دادگاهها

نامه سایت پرونده سیاه به دادستان عراق جناب آقای جعفر الموسوی

سایت پرونده سیاه11شهریور86

جناب آقای دادستان کل عراق جعفر الموسوی

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند سایت اینترنتی پرونده سیاه که توسط جمعی از جدا شدگان از فزقه تروریستی مجاهدین خلق اداره می شود و مترصد به افشای کارنامه وعملکرد سیاه رهبری مجاهدین است از تصمیم شجاعانه حضرت عالی به عنوان دادستان جنایی کل عراق مبنی بر تعقیب ومحاکمه سران وفرمان دهندگان عملیات های تروریستی مجاهدین وسرکوب کنندگان قیام ملت مظلوم عراق بسیار خوشحال شده وشما را در این امر کمک خواهیم کرد چنانچه برای تکمیل پرونده ودستیابی به موارد شکنجه وسرکوب مردم عراق در پروسه دو دهه حضور مجاهدین زیر چتر صدام به سایت های جدا شدگان مراجعه فرمائید به اطلاعات واسنادی ذی ارزش دست خواهید یافت.

همانگونه که مستحضر هستید چند سال بعد از سقوط صدام مجاهدین با اینکه چند قدم فراتر از دیکتاتور عراق علیه منافع ملی عراق ودر قتل عام مردم آن کشور اکتیو بودن اما متاسفانه با قلاب کردن خود به استراتژی امریکا در عراق ونوکری برای انها توانسته از محاکمه پاسخگویی به جنایتش در عراق معاف شود، واکنون هم بعد از تصمیم شما رهبری مجاهدین کار به جایی رسیده که با پشتوانه قرار دادن امریکا می گویند مسئولین عراقی مترسکی بیش نیستند ومجاهدین اساسا دولت عراق را مزدوران رژیم ایران می داند.

آقای دادستان محترم عراق چند مورد از حضور مسقیم رهبران واعضای ارشد مجاهدین در سرکوب های سال 91در عراق را بطور خلاصه خدمتتان عرض می کنیم شاید کار شما را در تحقیقاتتان ساده نماید:

1- آقای مسعود رجوی رهبر مجاهدین در پیامی کتبی که توسط فرماندهان محور های عملیاتی برای ما اعضای آنموقع فرقه مجاهدین قرائت شد صراحتا اعلام کرد حفظ صدام به هر قیمتی با ماگزیمم سرکوب قیام کنندگان، او در این پیام کد عملیات را برای نام بردن از رزمندگان شورش کننده عراقی گاو وگوساله اعلام کرد تا در مکالمات بیسیمی گافی داده نشود وردی باقی نماند که بعدها مجبور به پاسخ گویی باشند، مسعود رجوی خود شخصا در پادگان اشرف بربارگیری مهمات وتوجیه نهایی سیستم نظامی اش نظارت می کرد او در همان ایام طی پیامی که ماه رمضان هم بود روزه را منتفی ودر فتوایی گفت سرکوب عراقیان وحفظ صاحب خانه (صدام) واجب تر از هر عبادتی است.

2—مریم رجوی همسر رجوی در جریان عملیات موسوم به مرحله دوم مرواریدبه اتفاق چند تن از اعضای ستاد کل منجمله افسانه شاهرخی و مهوش سپهری از داخل هلی کوپتر برفراز منطقه عملیاتی که در شهر کفری وکلار وبخش ها وروستا های شمال شهر جلولا انجام می شد مستقیما عملیان را فرماندهی می کرد او خود شخصا اهداف متحرک که ستون فرار وآواره شده ی شهروندان عراقی که به کوهستانها پناه می بردند را به توپخانه دیدبانی می کرد تا زن وبچه های عراقی هم قتل عام شوند، او در پیام کتبی خود فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه عراقیان مقاومت کننده را با گلوله نکشید انها را زیر شنی تانک ها له کنید گلوله را برای پاسدارها بگذارید.

3- مهدی ابریشم چی وعباس داوری طرح سازماندهی اکیپ های گشت سواره مسلح در شهر بغداد وکنترل آنرا بعهده داشتند که فردی را با نام مستعار سارا از سوی رجوی فرمانده حدود 60 اکبپ گشت مسلسل دار کردند وانها ماموریت داشتند تا شبانه روز در خیابانهای بغداد بسرعت گشت زنی کنند وهر گونه تحرک مشکوک وقیام کننده ای را بشدت به خاک وخون کشند.

4-برخی فرماندهان مستقیم توپخانه ای که شهر ها وروستاهای و تجمع آورارگان عراقی حتی در کوهستانها را توپباران وقلع وقمع کردند بشرح زیر می باشند:

*عظیم نارویی از اعضای شورای ملی مقاومت با یک موضع توپ وکاتیوشا مسئول کوبیدن شهر خانقین وروستا های تابع بود.

* محمد مرادی،حسین نجمی وعلیرضا ارجمند سه موضع توپ وکاتیوشا داشتند که در توپ باران وموشک باران شهر های کفری، کلار، طوز خور ماتو وروستا های شمال شهر جلولا مانند الاصلاحی، شیخ بابا و ابراهیم قادر و آ وارگان در ارتفاعات جبه داغ وحمرین را با خاک یکسان کردند.

* حمید یوسفی از فرماندهان رده بالا وعضو فعلی شورای ملی مقاومت فرمانده موضع دیگری از توپخانه بود که مسئول کشتن مردم کلار وحمایت از یگانهای تهاجم کننده به شهر کلار بود او در گزارش به مریم در جریان نشست جمع بندی معروف به مروارید اعلام کرد گاو گوساله ها را آنچنان زده که در بازدید منطقه بعد از عملیات شاهد تکه تکه شدن عراقیان بوده است.

فرمانده عملیات و کشتار کفری،کلار و شمال جلولا عفت جوادی الاصل از اعضای شورای رهبری مجاهدین وعضو شورای ملی مقاومت فعلی است که معاونان او علی خدایی صفت (حسین ادیب)، فاطمه طهوری(زرین) و صدیقه حسینی مسئول اول فعلی مجاهدین بودند که مرتکب جنایتی هولناک در ارتفاعات جبه داغ شدند طبق گزارش فردی بنام مجید عالمیان که در آن عملیات فرمانده مهندسی رزمی مجاهدین بود پرسنل وی تا مدتها جنازه عراقیان را در آن ارتفاعات که در محاصره کشته شده بودند را دفن می کرده است حتی او در گزارش به مریم گفت وهمه شنیدند که برخی جنازه ها را هنوز جان داشتند که توسط ناخن لودر ها به هوا برده می شدند وبه زمین کوبیده می شدند تا جان دهند وسپس دفن می شدند.

جناب دادستان این تنها گوشه ای از جنایات رهبران مجاهدین در حق ملت شماست مختصری هم از حق خوری های مجاهدین در خصوص منافع ملی عراقیان در زیر می آوریم امیدواریم توانسته باشیم آنچه شما در صدد تحقق آن هستید را به عرضتان رسانده باشیم:

مصادره وهزینه دوبله از جیب مردم مظلوم عراق شیوه ای است که فرقه رجوی طی دو دهه در هم دستی با دیکتاتور سابق عراق واکنون آمریکابه طور زالو صفت در پیش گرفته.

1) مصادره ارضی:سازمان مجاهدین تحت رهبری مسعود ومریم رجوی که اکنون تحت نظارت آمریکا قرار دارند از دهه 60تاکنون در کشور عراق مستقر شده واز ابتدا در معامله با صدام اقدام به تصرف وغصب اراضی متعلق به مردم عراق به شرح زیر نمود.

الف)تصرف واحداث بیش از دوازده قرارگاه ومقر نظامی وآموزشی به مساحتی بالغ بر دهها هزار هکتار

ب)تصرف منطقه ای در 60 کیلومتری شمال شهر خالص معروف به نوژول و کفری که صدام ابتدا 200 روستادر آن منطقه را به طور کامل با خاک یکسان نمود وسپس آنرا به عنوان زمین مانور به ارتش رجوی هدیه کرد در واقع این اهدا اراضی برای صدام این منافع را داشت که با استقرار مجاهدین در آنجا یک منطقه محرمه بین خود وملت ناراضی کرد ایجاد نمود از این طرف نیز رجوی آن منطقه وسیع وحاصلخیز را به دو بخش مانوری وکشاورزی تبد یل نمود سیستم رجوی به مدت 12 سال توسط مقاطع کاران از این زمین های ملت مظلوم برداشت محصول می کرددر سال 1991 سازمان مجاهدین در سرفصل شورش اکراد عراق این منطقه را به سنگری وسیع در جهت سرکوب آنها وبرای حفظ صدام تبدیل نمود

ج)کلیه اراضی در شمال /شرق وجنوب اسارتگاه اشرف تا شعاع 5-15 کیلومتری برای مدت

زیادی تصرف وبه میدان تاخت وتاز تبدیل ودر این خصوص صدام دیکتاتور وقت عراق در جواب شکایات ملت ذی نفع در آن منطقه همه آنها را اجبار به کوچ نموداضافه می شود در این منطقه سازمان مجاهدین تمامی مکانهای تصفیه آب یک شهر وچند بخش را تحت کنترل خود

در آورد ودرمقابل هزینه حاصله از آنرا به خود اختصاص می داد.

د)در حوالی شهر های خالص؛جلولا؛کربلاونجف ؛العماره وکوت؛و…مساحت زیادی از اراضی کشاورزی مردم را غصب وتا سالها حقوق آن ها پایمال کردند تمامی این مناطق قابل اثبات با تمام ریز جزئیات وابعاد به استناد به کروکی های مانوری مورد استفاده خودفرقه تروریستی مجاهدین می باشد

– این تصرف اراضی در کنار سایر نقض حقوق های که شده از جمله اختصاص بودجه هنگفت به فرقه رجوی برای فعالیت های گسترده وپر هزینه خارج کشوری با تمام مسائل جانبی اش تنها بخشی از حق خوری های سازمان در رابطه با ملت عراق است

– تصرف اموال: در این رابطه سازمان با بستن قرارداد با صدام در مقاطع مختلف امکانات نظامی واستقراری غیر نظامی وانواع ماشین آلات ذی قیمت تحویل گرفت واین اقلام را طی امضای

سند جهت عادیسازی جزءامواال خریداری شده به امضاءمی رساندند در سر فصل معروف به نشست های حوض در فرقه رجوی در سال 95.م عباس داوری در اظهاراتی که رجوی برای منت گذاری برکادر هایش از او خواست بیان نماید.

در چند ماها شاهد این معملات وتعارفات برسر منافع ملت عراق بوده ایم از جمله: در سال 89.م سازمان تعداد 100فروند تانک Tahoma; >T55 روسی /100فروند انواع نفربر زرهی / حدودا 150 قبضه توپ وکاتیوشا و انواع جنگ افزار های نیمه سنگین و صدهها دستگاه انواع خورو از ارتش عراق تحویل گرفت وهمه آنها را مهدی ابریشم چی وعباس داوری طی سند قلابی خرید ار ساختگی آن بودند در سال 97.م از طریق مدیریت سر رشته داری به نمایندگی از رجوی قرار دادی توسط زهرا بخشایی(پری)با رئیس ستاد ولجستیک صدام بسته شد وبه دنبال آن به مدت چند هفته سازمان از پادگانی در حومه فلوجه معروف به تاجی توسط تریلر های خود انواع سلاح ومهمات وتجهیرات واقلام تدارکاتی ذی قیمت از اموال مردم عراق به سرقت برده وهمه آنرا با ترفند سند سازی جزءخرید ثبت کردند در یکی از این مواردیکی از اعضای جدا شده راننده فردی بنام مهرداد خاوری از کنترل کنندگان ستون های حمل محموله بوده وکاملا به او توضیح داده.

*- سازمان در سال های تحریم نظامی صدام تحت نام خود بخش از فروش نفت قاچاق عراق برای عراق بعضی اقلام نظامی از جمله سیستم های مخابرات والکترونیک ودید در شب زرهی وپیاده از اروپا تهیه وصدام در این معامله درصدی با رجوی حساب می نمود در واقع تمامی معاملات از کانال شورای ملی مقاومت والالخصوص منوچهر ههزارخانی ومهدی سامع عملی می شد و این ها هم سند سازی شده.

*- سیستم نظامی رجوی در اختصاص بودجه لشگر اول از سپاه دوم عراق مستقر در جبهه میانی محسوب می شد وجدا از تحویل گیری سلاح که به آن اشاره شد از لحاظ تدارکات،صنفی،وترابری حجم زیادی مازاد بر مصرف را به بازار های عراق انتقال وبه قیمت آزاد به ملت قالب می نمود واز این پول های سر سام آور هزینه های ترور در داخل وسرکوب در عراق و کسب حمایت و خرید پارلمان تر در اروپا می پرداخت.

*-بدین شکل رهبری مجاهدین خلق با همه حق خوری از مردم مظلوم عراق وسپس سرکوب خودشان با همان پولها اینک نیز خود را به عنوان پیشتازان آنان جهت مبارزه برای نجات شان از دست ایران در صدد تحمیل خود به عنوان سهیم در عراق است

با احترام وآرزوی موفقیت برای شما

جمعی از اعضای جدا شده از مجاهدین

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا