گاف جدید مریم رجوی

مریم رجوی کسی است که بدون خودنمایی و ایراد سخنرانی اموراتش نمیگذرد و با قاطعیت میتوان گفت که اگر از این کار بازداشته شود، دق مرگ شده و میمیرد و در این صورت کمک بزرگی به دو هزار نفر گروگانی که از مردم ایران نگه داشته، می کند. اما در خصلت و طرز تفکر او نیست که به کسی کمک کند و برعکس بجای انجام این کار خیر، هرچه سم و زهر است بسوی مردم ایران میپاشد و البته به روسپیان سیاسی هم کمک میکند درآمدی هم از این سورچرانی ها و جلسات او داشته باشند.

بدی مسئله در اینجاست که او ادعاهایی مطرح میکند و تاییدیه هایی از این روسپیان سیاسی میگیرد که پایه اش بر دروغ و نیرنگ استوار است. اخیرا او کنفرانسی بنام رمضان برگزار کرده و کماکان ادعا نموده که طرفدار اسلام بردبار و دموکراتیکی است که مسعود رجوی سازنده این اسلام است. ادعایی که طرح کردنش از طرف یک فرد عادی غیرممکن است!

چرا که در اسلام رجوی آنچه که وجود دارد، انتشار خشونت و حرکت ضد مردمی (ضد دموکراتیک) است و این امر هم در مناسبات درونی سازمان مافیایی او و هم سیاست های خارجی اش، با وضوح تمام چهره نموده است:

از بین بردن حقوق دموکراتیکی که لازمه سازمان های سیاسی مردم گرا بوده و نابودی کامل اساس خانواده در این مناسبات کثیف، یکی از مشخصات این اسلام دموکراتیک و بردبار اوست.

دعوت از دشمنان خارجی غدار مردم ایران و جهان برای اقدامات تمام عیار تروریزم اقتصادی بر علیه انسان ها و در درجه اول مردم ایران و اگر دست داد حمله مستقیم نظامی علیه هرکشوری که قصد تسلیم کامل سلطه گر قهاری بنام سیستم سلطه گر آمریکایی که خوشبختانه دندان های درنده اش درحال لق شدن است ندارند، انجام گیرد! مریم در زمانی از اسلام ضداستثمار؟؟!! خود سخن میگوید که عمده کارش دریوزگی برای استثمارگران است که شاید این استثمارگران جای پایی را برای او در ایران بازکنند و زهی خیال باطل!

جالب اینکه افرادی از ارگان های اوکراین نئوفاشیزم ونئونازیسم زده هم دراین کنفرانس کذائی شرکت نموده و نسبت به اسلام ساختگی و بشدت مزورانه ی مسعود ومریم اعلام علاقه و ابراز تمایل کردند!!!

من درک نمیکنم که چطور ممکن است که یک نژاد پرست خونخوار که هیچکس جز نژاد خود را داخل انسان نمیداند و معتقد است که همه این اغیار- اکثریت قاطع بشریت- باید ازدم تبر گذرانده شده و یا جسدش در آتش سوزانده شده و یا مثله شود، میتواند در مورد اسلام و ماهیت آن اظهار نظر کند؟! حکم عقل سلیم آنست که این کنفرانس کذائی چیزی جز اشاعه ایران هراسی و ایجاد تنفر نسبت به مسلمانان نبوده ودر اصل یک حرکت انسان ستیزانه محسوب میشود و ربطی به رمضان و امثال آن ندارد.نه تنها ربطی ندارد، بلکه در تعارض و تضاد کامل با آموزه های انسانی این مقوله دارد.

دراصل مریم که انصافا به ماکیاولیست تمام عیار تبدیل شده و اگر موفقیتی هم داشته تنها در این راستاست، درصدد سوء استفاده از حرمت رمضان درجهت برآورده کردن آمال کثیف اش بوده که البته به یمن هوشیاری خلق قهرمان، این ترفند فضاحت بار آبی برای مریم گرم نخواهد کرد و متحدان فاشیست و جلاد او هم چیزی ازاین کنفرانس بدست نخواهند آورد الا حق الزحمه ای که بعنوان آدمخواران و روسپیان سیاسی از مریم بگیرند.

نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا