نامه سرگشاده به نخست وزیر انگلیس

نخست وزیر گوردون براون1. ما به عنوان خانواده ها تا حد مرگ نگران سرنوشت عزیزان خود که در قرارگاه اشرف اسیر هستند میشویم. 2. فرزندان ما بیشتر و بیشتر مغزشویی شده و مجددا در عملیات تروریستی علیه مردم عادی بکار گرفته میشوند. 3. شهروندان بی گناه ایرانی مانند قبل سوژه ترور شده و قربانیان و مصدومین بسیاری بجا خواهند ماند.Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.