نقد مناسبات فاشیستی حاکم بر قرارگاه اشرف – قسمت 23

سوء و ضد مردانه ای بود که آگاهانه مسئولین سازمان و شخص مسعود رجوی برای نیات شوم خودش تدارک دیده بود و به این شکل و صورت می خواست مانع فروپاشی سازمان و ریزش نیروها و نیز انشعاب در بین افراد قرارگاه اشرف بشود. برخوردهای تند و تحقیر آمیز فرماندهان زن در اشرف باعث می شد که مردهابه خاطر همین قضیه ساکت نباشند و واکنش هایی را از خود نشان می دادند از جمله اینکه فرماندهان زن را به بهانه های گوناگون مورد تمسخر قرار می دادند وآنها را مسخره می کردند. وقتی مسئول نشست زن می شد مردها رغبت چندانی به گوش دادن به مباحث نشست از خود نشان نمی دادند. من خود بارها شاهد این موضوع بودم . در مقابل در نشست ها فرماندهان زن نیز به یکباره و بدون دلیل و منطق به مردها می توپیدند و سعی داشتند در لابلای بحث ها باربط و بی ربط مردهای شرکت کننده در نشست را تحقیر کنند و یا مورد سرزنش خودشان قرار دهند . برای مثال مسئول نشست با نقطه ضعفی که از مردها پیدا می کرد در مقابل همه افراد حاضر در نشست بی ملاحظه ی خاص شروع می کرد به فحش و دشنام دادن ، توهین کردن و خرد کردن فرد مورد نظر .

.

.

.

.

.

. .

.Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.