جنگ افروزی

راه حل سوم یا درخدمت ارتش آمریکا

وقتی خوشحالی مریم در مورد دادگاه استیناف انگلستان را می خوانیم چهره صلح طلبانه مریم خودش را نشان می دهد ولی در پس این چهره به ظاهر خنده رو چهره جنگ طلبانه دیگری هم وجود دارد چرا که فرقه اساسا با جنگ زنده است.

 

بطور مثال وقتی فرقه در لیست سازمانهای تروریستی آمریکا قرارگرفت و دفاتر آنها در آمریکا بسته شد با یکی از فرماندهان محور و از اعضای شورای رهبری صحبت می کردم.

 

چرا با دادن اطلاعات هسته ای و کمک به نیروهای آمریکا ئی در جهت خارج شدن از این لیست چه نقشه ای دارید؟

 

– آیا فکر می کنید که آمریکا شما را دو باره مسلح می کند.

 

– آیا این خیالی خام نیست و اگر ازلیست خارج شوید چه برنامه ای دارید؟

 

در جوابم گفت که اگر ما از لیست خارج شویم آمریکا بعنوان یک نیروی آلترناتیو در مقابل حکومت ایران ما را مسلح می کنند و آنوقت ما می توانیم با این مشروعیت هم مسلح شده و هم اینکه در عراق بمانیم و مانند دوران حکومت صدام دستمان باز تر خواهد شد.

 

در یک کلام اینگونه می شود مطرح کرد که مانند افغانستان و یا عراق نیروی سومی برای سرنگونی دولت ایران به خدمت ارتش آمریکا در آیند و حتما رجوی برای توجیه این کار یک بند از انقلاب آورده و به آن مهر ایدئولوژیک می زند تا بتواند نیروها ی خودش را بفریبد.

 

شعارهای رنگارنگ مسعود و مریم و جیغ بنفش کشیدن راه حل سوم توسط آنها فقط و فقط برای در رفتن از لیست تروریستی و نگهداشتن نیروهای وارفته خودش در اشرف می باشد.

 

نکته ای که قابل توجه است شعار راه حل سوم اصلا مضمون اجرایی ندارد و فقط یک شعار کر کننده است، مگر خودتان نمی گفتید سرنگونی ا زطریق ارتش آزادیبخش امکان پذیر است، مگر خودتان نمی گفتید که خلق به نیروی پیشتاز نیاز دارد که آن هم ما هستیم پس چی شد که بعد از خلع سلاح را ه حل سوم سر در آورد.

 

حالا اگر هم از لیست خارج شوید نیروهای وارفته خودتان را در اشرف چه کار می کنید حتما با این موضوع آنها را چند سا ل دیگر می کشانید و وعده سرنگونی می دهید تا خودتان د رفرانسه جا خوش کنید.

 

مگر خودتان نمی گفتید که اگر اشرف نباشد مقر ما در فرانسه موضوعیتی ندارد پس منتظر باشیم که آمریکا گوشه چشمی به شما نشان بدهد و با حلوای سرنگونی از طرف آمریکا دهان خودتان را شیرین کنید که البته این حلوای فروپاشی خودتان خواهد بود و بازهم نیروهای وارفته خودتان را در حصار فکری قرار دهید و با زبه خیانت و وطن فروشی البته نه از نوع صدامی بلکه از مدل آمریکائی آن ادامه دهید و هر چه می توانید برای سناتورهای دسته چندم اروپائی کاسه لیسی کنید.

 

مطمئن باشید که از ماهیت تروریستی شما چیزی کم نمی شود و زمان آن فرا رسیده که همه به افکار جنگ طلبانه شما پی ببرند و متوجه شوند که فرقه بدون جنگ زنده نیست و این دست و پا زدن فقط برای زنده ماندن خودتان و خوش نشینی در فرانسه است.

 

شما که می گوئید از طریق را ه حل سوم نه جنگ و نه صلح، بهتر است برنامه خودتان را بگوئید.

 

چه طرحی برای سرنگونی دارید مبارزه مسلحانه چی شد؟ آمریکا دشمن خلقها چی شد؟

 

چرا هنوز فکر می کنید با داشتن خنده به لب می توانید باز نیروهای آزاده را بفریبید. ولی بدانید با وجود افشاگری گسترده از ماهیت درونی فرقه همگان متوجه شدند که شما با دست داشتن در تفرقه افکنی و برافروختن شعله جنگ در عراق قصد ادامه ماندن خود در عراق را دارید. ولی بدانید خلق عراق آگاه شدند که آنسان با صدام در سرکوبی مردم عراق و اکنون در ادامه هم با حمایت نیروهای باقی مانده بعثی قصد کشتار مردم عراق را دارید و جیغ بنفش کشیدن شما در اروپا چیزی از ماهیت شما کم نخواهد کرد.

 

حتما یادتان رفته است که چگونه در شروع عملیاتها فریاد حمله می کشیدید و دستور عملیات برای تیم های ترور در داخل صادر می کردید و حالا با لبخند بر روی لب پزآزادی و دمکراسی را در اروپا می دهید.

 

هر چقدر می توانید مکر و فریب بکار بگیرد و مطمئن باشید این از چشم مردم ایران دور نخواهد ماند و شما به سزای این خیانت خود خواهید رسید.

     

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا