فرقه گرایی مجاهدین

با یک فرقه مذهبی آشنا شوید

نشريه نروژی سالت ( مسلم )
Mai 2007

مطالب روز در مورد ایران:

با یک فرقه مذهبی آشنا شوید
مجاهدین خلق ( MKO ) نام یک گروه مخالف ایرانی است.
آنها پایگاه هائی در عراق تحت حاكميت صدام حسین داشتند و از نزدیک با آن دیکتاتورهمکاری می کردند.
اکنون بایستی از آن کشور خارج شوند و سعي دارند در اُسلو مستقر گردند.
ابراهیم خدابنده به تلخی از آن گروه یاد می کند. او بيست سال از عمر خود را به عنوان عضو مجاهدين صرف کرده است ؛ اکنون نظرش این است که آن سالها را بيهوده سپری كرده است ( به بطالت گذارنده) وی می خواهد به دیگران علیه آن سازمان هشدار دهد.
او عضو شاخه سياسی آن سازمان و در لندن مستقر بوده. مسئولیت اصلیش ایجاد تماس با نمایندگان مجلس بریتانیا بوده. آن سازمان برای چنین کارهائی اولویت قائل است و ابراهیم به خوبی می داند که برای سازمان تبلیغات چقدر مهم ميباشد.
وقتی که رهبر فرقه ، مریم رجوی ، اخیراً در پارلمان نروژ مورد استقبال قرار گرفت. ( ما به خوانندگان مدیونيم که اطلاع دهیم که ابراهیم خدابنده به اتهام عضویت در یک سازمانی که با نظام ايران خصومت دارد و در حال خارج كردن دو ميليون دلار از عراق دستگير ميگردد ).
ايراهيم در مرز سوریه با عراق با دو ميليون دلار پول نقد دستگير ميشود ؛ عراق بدون صدام برای مجاهدين امن نبوده و بايد پولها بجای امن انتقال مي يافت ؛ ابتدا او در زندان سوریه بازداشت ميشود، او می گوید که آنجا واقعاً شرایط بدی بود قبل از اینکه به زندان اوین منتقل شود، جاييكه خیلی هم بد نیست درآنجا اجازه یافت که کتاب بخواند از جمله در مورد فرهنگ ها و فرقه های مذهبی او به تحقيق يافته است که MKO هم یک فرقه مذهبی است.

MKO به عنوان یک فرقه مذهبی

ابراهيم خدابنده می گوید در سطوح بالای سازمان مجاهدين تنها زنها می توانند رهبر باشند. گفته می شود که چون زنان همواره تحت ستم بوده اند و حال می خواهند که آن را جبران کنند. اما در واقع دلیل آن این است که مسعود رجوی ، رهبر واقعی و شوهر مریم رجوی ازرقبای مرد می ترسد ؛ رجوی معتقد است زنان اهل رقابت نيستند لذا رشدشان مانعی ندارد.
بنابراین او اختیار رقبای مرد را سلب کرده و هژموني زنان را ايجاد نموده است. مسعود رجوي به آن بعنوان بخشی از انقلاب ایدئولوژیک ياد ميكند.
مریم قبلاً همسر یکی دیگر از رهبران MKO بود. اما به او تحمیل شد که خوشحالی زایدالوصف خود را ابراز کند از اینکه توانسته به اتحاد ایدئولوژیک کمک کند بین همسر خود و مسعود رجوی.
به نظر ابراهیم آن علامت یک کیش یا فرقه مذهبی است که رهبر به این ترتیب با همسر یکی دیگر از رهبران سازمان ازدواج می کند.
وجه دیگری از، MKO، به عنوان فرقه مذهبی این است که افراد بایستی همواره از رهبران اطاعت و پیروی کنند.( او می گوید ) رهبر همه چیز است و همه باید از خواسته های او پیروی کنند. مریم رجوی می گوید: آدم می تواند به خدا شک کند اما ما نمی توانیم به مسعود شک کنیم ، چون به نديده ميتوان شك برد ولی به ديده نه. به هیچ کس در سازمان اجازه داده نمی شود که به مسعود رجوی شک کند.
ابراهیم می گوید: رهبرو هدف بالاتر از همه چیز است. خانواده و بچه ها تو را از اینها باز می دارد. به این دلیل مسعود تصمیم گرفت که بچه های اعضاء MKO به کشورهای دیگر فرستاده شوند تا در آنجا به فرزندی پذیرفته شوند یا تربیت گردند. اعضاء اجازه نداشتند با آنها تماس برقرار نمایند. شعار این بود همه چیز برای رهبر ما می پرسیم : بچه ها چه شدند؟
هیچ کس نمی خواهد راجع به آن صحبت کند. برخی مسائل روانی پیدا کرده اند. برخی دیگر هم به عراق برگشته اند و به اMKO ملحق شده اند. کلاً حدود 1000 ( هزار ) نفر می شوند.
او می گوید: آدم به خوبی می تواند در ایران مخالف نظام باشد. او خود نیز از نظام حمایت نمی کند. اما به نظرش توسط فرقه مجاهدين گمراه شده است.
او می گوید : MKO همه علائم یک فرقه مذهبی را دارد. آن یک رهبر خود خوانده دارد. آن سازمان یک ساختار دیکتاتوری استبدادی مطلق دارد. رهبر کنترل کامل بر زندگی همه اعضاء آن دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا