روایت شاهد عینی از ازدواج مسعود رجوی با دختران زیر سن قانونی اعضا

مسعود رجوی هنگام دادن گردنبندها با خودش دعا می خواند و دست به سر و روی دخترها می کشید. وقتی نوبت من شد و گردنبند را گرفتم تا خواست دست دراز کنه و به من دست بزنه خودم را سریع به عقب کشیدم و جا خالی دادم برگشتم نشستم و رو سری [ام را] هم در نیاوردم.

چون گفتنی باشد،
و همه عالم، از ریش من، در آویزد،
که مگر نگویم…،
اگر چه بعد از هزار سال باشد،
این سخن،
بدان کسی برسد
که من خواسته باشم!
شمس تبریزی

قبلا زنان نجات یافته متعددی از فرقه رجوی از ازدواج های اجباری مسعود رجوی با زنان جدا شده از اعضای مرد این فرقه با قوادی مریم رجوی منتشر کرده اند. اما برای اولین بار است که فرزندان مجاهدین (دخترانشان) زبان می گشایند و از ازدواج مسعود رجوی با خودشان در زمان کودکی و زیر سن قانونی ازدواج پرده بر می دارند.

گزارش زیر که برای نگارنده ارسال شده است، متعلق به یکی از پدران عضو سابق مجاهدین در آلمان است که دخترش قربانی و شاهد چنین فجایع و جنایاتی که مسعود و مریم رجوی مرتکب شده اند، می باشد.  همواره در مورد فرقه رجوی به عنوان داعش ایران نسبت به خطر آنها در آینده ایران هشدار داده ام. نگارنده خود شاهد و ناظر اعمال داعشی رجوی بوده و اعتراض کرده ام و بعضا به ده سال زندان محکوم شده ام. که در مقالاتم مکرر بدان اشاره کرده ام. در زیر گزارش این دختر زیر سن قانونی را (که نامشان و گزارش آن در هر دادگاهی قابل ارائه است محفوظ است) را بخوانید.

در گزارش، از دختران جوان زیر سن قانونی یاد میشود که مطابق میل رجوی عمل کرده و به تازه واردها توصیه میکردند هرچه مریم و مسعود می خواهند انجام دهند. توضیح اینکه، رجوی رذل همواره برای فریب کودکان مجاهدین عده ای کودکان قبلا مسخ شده از درون حرمسرایش را از قبل آماده و توجیه می نمود تا با وانمود کردن به اینکه اولین بار است به عقد مسعود رجوی در می آیند، با اعمالی که رجوی می خواست این بخت برگشتگان جدید الورود به حرمسرایش انجام دهند را به صورت پیش در آمد اجرا کنند. تا تازه واردها به حرمسرایش بدانند چه باید بکنند و مریم رجوی مجبور نباشد بگوید “حالا مسعود رجوی را ببوسید” و یا “حالا به سر و روی و…مسعود رجوی دست بمالید”.

کسانیکه از جنایات مسعود و مریم رجوی در فرقه رجوی با خبرند ولی ایرانیان و جهان را از آن مطلع نمی کنند، به نسلهای آینده و ایران آینده ظلم می کنند. و باید مسئولیت این کم کاری را بر عهده بگیرند. ایران نباید از چاله به چاه بیفتد.

گزارش فرزند دختری پدری از اعضای سابق مجاهدین در رابطه با ازدواج مسعود رجوی با دختران زیر سن قانونی فرزندان مجاهدین بصورت دسته جمعی با وساطت مریم رجوی.

مسعود رجوی

عین گزارش : (مطالب داخل کروشه از نگارنده است)

دخترم برام تعریف کرده می گفت ما دخترای جوان [فرزندان مجاهدین] تازه از خارجه آمده را در دسته های چند نفره در سال 74 [وقتی فقط 17 سال داشت] پیش رجوی بردند که مریم پیشش نشسته بود. مریم اول به ما گفت: خوب شما که اینجا آمده اید باید فکر شوهر و ازدواج را از کله تان بیرون کنید و از این به بعد به مسعود محرم هستید. بعد یکی یکی پیش مسعود می رفتیم و برای هر کدام یک گردن بند با عکس حضرت مریم را می داد. [ مسعود رجوی هنگام دادن گردن بندها] با خودش دعا می خواند و دست به سر و روی دخترها می کشید.

وقتی نوبت من شد و گردن بند را گرفتم تا خواست دست دراز کنه و به من دست بزنه خودم را سریع به عقب کشیدم و جا خالی دادم برگشتم نشستم و رو سری [ام را ] هم در نیاوردم.بعضی دخترها [که کم سن و سال تر بودند] هم می رفتند همین کار را می کردند ولی بعضی ها خیلی لوس بازی در می آوردند. مسعود[رجوی] که دست بهشان می مالید آنها هم مسعود[رجوی] را دستمالی می کردند و می بوسیدند و روسری هایشان را در می آوردند و به ما می گفتند “روسری هایتان را در بیاورید برادر مسعود محرم است.”و بعد که رجوی رفت آن لوس ها رفتند سر ته مانده استکان چای رجوی دعوا می کردند و هر کدام به نوبت به آن زبان می زدند و تبرک می کردند!!!! ما تهوع مان گرفته بود. [دخترم هنگام تعریف کردن جنایات رجوی] ادای آنها و لوس بازی شان را با حالت نفرت پیش من نشان می داد. می گه با مریم هم وقتی نشست داشتیم باقی ماندۀ چای مریم را هم برداشته می خوردند و می گفتند تبرک است!! …!!!

داود باقروند ارشد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا