نامه پدر و مادری دردمند به پسرشان

نامه به اسماعیل کاووسیآرمان شهری که فرقه رجوی در پی آن است بی نیاز از هر گونه صداقت و رفتار معقول و شفاف تبیین می شود.، فریب و اغواگری شیوه ای متعارف و غالب بشمار می رود زیرا در مناسبات توتالیتاریستی حاکم بر تشکیلات رجوی همه افراد انسانی در راه ارضای امیال رهبرعقیدتی به هیچ گرفته می شوند و در سایه پر رنگ رهبر پشیزی ارزش ندارند. مفهوم حقیقت، واقعیت و نیز اخلاق در آرمانشهر فرقه مجاهدین از هم می پاشد و کمرنگ می گردد تا جائی که در تشکیلات خشونت طلب رجوی حقیقت و اخلاق، ابزاری برای در اختیار گرفتن انسانها و در مسیر ستیزه جویی و تروریسم افسارگسیخته کاربرد نهائی دارد.

در پارادایم فکری فرقه مجاهدین افراد تشکیلاتی و اعضای خانواده هایشان عناصری مکانیکی و بی احساس در نظر گرفته می شوند که جز برای اطاعت کورکورانه ارزشی ندارند و آنها با میزان و کم و کیف سازگاری و همخوانیشان با اهداف و امیال رهبری عقیدتی سنجیده می شوند و ارزشگذاری می گردند و همچون ذاتی مستقل و هویتی دارای شان و کرامت انسانی بشمار نمی آیند.

بازکاوی اندیشه و دیدگاه انسان مدرن و سیر تفکر در دنیای امروز به صراحت بر پرسشی بنیادین استوار است که تروریسم و خشونت در هر شکل آن به چه کار ما می آید؟

همه خانواده هایی که بستگانشان به نوعی تحت سیطره فرقه ستیزه جو و تروریستی مجاهدین قرار دارند با تبعیت از هنجارهای دنیای مدرن و تحت تاثیر تفکر نوین با طرح پرسشی اساسی که دغدغه انسان کنونی ست، ماهیت خشونت طلب و تروریستی مجاهدین را به چالشی فراگیر می کشند و با نفرت از تبهکاری و خط مشی تروریستی مجاهدین یاد می کنند. آنان سعی دارند تا به طریق و شیوه ای معقول و منطقی و با تمسک به نهادهای بین المللی حقوق بشری چون کمیته بین المللی صلیب سرخ عزیزانشان را از جهنم سوزانی که دارودسته رجوی برایشان تدارک دیده اند، رهایی دهند.

این واقعیتی مشهود و انکار ناپذیر است که خانواده های عضو انجمن نجات از فریبکاری و لجن پراکنی فرقه مجاهدین به ستوه آمده اند لذا با طرح سوالات بیشمار و مباحث انتقادی تند و عریان رفتار زشت سردمداران مجاهدین را در وادار کردن عزیزانشان برای دروغپردازی در تلویزیون متعلق به باند تبهکار مجاهدین به سخره می گیرند.

محتوای نامه پدر و مادر چشم انتظار آقای اسماعیل کاووسی که تحت اسارت فرقه مجاهدین در قرارگاه اشرف بسر می برد، بیقراری و بی تابی آنان، برای نجات فرزند دلبندشان از سیطره و سلطه فاشیسم رجوی را به خوبی انعکاس می دهد.

با امید به اینکه همه خانواده های عضو انجمن نجات در روزهای آینده شاهد رهایی عزیزانشان از جهنم سوزان قرارگاه اشرف و بازگشت آنان به کانون گرم خانواده باشند.

آرش رضایی

مسئول انجمن نجات دفتر آذربایجانغربی

متن نامه پدر و مادر آقای اسماعیل کاووسی که تحت اسارت فرقه مجاهدین در قرارگاه اشرف بسر می برد.

 صفحه اول نامه به اسماعیل کاووسی

صفحه دوم نامه به اسماعیل کاووسی صفحه سوم نامه به اسماعیل کاووسی  

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا