وضعیت فرقه مجاهدین

“جریان جدا شدگان”معضل تاریخی وهمیشگی برای فرقه مجاهدین

کانون آوادر روزهای اخیر که اخبار مربوط به جداشدگان از سازمان مجاهدین از رسانه های مختلف خبری پخش میگردد و به نوعی همدردی همه هموطنان مختلف را بر انگیخته است، به همان میزان باعث آشفتگی سردمداران فرقه مجاهدین گشته است.

خروج تعدادی از کسانی که در کمپ امریکایی ها مستقر بوده و اکنون بدنبال زندگی و سرنوشت خود رفته اند، این حرکت نیز برای ایرانیان خارج از کشور بی اهمیت نبوده وتاکنون کمکهایی نیز به این افراد شده است و قطعا انعکاس این اخبار در صورت نفوذ به داخل قرارگاه اشرف مشکلات بیشتری را برای فرقه مجاهدین در پی خواهد داشت و به همین دلیل نیز تاکنون آنرا بشدت مخفی نگه داشته تا از ریزش بیشتر نیرو جلوگیری نماید.

سازمان مجاهدین مدتها است که هیچ تاثیری در مناسبات داخلی ایران نداشته و اکنون بیشترین نیروی خود را صرف تکذیب کردن موضوعاتی می نماید که در رسانه ها در مورد این فرقه عنوان شده است و حتی چند روز قبل در قرار گاه اشرف مجبور به خیمه شب بازی جدیدی شد به نام تشکیلات زنان عراقی!!! که برای جلوگیری از خروج سمیه محمدی تبلیغات می نمودند.

تنها آلترناتیو در بیابانهای عراق را بنگرید که به چه بدبختی گرفتار آمده است که برای نگهداشتن اجباری اعضای خود مجبور به اجرای کنگره و سمینار و حمایت خارجی برای نگهداشتن پایه های لرزان خود گشته است.

حملات اخیر این سازمان به رادیو بی بی سی و دیگر رسانه ها که اخباری در مورد جداشدگان پخش نموده اند نشانه های این موضوع مهم است که اصولا جدا شده و تمایل جدا شدن از سازمان مشکلی است که حتی با وجود تعهد دوساله و اینگونه بحث های فرقه ای تا کنون سازمان نتوانسته است از آن جلوگیری نماید.

حضور خانواده محمدی و تحمل ضرب و شتم چماقدارن و فالانژهای فرقه مجاهدین در عراق زنگ خطری است که در صورت موفقیت این خانواده برای آزادی فرزند خود صدها پدر ومادری که اکنون درخارج از کشور بطور غیر مستقیم به سازمان فشار می آوردند و خواهان بازگشت فرزندان خود هستند شتاب بیشتری بگیرد.

حضور آقای مسعود خدابنده در عراق و فعالیت برای فراهم آوردن شرایط خروج جداشدگان از عراق خود دلگرمی بزرگی خواهد بود برای کسانی که قصد جدا شدن از سازمان را دارند واز سرگردان شدن هراس دارند.

از نگاه سایت آوا:

در شرایط عراق بدون صدام ومجاهدبن بدون "پدرخوانده " وضیعت بسیار مطلوبی برای رهایی جداشدگان از این سازمان پدید آمده است و فشار خانواده محمدی برای رهایی فرزندانشان و فعالیت کسانی مثل آقای مسعود خدابنده کمک موثری میباشد چرا که فعالیت های حقوق بشری جریان جداشدگان اینک از اروپا به پشت درب های قرارگاه اشرف کشیده شده است با این تفاوت که اگر تلاش های جداشدگان در اروپا خیلی دیر به ثمر میرسند ولی در عراق این تلاش بسرعت به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

سایت آوا

01.02.2008

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا