خاطرات قلعه اشرف – قسمت دوازدهم

تاثیرات منفی و ویرانگر نشست طلاق و سرکوب نیازهای طبیعی و انسانی

هنگامیکه نشست طلاق شروع شد و در ادامه آن افراد مجبور شدند بنا به دستور رهبری سازمان همسران خود را طلاق دهند پیامدهای منفی آن بر افراد حاضر در قرارگاه خود را به رخ کشید زیرا رجوی و دیگر سران سازمان با سرکوب نیازهای طبیعی نیروها، مشکلات عدیده روحی و جنسی را برای آنان به وجود آوردند و در نتیجه انحرافات اخلاقی در میان افراد به وجود آمد. برای مثال فردی* که با موضع مسئولیت راننده تانک که با من در محور شش در سال 71 سازماندهی شده بود با زنی* از نفرات قدیمی که و در آن موقع فرمانده یگان بود رابطه نامشروع برقرار کرد و این دو مدتها دربنگال(کانتینر) محل کار آن مرد در نیمه های شب با هم روابط نامشروع داشتند تا اینکه شبی نگهبان محوطه متوجه موضوع می شود. فردای آن روز هر دو را به زندان میبرند که تا سال 74 آن دو در زندان بودند سپس از آنها تعهد می گیرند که دیگر تکرار نشود. و یا فردی* با 25 سال سابقه که در آن موقع فرمانده گردان تانک بود در سال 72 با زنی* در همان گردان (که با هم در قرارگاه چهار بودیم و ایشان مسئول آشپزخانه قرارگاه بود) رابطه نا مشروع داشت تا اینکه در انبار تدارکات به وسیله چند نفر غافلگیر شده و پس از برخوردهای تحقیر آمیز روانه زندان قرارگاه می شوند و بعد از چند سال هر دو از زندان آزاد شدند. در حالیکه آن مرد خلع رده تشکیلاتی شده بود و یک نفر معمولی به حساب می آمد و هیچ رده ای نداشت. بعد از مدتی دوباره فردی* به علت روابط نامشروع با زنی* که در همان گردان بود، هر دو به زندان قرارگاه اشرف منتقل می شوند و تا مدتهای مدیدی در زندان بسر می برند و بعد از دادن تعهد از زندان آزاد می شوند. تکرار این نوع روابط در سطح وسیع که نتیجه مستقیم تلاشی خانواده ها و سرکوب تمایلات طبیعی و روحی افراد حاضر در قرارگاه اشرف بود سران سازمان را وادار کرد تا برنامه جداسازی زنها از مردان را در درون قرارگاه اشرف پیاده نمایند و امکان هر گونه تماس و رابطه را از بین بردند. ابتدا همه زنها را در یک مقر جای دادند و سپس قرارگاه مختص زنها را به وجود آوردند و یکسری آموزشها از جمله رانندگی، کامپیوتر و تعمیرات برای آنها ترتیب دادند و به آنها گوشزد کردند تا کارهای خودشان را انجام دهند و محتاج مردها نباشند. و بدینگونه تاثیرات منفی انهدام خانواده و کشتن عواطف و احساسات افراد قرارگاه اشرف منجر به داستان جداسازی کامل مردان و زنان گردید تا زمینه شستشوی مغزی آنان در شکل های گوناگون و با ترفندهای غیر انسانی جهت سیطره بر جسم و روح آنان امکانپذیر گردد.

تنظیم از آرش رضایی

Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.