یک دولت دمکراتیک در عراق با مجاهدین مشکل دارد

مژگان پارسائی فرمانده روستای نظامی اشرف و از خدمه رئیس قبیله مجاهدین دوباره در یک مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز ارگان تبلیغاتی جناح جنگ افروز نو محافظه کاران آمریکا دوباره مانند ملاحسنی سخنانی که مصرف داخلی برای نیروهای به بن بست رسیده و بحران زده دارد

مژگان پارسائی می گوید

تلویزیون فاکس نیوز در ادامه، اظهارات خانم مژگان پارسایی جانشین رهبری مقاومت در اشرف را پخش کرد:

مژگان پارسایی: اگر آمریکا قبل از این که دموکراسی در این کشور برقرار شود، شروع به خروج نماید، عملاً به این معنی خواهد بود که عراق را تقدیم ملاهای تهران که پدرخوانده تروریسم هستند، کرده است. ولی اگر یک دولت دموکراتیک در عراق بر سر قدرت باشد، آنوقت ما هیچ مشکلی در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی نخواهیم داشت.

البته ایندفعه اولی نیست که پارسائی و دیگر اعضای قبیله خشونت طلب و نیمه وحشی مجاهدین که امر برشان مشتبه شده است و روستای اشرف را مرکز ثقل سیاست جهان می دانندو افاضاتی می کنند که باعث خنده می شود.

توهمات پارسائی دچار چند اشکال اساسی است

1. آمریکا برای دموکراسی نیامده بود که دولت دموکراتیک برای مردم عراق بیاورد

2. با هوشیاری آیت الله سیستانی آمریکا مجبور شد که قانون اساسی و انتخابات مجلس و دولت را که با توجه به اشغال عراق نستبا دمکراتیک بود بپذیرد و بر این اساس شیعیان و کردها که از پشتیبانی دولت جمهوری اسلامی در هنگام دیکتاتوری صدام برخوردار بودند به قدرت رسیده اند. و مجاهدین که اصولا خبرهاو جبهه بندی های سیاسی معمولا باتاخیر فاز چند ساله به آنجا میرسد پشتیان اصلی خود را از دست دادند و مجبور شدند که در حمایت نیروهای نظامی اشغالگران آمریکائی در روستای اشرف باقی بمانند.

3. دولت بوش زیر فشار دموکرات ها برای بازگرداندن نیروهای آمریکا از عراق هست. نارضایتی مردم آمریکا از جنگ بالا رفته است و امکان برنده شدن دموکراتها در انتخاب ریاست جمهوری در حال حاضر 70% است.

4. تمامی رهبران نو محافظه کار که طراح جنک بودند مانند رامسفیلد, بولتن , ولفویتز با خفت از کار کنار گرفته اند.

5. امریکا بشدت سعی در انتقال نیروهای جداشده قبیله مجاهد در تیبف به ایران یا دیگر کشورها دارد تا بتواند نیروهای اشرف را به اروپا منتقل کند.

6. فردا مذاکرات امریکا و ایران بر سر عراق است. مقتدی صدر در صحنه سیاسی حاضر شده است که مخالف حضور امریکا در عراق هست.

نور ی مالکی زیر فشار سیاسی امریکا از یک سو و مقتدی صدر از سوی دیگر است.

اخراج مجاهدین از عراق یک شرط جمهوری اسلامی است نه بدلیل اینکه تهدید بالقوه هستند بلکه جمهوری اسلامی می داند با اخراج آنان از اشرف. قبیله مجاهدین بدون رئیس قبیله که مدتهاست در دست آمریکائی هاست بسرعت فروخواهد ریخت.

7. سازمان همچنان در لیست تروریستی است انتخابات آمریکا و انگلیس در راه است و کسی حاضر نیست ریسک برداشتن سازمان را از لیست حداقل تا یک سال دیگر بپذیرد. ودراین یک سال بسیاری از حوادث تغییر کرده است

8. اسرائیل در بحران داخلی و ضعف ارتش و مشکلات شکست لبنان در گیر است. امکان انتقال سازمان به اسرائیل هم نیست و خروج مجاهدین از عراق امکان استفاده اسرائیلی ها از مجاهدین در عملیات جاسوسی و ایضائی را کم می کند

خلاصه کلام اینکه باید به مژگان گفت این دولتهای دمکراتیک در اروپا و نیز دولت نیمه دمکراتیک عراق هست که با سازمان مجاهدین که غیر دموکراتیک و جنگ طلب هست مشکل دارند. والا دواتهای دیکتاتور مانند صدام تنظیم رابطه خوبی با سازمان و برعکس داشته و دارند.

افراد قبیله دو راه در پیش ندارند یا با ید با استفاده از شرایط نسبتا آزاد عراق دست به انتخابات آزاد بزنند و رهبری جدیدی برا ی خروج از بجران بیابند و یا مانند تروریستهای القاعده حاضر باشند که افراد بیگناه را به قتل برسانند و الا به کار جدی اسرائیل و آمریکا نخواهند خورد.

پارس ایران

خروج از نسخه موبایل