هیچ وجدان آگاهی تروریستها رابرسمیت نخواهد شناخت

هیچ وجدان آگاهی تروریستها رابرسمیت نخواهد شناخت
الف. مینو سپهر، هشتم می 2008
دادگاه تجدیدنظردرلندن رای داد که فرقه تروریستی رجوی از سا ل 2001 به بعد هیچگونه عملیات تروریستی انجام نداده وهمچنین درسال 2003 اردوگاه این سازمان دراشرف (عراق) به اشغال نیروهای امریکا درآمده وافراد مستقردرآن خلع سلاح گردیده اند.
نظراین دادگاه تقسیم چیزی جزتقسیم بندی تروریستها به خوب وبد- فعال وغیرفعال نیست!چرا که مبنای وجودی گروه های تروریستی برپایه خشونت گرایی وتروریسم بنیا ن گذاری گردیده ولذا اینگونه سازمانها هرگزقادربه نفی ترور وتروریسم نیستند.
آنچه باید دررابطه بااین رای مورد بررسی قرارگیرد دوتاریخی است که دادگاه بدان اشاره نموده است.
عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر2001 ونتایج حاصله ازآن درواقع زنگ خطری بود درگوش گروه های تروریستی ولذا توقف عملیات تروریستی توسط این فرقه ازسال 2002 نه یک انتخاب وعقبگرد بلکه یک تصمیم ازسراجباربوده است.
ودوم اینکه کمی پس ازحمله نیروهای ائتلاف عراق درسال 2003 اردوگاه این سازمان تروریستی درعراق نیز توسط امریکایی ها محاصره گردیده واز آنها خواسته شد کلیه سلاحهای خود راتحویل دهند و بنابراین تسلیم و خلع سلاح این سازمان تروریستی نیز درنهایت درماندگی بعنوان تنها چاره درآن زمان اخذ گردیده است.
ولی آنچه این دادگاه بدان توجه ننموده دستورتشکیلاتی خود سوزی این فرقه درسا ل 2003 پس ازدستگیری مریم رجوی به اتهام سازماندهی این گروه درفرانسه می باشدکه منجربه خود سوزی حدودبیست نفرازخردباختگان فرقه ومرگ دوتن ازآنها گردید.
صرف نظرازموارد بالا اصولا تروریسم معنی وتفسیری روشن وروان دارد که عبارتست از بکارگیری ابزارهای خشونت و سرکوب وترورتوسط گروه ویا افراد برای رسیدن به اهداف فردی ویا گروهی که این سازمان ازبد تاسیس تاکنون همچنان براعما ل تروریستی پای می فشرده وبقا ودوام خودرا درآن می داند.
بنابراین باتوجه دونکته همچنان قرارداشتن این فرقه درلیست های تروریستی ضروری بنظرمی رسد
اول اینکه این فرقه جنایتکار دارای پرونده سیاه وسنگینی ازعملیات گوناگون تروریستی ازترور و بمب گزاری تا حملات نظامی و تخریب اموال عمومی و پرتاب خمپاره به اهداف کور وکشتن افراد غیرنظامی وهم چنین انفجارلوله های نفتی وغیرو می باشد.
ودوم اینکه این تشکیلات تروریستی دربرون مرز نیزپرونده سنگینی از انواع واقسام خلاف کاری ها ازآدم ربایی گرفته تا جعل مدارک وقاچاق انسان وپولشویی تا سرکوب وشکنجه وکشتن ناراضیان وبه زندان افکنده مخالفان وفروپاشی خانواده ها (طلاق اجباری) و سو استفاده جنسی از زنان ( تن دادن به تجاوزجنسی) ووو……. را درپرونده خود دارد.
بنابراین این فرقه تروریستی همچنان نبض تپننده تروروتروریسم وخشونت گرایی است و با این گذشته نکبت بار هرگز نمی تواند نقش تروریست خوب! ومودب وسربراه شده را بازی نماید..
خانم مریم عضدانلوقاجار( رجوی) این رای زیا دجدی نگیرید و خرسند نشوید هیچ کشور متمدن ووجدان بیداری یک فرقه تروریستی جنایتکار وخیانت پیشه را هرگز برسمیت نخواهد شناخت…

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا