اعتراف به شکست توسط مجاهدین

پدرام امینی، هابیلیان، نوزدهم دسامبر 2007
گروه تروريستي مجاهدین مدعي شد که برآورد اطلاعات جاسوسي ملي آمريکا مبني بر اينکه تهران يک برنامه هسته اي تسليحاتي را در سال 2003 تعطيل کرده است حقيقت دارد، اما ايران اين برنامه را در سال 2004 از سر گرفته است. به گزارش روزنامه وال استريت ژورنال، اين ادعاي گروه تروريستي مجاهدین که قرار است به طور علني اعلام شود همگام با ادعاهاي جنگ طلبان محافظه کار آمريکاست که مدعي اند برآورد جامعه اطلاعاتي آمريکا اين برداشت اشتباه را به وجود آورده است که برنامه هسته اي ايران يک تهديد ضروري به حساب نمي آيد. *
1- در نگاه اول باید به این نکته اشاره نمود که این گروه سرانجام پذیرفت که ایران در برنامه ی هسته ای خود دارای اهداف نظامی نیست و به عبارتی دیگر علی رغم میل باطنی اش پذیرفت که نظرارباب خودرا قبول نماید. در طول تاریخ حیات سراسر نکبت بار مجاهدین این اولین باری است که آنها تلویحا شکست هدف گذاری های خودرا می پذیرند و این قبول شکست یعنی قبول پوچ بودن تمام داد و فریادهای باند رجوی و جاسوسی های دسته چندم آنها درمورد مسائل هسته ای ایران در طول چهار سال اخیر. همانگونه که گفته شد از آن تاریخ چهار سال می گذرد اما بالاترین حجم تبلیغات دستگاه خبرپراکنی رجوی در طول این مدت شکل گرفته است و آنها بیشترین دروغ بافی های خود را در زمینه ی تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای در زمان مذکور انجام داده اند. قبول این امر نشان دهنده ی عقب نشینی بزرگ فرقه ی رجوی است و این مورد نشان می دهد که مقاومت دلیرانه ی سربازان رجوی به ورطه ی ابطال بزرگی کشیده شده است.
2- راز عقب ماندگی وبلاهت سازمان تروریستی رجوی در همین اعلام نظر نیز به خوبی آشکار و هویدا است. زیرا آنها پس از قبول این مساله که ایران دیگر به دنبال سلاح هسته ای نیست مجددا بر گفته های پیشین خود اصرار نموده و گفته اند ایران برنامه ی هسته ای خودرا از سال 2004دوباره پی گرفته است. این موضع گیری از جمله ی خنده دار ترین مواضع چند سال اخیر سازمان تروریستی رجوی می باشدزیرا آنها تمام اطلاعات کذایی خود را از طریق اطلاعات دسته چندم دستگاه های جاسوسی غربی و آمریکایی به دست می آوردند و با صلاحدید ارباب ، این اخبار از جانب مجاهدین بیان می شود. اما وقتی دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا بر بیهوده بودن این مساله آگاه شدند اعلام کردند که ایران از سال 2003 برنامه ای برای دستیابی به سلاح هسته ای نداشته است. با فرض قبول ادعاها ی جدید تروریست های رجوی ، باید به تمام سازمان ها و مراکز اطلاعاتی آمریکا ریشخند زد که هنوز به قدرت اطلاعاتی نیروهای رجوی پی نبرده اند. هر چند که در طول سالیان اخیر نشخواراطلاعاتی سازمان رجوی از طریق همین اطلاع رسانی های آمریکایی ها بوده است اما گذر زمان به گمان آنها رسانده است که حتما برای خود کسی بوده اند و یادشان رفته که صرفا بلند گویی بیش نبوده اند. از این منظر کودن فرض نمودن دستگاه های اطلاعاتی آمریکا توسط فرقه ی رجوی بیش از آنکه جایگاه ارزیابی و بررسی داشته باشد سوزش بیش از اندازه ی باند گرگ صفت مجاهدین را نشان می دهد.

خروج از نسخه موبایل