مجاهدین بازیچه ای برای غرب

رسوایی حامیان؛ مجاهدین کلاهشان را بالاتر بگذارند

رسوایی حامیان؛ مجاهدین کلاهشان را بالاتر بگذارند
ایراندیدبان
خلف العیان حامی پر و پا قرص گروه تروریستی مجاهدین، فرماندهی گروه تروریستی جیش اسلامی عراق است.
ژنرال عبود قنبر مسؤول طرح امنیت بغداد، با افشای این موضوع اعلام كرد كه: 15 عضو پارلمان عراق كسانی هستند كه مستقیماً با گروههای تروریستی عراق در ارتباط هستند.
افرادی كه اسامی آنها توسط ژنرال قنبر افشاء شده، چهرههای نامآشنایی هستند كه اصلیترین مخالفان دولت قانونی عراق را شامل میشوند و نیز در طول سه سال گذشته بارها از گروه تروریستی رجوی حمایت كردهاند. صالح مطلك ، محمد دایینی ، عدنان الدلیمی و خلف العیان افراد شاخص این جریان هستند.
ژنرال قنبر اعلام كرده كه مواد منفجرهی بهكار رفته در انفجار پارلمان عراق از همان نوعی است كه در جستوجوی نیروهای امریكا از خانهی خلف العیان در منطقهی یرموت در سوم آوریل بهدست آمده است.
این عده اعمال تروریستی را در پوشش مصونیت پارلمانی سازمان میدهند و این عاملی است كه مانع تحقیقات از آنها شده است.
وقیحانهتر آنکه این افراد كه خود بهخوبی میدانند در صورت انجام تحقیقات از آنها، فعالیتهای تروریستی آنها افشاء و اثبات خواهد شد، با قلدری تهدید به خروج از ائتلاف و پارلمان و رویارویی با دولت میكنند…
این واقعیتها از این منظر شایان توجه است كه مشابهت فوقالعادهای با رفتار سیاسی مجاهدین در ابتدای پیروزی انقلاب دارد.
مجاهدین با وجود كشف دهها انبار اسلحه، جاسوسی برای شوروی و دست داشتن در اقدامات غیرقانونی، همواره خود را برتر از قانون دانسته و ورود به مجلس و یا شركت در برخی فعالیتهای سیاسی نظیر انتخابات را صرفاً برای ایجاد مصونیت و ادامه دادن به فعالیتهای غیرقانونی خود انجام میدادند. هر وقت هم كه از آنها خواسته میشد رفتاری مطابق با قانون داشته باشند و یا به خلع سلاح تن دهند، با شانتاژ و بهراه انداختن سر و صدا، تهدید به ورود به فاز نظامی میكردند.
قرار گرفتن عبرتآموز مجاهدین در كنار این افراد و تكرار دقیق همان مواضع و عملكردها، جای تردید باقی نمیگذارد كه باند آنارشیست و ضدقانون رجوی، ‌از اساس و بر مبنای ماهیتاش نمیتواند هیچ سازگاری و سنخیتی با قوانین اجتماعی و دموكراسی داشته باشد و همواره نیز گروههای مشابه خود را جذب نموده و در كنار آنها قرار میگیرد.
از این رو باید بخشی از نقش باند هرج و مرج طلب رجوی در شرایط حاضر عراق را، انتقال تجربه و آموزش به این قبیل گروههای بهظاهر سیاسی دانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا