خاطر دست آوردهایتان. من روی زن‌ستیزی رژیم تمرکز می‌کنم که در مقابل آن مقاومتی است که زنان در آن رهبری دارند.”

شما خانم دبورا!

بعنوان یک نماینده ی نظامی حکومت آمریکا که جنایت هایش در سراسر گیتی اظهرو من الشمس است و این جنایت ها بسوی بی نهایت میل دارد، نمیتوانید ازطرف مردم آمریکا که اقلا 30 درصد آنها درمیان دریایی ازثروت ، در فقر وتنگنا بسر میبرند ، حرف بزنید.

روند جهان بسویی آغاز شده که بالاخره ما ومردم آمریکا همدیگر را دریافته و روابط دوستانه ی خود را در زمانی که نشانی از مریم و شما نیست و به زباله دان تاریخ انداخته شده اید ، خواهیم داشت.

وشما که دردوره ی ترامپ زن ستیز مصدر کار مهمی بوده اید، نمیتوانید دل سوز زنان ایران باشید ولذا، بخاطر دریافت مقداری دلار از مریم یا لابی های صهیونیست ، اینقدر بیشرمانه برای زن ایرانی اشک تمساح نریزید!

همچنین :

” فرماندار فیل بردسن فرماندار تنسی آمریکا (۲۰۱۳)- من ستایش می‌کنم تلاش شما را. من یک اعتقاد دارم باید تلاش کنیم دنیا را برای نسل آینده بهتر کنیم. من شما را تحسین می‌کنم به‌خاطر این‌که شما همین کار را انجام می‌دهید. هدف این است که دنیا را برای نسل بعد بهتر کنید. نسلهای بعدی ایران.”

مریم درتشکیلات خود با انجام طلاق های اجباری، بقا و تداوم زندگی را قطع کرده و این بمعنای آنست که نسل آینده ای در دور و بر او وجود نخواهد داشت.

با وجودی که او به مردم ایران دسترسی ندارد چرا فکر میکنید که مریم با مقطوع النسل کردن تشکیلات خود، بفکر نسل آینده میتواند باشد؟

آیا او اعضای تشکیلات خود را طوری حقیر میداند که نمیخواهد نسلی از آنها باقی بماند؟

ونیز:

“سناتور هاسان -سلام متأسفم که نتوانستیم حضور به هم برسانیم و خوش‌آمد می‌گویم به گردهمایی ایران آزاد. تشکر می‌کنم از همه کسانی که در حمایت از مردم ایران اینجا هستند تشکر کنم. من افتخار می‌کنم که خودم را متحد و دوست شما در این حمایت بدانم. ما در مقابل کشورهایی که حکومتهای دیکتاتوری دارند می‌ایستیم. من چشم به راه‌کار با شما و حامی شما هستم. ”

این ایران آزاد درفضای مجازی تولید شده توسط مریم آزادی کش که اهالی اش هم روسپیان سیاسی باشد ، چگونه میتواند به مفهوم ایران آزاد باشد؟

نفع روسپیان سیاسی که در موقع خود گردانندگان نظام جور و ستم بودند ، درکمک به مردم ایران چیست؟!

حکومت هایی که شما درآن حضور داشته اید، بزرگترین دیکتاتوری ها را دراقصا نقاط جهان بوجود آورده ومیلیون ها نفر را زندانی و سربه نیست کردند.

درمقابل این اعمال ضدبشری، چگونه است که درصدد دادن قدرت به این نوع دیکتاتورها در ایران نبوده وحتی برعلیه آن عمل میکنید؟

علت دوستی شما با این بشرِؚ ایرانی چیست و با سوابقی که دارید، چگونه عقل سلیم را به استثنا بودن ایران و انسان ایرانی  قانع میکنید؟

بازهم :

” سناتور کوین مک کارتی رهبر جمهوریخواهان در کنگره آمریکا – خوشحالم امروز برای یک ایران آزاد دمکراتیک در کنار شما باشم. امید دارم ما شاهد یک ایران دمکراتیک باشیم که از آزادی بیان حمایت می‌کند و این روزهای تاریک و ترسناک تمام شود.”

چگونه میتوان تصور نمود که از دل یک جمع مجازی متشکل از نمایندگان چپاولگران جهانی و مریم رجوی ضدآزادی ، ایرانی دموکراتیک بوجود آورد؟

شما بعنوان کارگزار یک درصد ازمتنعمین جهان ، خون 99 درصدی ها را در کیسه کرده اید و مریم هم که قادر به قایل شدن ابتدائی ترین حقوق برای کمپ نشینان مانز نیست؟

با این وجود، آیا تعارف میکنید یا مردم ایران را دست کم گرفته اید؟

بعد :

” حکیم جفریز رئیس انجمن حزبی دموکرات ها در کنگره آمریکا- حکومت ایران تروریسم را به سراسر جهان صادر می‌کند. بنابراین من شما را به‌خاطر شجاعت، قدرت و رهبری‌تان در کمک برای تحقق یک ایران آزاد و مبتنی بر جدایی دین از دولت و غیراتمی بودن ستایش می‌کنم .”

آنکه صادر کننده ی تروریزم به جهان است، کشور متبوع شماست عالی جناب!

وشما بدانجهت ازمریم دفاع میکنید که هم حق وحسابی گرفته اید وهم او فرد شرور و دروغگویی است که اتهامات وارده بر حکومت شما را متوجه ایران میکند.

شجاعت مریم در دروغگویی و داشتن امنیت لازم بعد از این دروغگویی هاست و نه چیز دیگر.

او بخاطر اینکه چند روزی در زندان فرانسه نباشد، دستور خودکشی تشکیلاتی صادر کرد و در این راه عده ای مغزشوئی شده و غیر نرمال بطرز فجیعی خود را سوزاندند تا مریم به کاخ اورسورواز برگردد و زندگی شهبانویی خود را ادامه دهد.

شما نام این راحت طلبی ها وحقه بازی ها را شجاعت مینامید؟؟!!

بازهم :

” پاتریک کندی – خیلی ممنون از شما خانم رجوی مجاهدین و شورای مقاومت که رژیم آخوندها را افشا کردید.  پرزیدنت کندی در کنار آزادیخواهان ایستاد. او گفت من یک برلینی هستم و من هم افتخار می‌کنم که به فارسی بگویم من ایرانی هستم.”

من به این نوه ی کندی  بخاطر رک گویی ای که در جریان یکی ازخیمه شب بازی های مریم انجام داد، تعلق خاطر دارم.

او گفت که درست است که من فقط 40هزار دلار از سخنرانی ام بدست آوردم، اما دیگرانی که ظاهرا وزنه ی شان سنگین بود 100هزار وحتی 200هزار از مجاهدین خلق پول گرفتند.

ادامه دارد…

وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا