گناه مهدی این بود که انقلاب من در آوردی مریم رجوی را قبول نداشت

دوستان ما در مازندران مقاله ای در رابطه با مهدی افتخاری یا همان فرمانده فتح الله نوشته بودند که در سایت درج شده بود. خاطره ای از مهدی افتخاری به ذهنم زد لازم دیدم آن را بیان کنم .

سرنوشت مهدی افتخاری؛ نمونه ای ملموس برای شناخت مناسبات فرقه ای مجاهدین

زمانی که در پادگان اشرف بودم یک روز برای انجام کاری رفته بودم روابط، در محوطه فردی را دیدیم که کنار یک باغچه ای که در آن سبزی کاشته بودند نشسته بود! به سمت آن فرد رفتم متوجه شدم مهدی افتخاری است و چند تا گربه کنار او بودند که به آنها غذا می داد. به او سلام دادم و روی یک صندلی در کنار او نشستم. از او سئوال کردم و به او گفتم برادر مهدی این باغچه را شما احداث کردی؟ چپ چپ نگاهم کرد! با خودم گفتم الان می زند زیر گوشم . در جواب گفت بله مگر نمی بینی کنار شاهکار خودم نشستم.

مهدی افتخاری

خیلی سیگار می کشید پشت سر هم سیگار روشن می کرد! در ادامه به من گفت چند سال اینجا هستی. در جواب به او گفتم چند سالی هستم. گفت از خارج آمدی یا از ایران؟ به او گفتم اسیر پیوسته هستم. خیلی عجیب بود به من گفت: بدبختی سراغ شما هم آمد. با خودش درگیر بود وقتی می خواستم از پیش مهدی بروم به او گفتم بیش از اندازه سیگار می کشی در جواب گفت روزگار مرا به این روز انداخته . به او گفتم دو سه روزی این جا کار دارم بعد از ظهر به مقر خودمان می روم، فردا که برگشتم برایت سیگار می آورم .

در نشست طعمه، رجوی ملعون مهدی را سوژه کرد و تا توانست او را کوبید و جمع را بر علیه او شوراند و هر چه دلش خواست به مهدی گفت . رجوی از قبل شورای باصطلاح زنان خود را توجیه کرده بود! آنها هم بد جوری پاچه مهدی را در نشست گرفته بودند بماند که چقد بد و بیراه نصیب مهدی کردند. در نشست طعمه رجوی به مهدی گفت ماندن تو در اشرف مایه ننگ است. خبر داری که مسئولین در رابطه با تو چه میزان گزارش نوشته اند؟! زمانی که مریم در فرانسه بود تصمیم گرفتم تو را به فرانسه نزد مریم بفرستم مریم قبول نکرد. گفت مهدی را به فرانسه بفرستی مرا اذیت می کند و انرژی از من می گیرد بهتر است در اشرف برای خودش بچرد . تا در توان داشتند مهدی را در نشست کوبیدند بطوری که تعادل خودش را از دست داده بود . گناه مهدی این بود که انقلاب من در آوردی مریم قجر را قبول نداشت و تا زمانی که در قید حیات بود سر موضعش ماند . مریم قجر فریبکار وقتی مهدی فوت کرد پیام فدایت شوم برای مهدی فرستاد. با پیامش می خواست تمام جنایتهای خودش و شوهر گور به گورش در رابطه با مهدی را پاک کند. جنایتهای رجوی و زنش و سرانش هرگز پاک نخواهد شد .

فواد بصری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا