اعضاء جداشده از فرقه رجوی

اعزام جداشدگان از تیف مقدمه خروج باقی مانده افراد فرقه از اشرف

بدنبال خبر قطع ارتباط تلفنی تیف از طرف فرماندهی نیروهای آمریکائی و شا یع پذیرش اعزام جداشدگان به کشور ثا لث، ضمن ابراز شادمانی از تعین تکلیفشان از مقر تیف در عراق، مقاومت آنان را در طول چند سال گذشته در مقابل انواع دسیسه و فریبهای مسئولین فرقه برای ناکامی اعزام آنان، مورد ستا یش قرار میدهیم.

رجوی در طول این چند سال تلاش داشته است تا جهت جلوگیری ریزش افراد سر خورده خود در اشرف انواع تهمتها ی ناروا را به این دست افراد به ستوه آمده و جداشده خود بزند او با انواع نیرنگ و دروغ سعی در بریده بودن و تخریب آنان در مناسبات اشرف داشت.

بنا به اظهارات رهاشدگان، مسئولین با فرستادن رابطین خود به نزد آمریکائیان در کمپ، آنان را عوامل نفوذی جمهوری اسلامی وانمود کرده که مورد شناسائی قرار گرفته و اخراج شده اند، تا فرماند هان کمپ را متقاعد کنند تا پی گیر کاراعزام آنان به خارج نشوند.

آنان تلاش داشتند که این افراد در وضعیت نا مناسب و در زیر چادر سالها بلاتکلیف در شن زار کمپ اشرف بمانند تا شاید مجبور شوند مجددا به نزدشان در اشرف برگردند. ویا حداقل چند سالی دیرتر به خارج برسند تا شاید چند صباحی ماهیت فرقه ایشان دیر تر افشا شود.

آنها با مسموم جلوه دادن فضای کمپ از جمله طرح مسئله اخلاقی ویا برخورد غیر اخلاقی نیروهای آمریکائی با جداشدگان بخصوص با زنان جدا شده و نبودن امکانات کافی و حتی با ترساندن افراد از نبود امنیت جانی از طرف جدا شدها و…سعی داشتند مانع ریزش بیشتر نیروهای سرخورده و بریده خود از قرارگاه اشرف شوند

شاهدان عینی میگویند ؛ مهدی برائی در سال 1382 برای ترساندن نفرات در نشست عمومی قرارگاه اشرف اعلام کرد که افراد در کمپ تبف برای چند عدد سیگار همدیگر را میکشندو… و آنچنان فضائی از کمپ ایجاد کردند که غا لب نفرات بریده بویژه زنان اسیر در فرقه جرات اعلام جدائی و وارد شدن به کمپ آمریکائی نداشتند.

ولی این عزیزان که هر کدام با پروسه چندین ساله در سازمان که بعضا از زندانیان نیز میباشند با تحمل انواع افترا و مصا ئب در کمپ موفق به خروج از عراق شدند آنان که با تهمت جاسوس و نفوذی به کمپ آمریکائی رفتند علیرغم چند سال زندگی در زیر چادردر بیابانهای عراق ماندند تا شاید امروزبا افشا گری ماهیت پلید رجوی در خارج رو سیاهی را برای ذغالی نگهدارند. آنان با استقامت در مقابل دسیه های رجوی یکبار دیگر امید آزادی ورهائی را برای سایر افراد قرارگاه به ارمغان آوردند.

و امروز خروج و اعزام جداشدگان فرقه در تیف به کشور ثا لث به منزله خروج باقی مانده افراد اسیر از اشرف خواهد بود.

حقیقت انکار ناپذیر درون مناسبات اشرف این است که از سالها قبل ماهیت فرقه ای رجوی برای تمامی اعضاء و مسئولین زن و مرد روشن شده است و لی بدلیل حصار های ذهنی و فیزیکی کشیده شده وقطع هر گونه ارتباط با دنیای بیرون و خانواده و خراب کردن پلهای پشت سر افراد توسط سازمان، آنان توان، فرصت و جرات آن را نداشته تا خود را از این زندان فرقه ای خارج کنند.

برخورد تحقیر آمیز و همراه با ضرب و شتم در میان جمع همرزم وزندانی کردن و حتی سربه نیست کردن افراد مسئله دار در اشرف خود عاملی مهم در ماندن افراد و بخصوص اعضا ی قدیمی شده است.

آنان که خود شاهدان ویا مجریان اجباری ضرب و شتم مسئولین و یا تحت مسئولین خود در نشستهای فرقه ای تحت عناوین دیگ، طعمه و عملیات جاری و… بودند، هرگز نمی خواهند خود یکی از قربا نیان شوندو سرنوشت خود را بدست زمان سپردند.

عدم اعزام چندین ساله جداشدگان از کمپ نیز مزید بر علت شده و نفرات را در دنیای بلاتکلیفی و پاسیوی مطلق نگه داشته تا در گذشت زمان منتظر یک فرصت مناسب برای رهائی از این اسارت فرقه شوند.

که با اعزام واستقرارآنان در خارج از عراق و بخصوص کشورهای غربی، از این پس باید شاهد اعلام بریدگی گروهی وبا فرار جمعی زن و مرد از اشرف به نزد آمریکائها درکمپ باشیم.

آنان که سالها منتظر چنین فرصت و روزی بودند مطمئنا فرصت را غنیمت شمرده وخود را از بند و اسارت فرقه رجوی رها خواهند کرد.

از دیگر نکات قابل توجه در این رابطه، دشواریهای ماندگاری ارتش آمریکا در عراق ودر خواست مذاکرات مرحله دوم امنیتی ‍‌‌‍وزارت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌خارجه آمریکا از ایران در روزهای اخیر است با توجه به سر تیتر مذاکرات مرحله اول که بنا به گفته خبرگزاریها خروج باقی مانده نیروهای سازمان از عراق بوده است، پس اینبار نیزبطور جدی تری دنبال خواهد شد و چه بسا تعین تکلیف همه جداشدگان در این مقطع در راستای تعین تکلیف واخراج سازمان ازعراق برای نتیجه گیری سریع تر مذاکرات دوم باشد.

از طرف دیگر تحلیگران آمریکائی هوشیار ترآنند که توان تشخیص رنگ حنای رجوی وزمان استفاده آن برای مرهم کف پا ی چاک چاک شده سربازان خود را نداشته باشند. مطمئنا تا دیر نشده از آنان بعنوان یک پوئن و کارت در این مذاکرات استفاده خواهند کرد که محترمانه ترین شق ممکنه پائین کشیدن بیرق فرقه و گل گرفتن درب قرارگاه اشرف و اخراجشان از عراق خواهد کرد،که در هرحا ل تحولات اخیر در عراق بی تاثیر با باقی مانده نیروها در اشرف نیست که باعث خوشحالی و مسرت همه جدا شدگان و خانواده داغدیده این عزیزان در بند فرقه می باشد که سالها بدون کمترین ارتبا ط مشتاق دیدارشان بودند.

ما امیدواریم که این اقدام ویا هر تحول دیگر در عراق باعث آزادی جسم و روح این به حصار کشیدهای رجوی شود ودرفرصت بدست آمده انتخابی درست و فردای بهتری را برای خود رقم زنند.

به امید آن روز

صمد نظری

انجمن نجات – استان مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا