جستارهایی در پیام 12 تیر مسعود رجوی

متعاقب واکنش مریم رجوی در خصوص پخش فیلم های مستند مربوط به معاملات جاسوسی مجاهدین با صدام، مسعود رجوی نیز بخشی از پیام 12 تیر را به واکنش در قبال این فیلم ها اختصاص داد. واکنش مریم و مسعود حداقل در یک وجه مهم اشتراک داشتند، اینکه هیچکدام نفس این روابط و بده بستان را انکار نکردند. یکی آن را سریال سازی هیستریک که معلوم نیست چه کسی باید آن را معنی کند، توصیف کرد و دیگری از واژه هزار معنی و تعبیر مجعول استفاده کرد. و هر دو مهم به نحوی توپ را به خانه حریف یعنی جمهوری اسلامی انداختند. مریم رجوی در سخنرانی 30 ژوئن درباره این اسناد تصویری گفت:

"آخوندها ناگزیر شده‌اند با ساختن سریالهای تلویزیونی با موج سمپاتی جوانان نسبت به این مقاومت مقابله کنند. شهامت ندارند که بگویند آن همه ادعا و نمایش درباره تمام شدن کار این مقاومت شکست خورد. و می‌ترسند بگویند که آن همه پرونده‌سازی و اتهام های رنگارنگ علیه مقاومت به گل نشست. در نتیجه، به تبلیغات هیستریک روی آورده‌اند."

مریم رجوی به جای پاسخگویی درباره حقیقی بودن یا نبودن این فیلم ها به سفسطه متوسل می شود و عجولانه و البته ناشیانه این اسناد را در جهت مقابله و خنثی کردن آنچه او سمپاتی مردم و جوانان ایران نسبت به مجاهدین تلقی می کند، ارزیابی می نماید. روشی که سالیان درازی است مجاهدین در مواجهه با انواع بحران ها و افشاگری ها به کار می برند. همین شیوه را در مقایسه با افشاگری های اعضای جداشده به نحوه دیگر و از جمله اتهام وابستگی اعضای جداشده به ایران مشاهده می کنیم. او به جای پاسخگویی به صورت مسئله یعنی توضیح درباره روابط سازمان با صدام و استخبارات و دریافت دلار و دینارهای عراقی، فرافکنی و صورت مسئله دیگری مطرح می کند. می توانیم با فرض پذیرش ادعای مریم رجوی مبنی بر بی اعتبار کردن مجاهدین در نزد مردم ایران، باز درباره حقیقی بودن یا نبودن این فیلم ها سوال کنیم. اتفاقا با فرض چنین هدفی از سوی جمهوری اسلامی ضرورت پاسخگویی مجاهدین به این اتهامات صدچندان می شود. آیا می توان توصیف سریال سازی هیستریک از این اسناد را به مثابه تمام توضیحات لازم در این خصوص تلقی کرد. این مهم را به عهده مخاطبان مجاهدین می گذاریم. احتمالا قضاوت آنها بیشتر از گمانه زنی های ما به صورت مسئله مجاهدین جواب می دهد. مسعود رجوی اما در پیام 12 تیر خود در همین راستا با کمی نان قرض دادن به مریم به نحو دیگری موضع می گیرد. او در این رابطه مدعی است:

"بگذارید آخوندهای درمانده همچنانکه مریم گفت برای مقابله با موج یاری و همدردی زنان و جوانان و کارگران و معلمان بپاخاسته، به تبلیغات دیوانه وار و ساختن و سرهم بندی کردن سریالهای مجعول و مهوع تلویزیونی علیه مجاهدین و مقاومت روی بیاورند. قضاوت درباره آزادیخواهی و اصالت و استقلال این مقاومت در صلاحیت مردم و تاریخ ایران است. پیوسته گفته ایم و تکرار می کنیم که بغایت استقبال می کنیم تا رودرروی مردم ایران از جوادیه تا نازی آباد و از کرانه های ارس و خزر تا خلیج فارس، درباره جزء به جزء، نکته به نکته، دینار به دینار و مو به موی هرآنچه در مبارزات چهل و دو ساله انجام داده یا نداده ایم حساب پس بدهیم."

نکته کلیدی که رجوی روی آن تاکید کرد مجعول بودن این فیلم ها است. در فرهنگ دهخدا واژه مجعول اینگونه معنی شده است. "به ناراستی و نادرستی، قرارداده، ساخته شده، حیله کرده شده، ساختگی، برساخته، نهاده شده،" این که کدام از این معانی مورد نظر آقای رجوی است، تنها خودشان قادر به گزینه یکی از این معانی هستند. اما به نظر می رسد منظور رجوی بیشتر بر جعلی بودن این فیلم ها دلالت دارد. با این توضیح که چون ایشان صراحتا قادر به تکذیب آنها نیستند، ناگزیر به روش دیگری سفسطه می کنند. اما در عین حال حواله گزارش حساب و کتاب های مجاهدین به زمان موعود یعنی سرنگونی حاکی از تائید و پذیرش تلویحی این روابط و بده بستان ها است. اما اینکه چرا توضیحش به آینده حواله می شود بی شک به سبک و سیاق پاسخگویی و فرار مجاهدین از انواع جرائم این سال ها از جمله اعمال تروریستی و پرونده 17 ژوئن بر می گردد. مجاهدین همواره برای خروج از لیست تروریستی تاکید دارند، اول اتحادیه اروپا باید نامشان را از لیست خارج کند تا بعد آنها دلایل برائت از اتهاماتشان را ارائه دهند. و به همین روال دستگاه قضایی فرانسه ابتدا باید پرونده 17 ژوئن را مختومه اعلام کند و بعد دادرسی و رسیدگی شود. همین شیوه فرار به جلو در خصوص فیلم های مورد نظر هم به نوعی اعمال می شود. رجوی به زبان بی زبانی به مردم می گوید فعلا این اسناد را مجعول و در راستای خراب کردن ما تلقی کنید تا فردای مجعول درباره همه آنها به شما توضیح بدهم.

به راستی این ساده انگاری ریشه در نگرش رجوی به مردم و مخاطبان خود دارد، یا فرض آن را برای مخاطبان خود متصور است. رجوی می گوید در حال حاضر مردم حق ندارند از آلترناتیو فرضی جمهوری اسلامی بپرسند، صیغه و فلسفه این فیلم ها و روابط شما با صدام و استخبارات عراق چگونه و از چه جنسی بوده است. به معنی صریح تر اینکه مردم حق ندارند بدانند این آلترناتیو دمکراتیک از چه راه و مسیری قرار است به قدرت برسد. آیا این نگرش محتوای همه ادعاهای مجاهدین خلق و رجوی را در باب حقوق اجتماعی، سیاسی، حق انتخاب و نظارت و میزان آگاهی و مشارکت و دخالت مردم در دولت دمکراتیک آنان را نمایندگی نمی کند. رجوی می گوید در آن روز نامعلوم گزارش چهل و دو سال مبارزاتش را به مردم خواهد داد. آیا می توان برای قول کسی که در طول چهل و دو سال کوچکترین توضیحی از عملکرد خود به مردم نداده و حتی خود را از کمترین توضیح به قربانیانش بی نیاز می بیند، تضمین و اعتباری قائل شد. رجوی این تضمین را هم به تاریخ حواله می کند.  

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، پانزدهم ژوئیه 2007

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا