ماشین تبلیغاتی مجاهدین

چگونه رجوی راضی شد مراسمی که به اعتقاد او ریشه در بنیادگرایی دارد در اشرف پیاده کند!

مراسم سرکاری عاشورا در فرقه رجوی

ماه محرم از راه رسید و مریم رجوی فرصت را غنیمت شمرده تا باز دست به انجام شوی مسخره دیگری به نام تاسوعا و عاشورا بزند و خودش را مدعی حمایت از امام حسین (ع) جا بزند .

حرفهایی که مریم رجوی نشخوار کرد تکرار همان حرفهای گذشته بود. هیچ چیز جدیدی برای بیان واقعیت نداشت او باز هم پای امام حسین (ع) را به میان کشید و خود را سکاندار اسلام انقلابی نامید !!!. حرفهای مفتی که هیچ خریداری نداشته و تنها به درد اعضای فرقه می خورد.  مریم رجوی که در طلبکاری از دیگران استاد شده با کمال پررویی و دریدگی خاص خود اعلام می کند که زمان سرنگونی خیالی آنان فرا رسیده و باید حکومت سرنگون شود !!!. حالا با کدام وسیله و توسط چه کسانی خود جای سئوال دارد .

مریم رجوی در جایی از جمله امام حسین (ع) مبنی بر هیهات منا الذله استفاده می کند. این در حالی ست که هیچ وقت رجوی به این کلمه تن نداده و همیشه در سرفصل های مختلف فرار کرده و این دیگران بودند که باید جان خود را از دست می دادند و بعد طلبکاری آنان از اعضای نگون بخت که چرا مریم رجوی را به تهران نبردند! انگار وی در عراق حضور داشت که افراد برای بردنش به تهران اقدام کنند . مریم رجوی بجای رفتن به تهران به کنار رود سن رفته تا به خوشگذرانی خود ادامه دهد .

باید از مریم رجوی سئوال کرد راه حسین یعنی چه ؟ آیا جدا کردن زنان از مردان و از بین بردن خانواده راه حسین بوده است ؟ آیا دست زدن به کشتار و ترور علیه مردم کشورت نشانه راه حسین رفتن است؟ آیا همکاری شما در جنگ با دشمن مردم ایران به معنی همکاری شما با یزید نبود ؟ آیا برای رسیدن به قدرت حاضر نشدید با معاویه همسو شده تا کمر به قتل امام حسین ببندید ؟ آیا جیغ بنفش کشیدن شما برای امام حسین بیشتر فریبکاری و حقه بازی نیست ؟ آیا اصلاٌ شما اعتقادی به راه و منش امام حسین دارید ؟ تنها چیزی که رجوی به آن اعتقاد دارد سوء استفاده کردن از نام امامان خصوصاٌ امام حسین است تا بتواند به کارهای کثیف خود ادامه دهد .

مریم رجوی در ادامه حرف مفت خود عنوان می دارد که عامل کودتای 28 مرداد شاه و شیخ بودند. البته وی برای اینکه غرب ناراحت نشود و حقوق ماهانه شان را کم نکند این حرف را می زند . مگر شاه دست پرورده و نوچه آمریکا نبود ؟ مگر خود سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بعد از سی سال اعلام نکردند که کودتا توسط سازمان سیا و افسران بلند پایه ارتش ایران انجام گرفت و اکنون چرا مریم رجوی جرات ندارد حرفی از غرب و دخالت آنان در کودتای 28 مرداد بزند؟ خود این جای سئوال دارد .

مریم رجوی در جای دیگری برای اینکه به اراجیفش پر و بال بدهد عنوان می کند که قیام و سرنگونی حکومت ایران در مسیر خونخواهی امام حسین است !!!. اصلاٌ حکومت ایران چه ربطی به امام حسین دارد؟ اگر بحث مقاومت است این حکومت است که با غرب سر شاخ شده و حاضر نیست منافع مردم به دست دشمنان مردم ایران برسد و نه مانند شما که وقتی آمریکا به عراق وارد شد چنان عنان را از دست دادید که رجوی زن باره حاضر شد حتی برای خوشامد گویی شان دامن بپوشد .

مریم رجوی در اوج دریدگی عنوان می کند کسی هست که مرا یاری کند ؟ او با پررویی نیرو های خود را گواه می گیرد که آنان راه و خط امام حسین را ادامه می دهند . وی برای اینکه به اعضای نگونبخت و پیر و پاتال انگیزه بدهد به آنان می گوید که فقط آنان هستند که مورد خطاب قرار گرفتند و اعضا چاره ای هم ندارند و مجبورند حرف های مریم رجوی را تائید کنند. این در حالی است که مریم رجوی و شوهر فراریش هیچ بویی از اسلام و مسلمانی نبردند .

مریم رجوی باز با شارلاتان بازی از اعضایی که هیچ قدرتی نداشته و حتی اراده ای برای تصمیم گیری ندارند می خواهد که همه چیز خود را فدا کنند اما چرا این کار توسط رجوی ها انجام نمی گیرد خود جای بحث بیشتری دارد و در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت .

اما چیزی که در این مراسم مردم فریب وجود داشت شرکت شکنجه گرانی هم چون شریف لمپن ، رضایی مفت خور و زنانی همانند مژگان پارسایی و بقیه افراد بودند که با ریختن اشک تمساح سعی به عوافریبی داشتند و شریف لمپن و پاچه خوار چنان سینه می زد که انگار اعتقادی به اسلام دارد! اما از عملکرد وی در مناسبات متوجه شدیم فردی که این گونه زن خود را دو دستی به دوستش هدیه می دهد و در مناسبات اعضای نگون بخت را به سخره می گرفت و افراد را در زندان به جرم واهی شکنجه می کرد این فرد می تواند مدعی اسلام خواهی باشد ؟ این مسئله در مورد همه مسئولین رجوی صادق است زمانی که از شکنجه اعضای خود سیراب می شدند و دست به جنایت می زدند خبری از قیام عاشورا و امام حسین نبود ؟ وقتی افراد را در نشست های درونی چنان به فحش و ناسزا می گرفتید که فرد مورد نظر حاضر به مرگ می شد آیا در آن اصلاٌ بحث عاشورا و امام حسین در کار بود ؟ وقتی به دستور رجوی ها زنان را از مردان جدا کردند آیا برای شما قابل باور بود که این کار دقیقاٌ در راستای اسلام خواهی امام حسین است ؟ مگر به دستور رجوی زن باره ازدواج که سنت پیامبر بود در تشکیلات برچیده نشد و فقط او بود که می بایست از نعمات زندگی برخوردار باشد و همه را برای خود بخواهد ؟

از جمع آوری یک مشت افراد از دور خارج شده و نمایش آنان در خیابانهای اشرف سه که بیشتر سرکاری و جنبه تبلیغاتی دارد می توان دریافت که در این کار یعنی عوامفریبی هم خوب آموزش دیدند و همش یک نمایش تکراری است .

البته برای اثبات این حرف باید به گذشته یعنی وقتی اعضای فرقه در اشرف بودند اشاره کنیم وقتی ماه محرم از راه می رسید رجوی عنوان می کرد که راه اندازی دسته سینه و زنجیر زنی از اسلام قشری و بنیاد گرا بوجود آمده و هرگز در مناسبات فرقه این برنامه برگزار نمی شد و اعتقاد داشت که باید راه و رسم واقعی امام حسین را مورد توجه قرار داد !!!. تا اینکه بعد از چندین سال رجوی متوجه شد باید مراسمی که به اعتقاد او ریشه در بنیادگرایی دارد در اشرف پیاده کند و در یک عقبگرد مفتضحانه خود این دسته ها را راه انداخت تا بتواند از طریق تبلیغات به بیرون ندا بدهد که آنان هم در مناسبات خود همانند مردم ایران مراسم سوگواری برگزار می کنند و این گونه سعی نمود با فریبکاری و به کار گیری مراسم عاشورا باز به احساسات مردم ایران خدشه وارد کند چون خودشان بهتر از هر کسی می دانند تنها چیزی که به آنها نمی چسبد وفاداری به اعتقادات امام حسین و راه او است.

در مذهب رجوی همکاری با دشمن مردم ایران مشروع است . همکاری با غرب برای جاسوسی و ترور دانشمندان ایرانی مشروع است . همکاری و دم تکان دادن برای تروریست های داعشی در سوریه و عراق مشروع است . خفه خون گرفتن برای کشتار مردم غزه و یمن مشروع است و باید از جنایت کارانی مانند اسرائیل غاصب و شیوخ مرتجع عربی حمایت نمود . جدا نمودن زنان از مردان و از بین بردن کانون خانواده برای رجوی ها مشروع است . در مذهب رجوی حتی باید پا را فراتر گذاشت و به پدران و مادران پیر توهین نمود و آنان را باید با سنگ مورد حمله قرار داد . در این میان اعضایی که دیگر مغزی برای فکر کردن ندارند به اسم اسلام ، توهین کردن به مادران و پدران خود را مشروع می دانند چون در منجلاب شستشوی مغزی رجوی ها قرار گرفتند و راه بازگشتی برای خود متصور نیستند.

آری این گونه است که فریبکاران به اسم دین بیشترین خیانت را به اسلام کردند و با کمال دریدگی و پررویی مدعی اسلام خواهی و راه و رسم امام حسین می شوند .

یکی دیگر از نمادهای مسخره مراسم عاشورای فرقه رجوی این بود که افراد برای مراسم عاشورا و سینه زنی پیراهن سفید پوشیدند. آنان حتی برای ارزش های جامعه ایران هم بهایی قائل نیستند.

حال هر چقدر رجوی و زن سومش می خواهند برای مراسم عاشورا یقه درانی کنند و به سر و سینه خود بکوبند ولی چیزی که بسیار مشهود است هیچ کدام از این مسخره بازی ها نمی تواند مردم ایران را فریب بدهد و بهتر است سال دیگر با لباس دیگری در مراسم شرکت کنید چون این گونه خودتان را رسوای خاص و عام کردید و اسلامی که از آن دم می زنید پیشکش خودتان و اعضای نگون بخت تان باشد .

هادی شبانی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا