رسوایی حامیان؛ مجاهدین کلاهشان را بالاتر بگذارند

رسوایی حامیان؛ مجاهدین کلاهشان را بالاتر بگذارند
ایراندیدبان
خلف العیان حامی پر و پا قرص گروه تروریستی مجاهدین، فرماندهی گروه تروریستی جیش اسلامی عراق است.
ژنرال عبود قنبر مسؤول طرح امنیت بغداد، با افشای این موضوع اعلام کرد که: 15 عضو پارلمان عراق کسانی هستند که مستقیماً با گروههای تروریستی عراق در ارتباط هستند.
افرادی که اسامی آنها توسط ژنرال قنبر افشاء شده، چهرههای نامآشنایی هستند که اصلیترین مخالفان دولت قانونی عراق را شامل میشوند و نیز در طول سه سال گذشته بارها از گروه تروریستی رجوی حمایت کردهاند. صالح مطلک ، محمد دایینی ، عدنان الدلیمی و خلف العیان افراد شاخص این جریان هستند.
ژنرال قنبر اعلام کرده که مواد منفجرهی بهکار رفته در انفجار پارلمان عراق از همان نوعی است که در جستوجوی نیروهای امریکا از خانهی خلف العیان در منطقهی یرموت در سوم آوریل بهدست آمده است.
این عده اعمال تروریستی را در پوشش مصونیت پارلمانی سازمان میدهند و این عاملی است که مانع تحقیقات از آنها شده است.
وقیحانهتر آنکه این افراد که خود بهخوبی میدانند در صورت انجام تحقیقات از آنها، فعالیتهای تروریستی آنها افشاء و اثبات خواهد شد، با قلدری تهدید به خروج از ائتلاف و پارلمان و رویارویی با دولت میکنند…
این واقعیتها از این منظر شایان توجه است که مشابهت فوقالعادهای با رفتار سیاسی مجاهدین در ابتدای پیروزی انقلاب دارد.
مجاهدین با وجود کشف دهها انبار اسلحه، جاسوسی برای شوروی و دست داشتن در اقدامات غیرقانونی، همواره خود را برتر از قانون دانسته و ورود به مجلس و یا شرکت در برخی فعالیتهای سیاسی نظیر انتخابات را صرفاً برای ایجاد مصونیت و ادامه دادن به فعالیتهای غیرقانونی خود انجام میدادند. هر وقت هم که از آنها خواسته میشد رفتاری مطابق با قانون داشته باشند و یا به خلع سلاح تن دهند، با شانتاژ و بهراه انداختن سر و صدا، تهدید به ورود به فاز نظامی میکردند.
قرار گرفتن عبرتآموز مجاهدین در کنار این افراد و تکرار دقیق همان مواضع و عملکردها، جای تردید باقی نمیگذارد که باند آنارشیست و ضدقانون رجوی، ‌از اساس و بر مبنای ماهیتاش نمیتواند هیچ سازگاری و سنخیتی با قوانین اجتماعی و دموکراسی داشته باشد و همواره نیز گروههای مشابه خود را جذب نموده و در کنار آنها قرار میگیرد.
از این رو باید بخشی از نقش باند هرج و مرج طلب رجوی در شرایط حاضر عراق را، انتقال تجربه و آموزش به این قبیل گروههای بهظاهر سیاسی دانست.

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن