همکاری با بیگانگان

اشپیگل آلمان وشک وتردید درباره افشاگری مجاهدین درباره بمب اتمی ایران

ترجمه برای خبرگاه سعید ثریا-اشپیگل اون لاین بیستم فوریه
اشپیگل اون لاین که نسبت همیشه در جهت اسرائیل و در داغ کردن شانتاژ برای جنگ علیه ایران گزارش میدهد این گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی مجاهدین درباره برنامه اتمی ایران داده است در این گزارش خبرنگار اشپیگل یورگن اشلامپ از بروکسل مینویسد : یک دسته از خبرنگاران در زیر زمین هتل پنج ستاره کروان پلاتسا نشسته اند و به «افشاگری های » هشدار دهنده ایرانیها با ناآرامی گوش میدهند وفکر میکنند: بایستی که همه این حرفها را باور کرد –یا که نه.
چرا که به خوبی این خاطره وجود دارد که چگونه در باره عراق نیز «مدارک»غیر قابل انکاری از سلاحهای کشتار جمعی ارائه شد. با کلمات دراماتیک وبدون هیچ شک وشبه ای وزیر امورخارجه سابق آمریکا کولین پاول در پنج فوریه دوهزار وسه از «آزمایشگاههای در حال حرکت » صدام حسین خبر داد ، که در آن سلاحهای تهدید آمیز ساخته میشوند. یک سال بعد میبایستی که تمامی این حرفها را پس میگرفت. اطلاعات او از سیا برپایه «منابع غیر قابل اعتماد» بوده است.اما در آنجا آمریکا و «متحدین همراهش » عراق «خطرناک برای جهان » را بمباران کرد و اشغال کرد.
آیا امروز «مدارک» ارائه شده توسط اپوزییسیون ایران قابل اعتماد میباشند؟ مجاهدین خلق بعنوان یک «گروه ترویستی » شناخته شده اند-البته تحت یک شرایط اسرار آمیز……
در اینجا به جریان دادگاه اعتراضی مجاهدین در اتحادیه اروپا وانگلیس که گزارش آن امروز در خبرگاه ترجمه شده منتشر شده است دارد وبعد خبرنگار اشپیگل ادامه میدهد:
اما این ها کمکی نمیکند: «افشاگری های »جدید درباره ساخت بمب اتمی ایران بدین وسیله-منظور جریان رای دادگاه انگلیس وحمایت بعضی از نمایندگان اروپا از مجاهدین دررابطه با حذف نام مجاهدین از لیست ترورمیباشد- قابل اعتماد تر نمیشوند. درسال دوهزار ودو این گروه برنامه اتمی ایران را افشا کرد. اما بیشترین ادعاهای آنها از این زمان درباره باصطلاح برنامه سلاح اتمی ایران نتوانسته شده است که از طرف یک طرف مستقل تایید شود.
برای اینکه قضیه را ساده تر کنیم البته که بایستی که جدی گرفت «که ایران به بمب نزدیک میشود»، این را مخالفین ملاها مدعی میشوند، «زمان برای توقف برنامه اتمی کاهش میبابد».واگر آنها درست بگویند؟برای روشن شدن تنها آژانس اتمی بین المللی که مرکزش در وین میباشد بایستی مشخص وروشن کند«.کارشناسان آنها بایستی که یک نظر جدی به مدارک ارائه شده توسط محدثین وهمکارانش بیاندازند وبعد تصمیم بگیرند که آیا ارزش این را دارد که آنرا دنبال کنند» این را سخنگوی آژآنس ملیسا فلمینگ میگوید.
البته مقداری عجله بایستی انجام شود چرا که میتوان رد ها را پاک کرد. قدرتمداران درایران چون احمدی نژاد رئیس جمهور ایران عادتا این استعداد را دارند که چنین ردهایی را سریعا و بطور پایه ای پاک کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا