5 آذر، روز بسیج یا روز تشکیل میلیشیا برای مقابله با آمریکا؟

دریوزگی از امپریالیسم

بیش از دو دهه از سقوط صدام و افتادن مسعود و مریم رجوی به دریوزگی از غرب می گذرد و در این مدت، علیرغم ضربات سنگین و متمادی که از سوی همان غربی ها (در اجرای تعهدات خود نسبت به حمایت از مجاهدین) دریافت کرده اند، باز هم شاهد گدایی ملکه ترور از آنها هستیم که هر بار به طرز ترحم برانگیز و تأسف باری شدت می گیرد و حقیرانه تر می شود. از همان زمان که آمریکا برخلاف عهد خود با سران فرقه حین خلع سلاح، حفاظت از اشرف را رها کرد و مجاهدین را به پلیس عراق سپرد و حوادث خونباری را رقم زد، تا زمانی که با وجود انبوه قول و قرار سران آمریکا، مجبور به ترک اشرف و خروج از عراق شدند (که عقده آن هنوز در برخی پیام های مسعود رجوی هست)، این دور باطل همچنان ادامه دارد. در پروژه آشوب پاییز 1401 نیز با وجود وعده حمایت اروپا و آمریکا از جریانات برانداز از جمله مجاهدین، باز هم غربی ها با یک لگد به تابوت مسعود رجوی، مجاهدین را به دیکتاتوری متهم نمودند و در برابر آنها پروژه “منشور همبستگی” را برجسته کردند که هرچند یک هفته هم دوام نیاورد و فروپاشید، اما داغ آن بر دل مریم قجرعضدانلو هک شد و همچنان از آن می سوزد… بگذریم که در خرداد سال جاری هم با وجود تعهدات چندین ساله آمریکا به حفاظت از مجاهدین در آلبانی، بناگاه چنان ضربه امنیتی به آنان وارد شد که کل تشکیلات آنها در معرض فروپاشی قرار گرفت و چندین نفر از فرماندهان ارشد مجاهدین دچار مرگ های ناگهانی شدند. نکته قابل توجه اینکه ضربه درست در زمانی به مریم وارد شد که او در اوج توهّم، برگزاری بزرگترین گردهمایی تاریخ مجاهدین را نوید می داد و در داخل و خارج ایران به قدرتنمایی پوشالی مشغول بود و ادعای براندازی داشت.

و امروز، این “ملکه مسکین و داغدار”، باز هم به نمایش گدایی به درگاه “امپریالیسم در حال افول” مشغول شده و با اجاره کردن چند لابی مفتخور و دلاری در مقر پارلمان اروپا، درصدد گرفتن حمایت دوباره از غربی ها برای معرفی خود بعنوان “تنها جایگزین دمکراتیک” در برابر جمهوری اسلامی است تا بلکه او را هم در لیست گروه های پروژه بگیر خودشان قرار دهند و همچون دلقک اوکراینی در برابر ایران بسیج کنند. غافل از اینکه زلنسکی هم پس از چند سال اعتماد به سیاستمداران آمریکا و اروپا، تلویحاً معترف شد که ناتو به او خیانت کرده است (واقعیتی که مترسک افغانستانی آمریکا یعنی اشرف غنی هم چند سال پیش تجربه کرد و در این ماه ها شیوخ عرب هم مزه آنرا چشیده و رژیم کودک کش هم بی نصیب نمانده است).
مریم در این نمایش استیصال، تلاش کرد تا از یکطرف سوءقصد به “آلخو ویدال کوادراس” را دستاویز تروریست جلوه دادن جمهوری اسلامی کند، و از سوی دیگر با بدست گرفتن عکس کشته سازی های فتنه پارسال، جنایات رژیم کودک کش را کمرنگ نماید و غربی ها را از توجه به غزه بازدارد و به سمت جبهه گیری در برابر ایران و لیست گذاری تروریستی مهمترین بازوی دفاع از امنیت کشورمان بکشاند.

روز بسیج یا روز تشکیل میلیشیا
دریوزگی از امپریالیسم

تأسیس میلیشیای مجاهد همزمان با تشکیل بسیج مستضعفان

فعالیت های حقیرانه و ضداخلاقی مریم رجوی علیه امنیت ملی ایران در حالی انجام می گیرد که ایرانیان در سالروز تأسیس بسیج، بیش از هر زمانی ضرورت وجود ارگان های نظامی و امنیتی در برابر هجوم گسترده انواع تروریست های تولیدی را درک کرده اند و می دانند اگر این تشکل ها در منطقه غرب آسیا وجود نداشتند، داعش با کمک مولدین “غربی عربی عبری” خود توانسته بود ایران و تمام منطقه را تحت سلطه خود قرار دهد و میلیون ها نفر را قصابی کند.
44 سال پیش در چنین روزهایی (5 آذر 1358)، بدستور بنیانگذار انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان تأسیس شد تا پس از گذشت 7 ماه از تشکیل سپاه پاسداران، بتواند یک ارتش مردمی را برای مقابله با تهدیدهای آمریکا شکل دهد. اقدامی انقلابی و مهم که آشکارا از سوی مسعود رجوی مورد تأیید قرار گرفت و بیانیه ای در همین زمینه در نشریه مجاهد شماره 12 انتشار داده شد که از “آماده باش همه واحدهای انقلابی و ضرورت بسیج تمام خلق و سازماندهی میلیشیای مردمی، برای مبارزه تمام عیار رهایی بخش و ضدامپریالیستی” یاد می کرد. اینکه چرا مسعود در آن شرایط، ضمن تأیید اقدام انقلابی آیت الله خمینی، خواهان بسیج همه مردم شده بود و در کنار آن، بدنبال اهداف سیاسی خودش و تشکیل یک گروه مسلح مستقل از حکومت بود، بسیار قابل توجه است.

روز بسیج یا روز تشکیل میلیشیا
تأسیس میلیشیای مجاهد

چند روز پس از این بیانیه که تیتر آن در صفحه اول نشریه مجاهد دیده می شد، تشکیلات رجوی با یک تلگراف رسماً از آیت الله خمینی درخواست کرد تا سازمان مجاهدین را نیز تحت فرماندهی خود، در مبارزه علیه امپریالیسم بکار گیرد، که البته ایشان هوشیارانه نپذیرفت چون می دانست که مسعود رجوی سودای دیگری در سر دارد و می خواهد تشکل نظامی خود را به موازات نهادهایی چون ارتش و سپاه ایجاد کند، و با توسل به آن، خود را به حاکمیت تحمیل نماید و یک دولت سایه را شکل دهد.
هرچند بعدها مسعود در نشست های درونی ادعا کرد که فرمان آیت الله خمینی پس از دستور تشکیل میلیشیا صادر شده (و در نتیجه ایشان در رقابت با مجاهدین، سازمان بسیج را تأسیس نموده)، اما پوشیده نیست که مسعود پس از 2 اردیبهشت 1358 که سپاه پاسداران تأسیس شد، در اندیشه تشکیل یک دستگاه نظامی برای خود بود تا در فضای ضدامپریالیستی آن دوران، با سوءاستفاده از سادگی و صداقت جوانان، نسل دانش آموز و دانشجو را برای مقابله با حاکمیت سمت و سو دهد. وی از ایده آیت الله خمینی برای تشکیل بسیج 20 میلیونی اطلاع داشت و در دومین روز آذرماه 1358، با عجله اعلامیه شکل گیری میلیشیا را منتشر کرد تا بزعم خود پیشدستی کرده باشد و قبل از تشکیل بسیج مستضعفین، نیروهای خود را ساماندهی کند. با اینحال چندین ماه طول کشید تا در تاریخ چهارشنبه 20 اردیبهشت 1359 بتواند گروهی از دانشجویان و دانش آموزان هوادار مجاهدین را در دانشگاه تهران گردآورد و رژه نمایشی میلیشیا را اجرا نماید.

روز بسیج یا روز تشکیل میلیشیا
تأسیس میلیشیای مجاهد

تحریف تاریخ در سیمای آزادی

در روزهای اخیر، تلویزیون ماهواره ای سیمای آزادی مجاهدین، دست به تحریف وقایع گذشته زده تا نه تنها علت ماهوی تشکیل میلیشیا (مبارزه با امپریالیسم) را واژگون جلوه دهد که حتی دریوزگی مسعود رجوی از آیت الله خمینی برای به رسمیت شمردن میلیشیا و خوردن پس گردنی از ایشان را هم بپوشاند و اینگونه بنمایاند که گویی ایشان (آیت الله خمینی) سازمان بسیج را برای سرکوب مردم، و خودش (مسعود) میلیشیا را برای مبارزه با دیکتاتوری جمهوری اسلامی تأسیس کرده است. حال آنکه مدارک غیرقابل انکاری از مجاهدین و شخص مسعود رجوی وجود دارد که با وجود آنها نمی توان تاریخ را تحریف کرد و مزدوری برای امپریالیسم را توجیه نمود. هنوز به یاد دارم که سال 1359، در جلسات مختلف تیمی، میلیشیا را توجیه می کردند که سازمان مجاهدین یک تشکل ضدامپریالیستی است ولی آیت الله خمینی و آیت الله بهشتی اختلافی با آمریکا ندارند و درصدد هستند تا پای آمریکا را دوباره به ایران باز کنند و به همین علت باید آنها را کنار زد تا استقلال کشورمان به خطر نیفتد. این عین واقعیتی است که تمامی میلیشیا از ابتدای انقلاب به یاد دارند و اگر مریم رجوی می خواهد آنرا با برنامه های تلویزیونی تحریف کند، باید ابتدا منتظر مرگ همه بازماندگان آن دوران شود و بعد جوانان امروز و یا حامیان ناآگاه خود را فریب دهد.

روز بسیج یا روز تشکیل میلیشیا
تحریف تاریخ در سیمای آزادی

هدف از تشکیل میلیشیا در بیانیه مجاهدین!

در اعلامیه سیاسی/نظامی شماره 23 مجاهدین به تاریخ 2 آذر 1358 (که در راستای تأسیس میلیشیا) انتشار داده شد، به وضوح هدف از تشکیل این نهاد را “مقابله با توطئه های آمریکا، حرکت دادن ناو جنگی آنها به سمت خلیج فارس و اولتیماتوم دادن علیه ایران” برشمرده است. در بخش هایی از این بیانیه گفته شده:
(امروز جبهه نبرد متحد خلق در هر خیابان گسترده است. بکوشیم تا هر مسجد را به ستادی و هر مدرسه و کارگاه و مزرعه را به سنگری تبدیل کنیم. مبارزه امروز ما یک مبارزه تمام عیار رهایی بخش و ضدامپریالیستی است… هموطنان عزیز، دامن زدن به تبلیغات و هیستری ضدایرانی توسط امپریالیست های آمریکایی، مسدود نمودن ذخایر ارزی، حرکت ناوگان جنگی آمریکا از فیلیپین به جانب ایران، تهدید صریح کارتر مبنی بر دخالت نظامی در ایران، آماده باش دو هزار مرد قورباغه ای و زیردریایی آمریکا در بحرین با تجهیزات کامل و نمونه های متعدد دیگری در خارج و داخل کشور، تماماً وضعیت فوق العاده ای را نشان می دهد که نیازمند حداکثر هوشیاری و آمادگی انقلابی و در دفاع از میهن و انقلاب است… سازمان مجاهدین خلق، آماده باش کامل افراد و هواداران خود را از هر حیث ضروری دانسته و دستور آنرا دو روز پیش، “یعنی مقارن حرکت ناوگان آمریکا و اولتیماتوم آنها” صادر کرده است).

روز بسیج یا روز تشکیل میلیشیا
هدف از تشکیل میلیشیا در بیانیه مجاهدین

همانطور که مشاهده می شود، مسعود رجوی در این بیانیه رسماً و آشکارا، تشکیل میلیشیا را برای مقابله با تهدیدهای آمریکا عنوان نموده است. در انتهای این اعلامیه هم که در بالا مشاهده می شود، از چند مکان مهم جهت حفاظت شدن یاد شده که اولین آن “مقر امام” یعنی محل سکونت آیت الله خمینی است. علاوه بر این اعلامیه، مجاهدین در یک مقاله دیگر هم خواستار بها دادن بیشتر به حفاظت از شخص آیت الله خمینی شده اند که در همان نشریه مورد نظر منتشر شده است.

روز بسیج یا روز تشکیل میلیشیا
هدف از تشکیل میلیشیا

این اعلامیه و سایر مقالات که در نشریه شماره 12 مجاهد به تاریخ 5 آذر 58 منتشر شدند، همگی مبین فریبکاری مسعود و مریم رجوی و تحریف تاریخ برای نسل جوان امروزی است که هیچ اطلاعی از گذشته ندارند و باید بدانند که سران این فرقه بجز فریبکاری و دروغ چیزی برای ارائه ندارند چون تمام کارهای امروزشان مغایر با اصول اولیه سازمان مجاهدین در بدو تأسیس و حتی پس از انقلاب 22 بهمن است. همان اصول و اهدافی که موجب شد دهها هزار نوجوان و جوان انقلابی ناخواسته در دام شعارهای ضدامپریالیستی و عدالتجویانه رجوی بیفتند و قربانی شوند.

به مناسبت 5 آذر، روز اعلام تشکیل بسیج و میلیشیا در سال 1358

حامد صرافپور

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا