فرقه رجوی و فروپاشی هزاران خانواده

فرقه رجوی بعد ازشکست ازپیش مشخص ومحتوم عملیات فروغ جاودان که علیرغم پشتیبانی کامل رژیم بعث عراق کم ترین حاصلی غیرازکشته شدن ده ها هزارایرانی را درپی نداشت وجودعلاقه وارتباطات خانوادگی بین افراد خود را دلیل این شکست تلقی نمود! ولذا دراین راستا طرحی را تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک برای فروپاشی خانواده ها در دومرحله دردستورکارخود قرارداد.

مرحله اول انقلاب ایدئولوژیک درسال 1991 جدایی فرزندان ازخانواده ها.

دراین سال فرقه رجوی درراستای پیاده نمودن مرحله نخست 1700 کودک زیرهجده سال (ازنوزادان شش ماهه تا نوجوانان 12 ساله) را بادستورتشکیلاتی از پدرو مادرهایشان به زورجداکرد وآنها را بعنوان کودکان بی سرپرست به اروپا و کانادا قاچاق نمود.

تعدادی از این کودکان دراختیارسازمانهای نگهداری از کودکان بی سرپرست وتعدادی دراختیارافرادی که ازسازمان جداشده ولی همچنان دراروپا وکانادا ازپشتیبانان این فرقه محسوب می گردیدند قرارگرفتند و تعداد 150 تن ازاین کودکان (سنین بالاتر) نیز دریکی ازمقرهای این فرقه درآلمان (شهرکلن- محله میشه نیش وایدن) تحت نام پایگاه ژیلا موسوی نگهداری می گردیدند.

بنابرخاطرات یکی ازکسانی که دراین قرارگاه خدمت می نموده نوجوانان زندگی دراین محل همانند یک پایگاه نظامی بود و کودکان ونوجوانان هرروز صبح زود ازخواب بیدارمی کردند تا درمراسم سرود خوانی وبرافراشتن پرچم سازمان وخواندن سرود جمعی شرکت نمایند! آنها همچنین هرروز موظف بودند تا دربرابرعکس سرکرده فرقه تعظیم نموده وایشان را عمو مسعود و زنش را خاله مریم خطاب نمایند.. این پرورشگاه ایدئولوژیک توسط چند خانم ازجمله طیبه رحمانی_ منصوره داداش زاده و مریم هژبر از حلقه بگوشان رهبری فرقه اداره می شد.

درواقع فرقه رجوی با نگاهداری و تربیت خاص خود دراین پایگاه ها این افراد را جهت انتقال به عراق آماده می نمود وهرزمان که سن این کودکان ونوجوانان به هجده سال تمام می رسید دوباره آنها را به اردوگاه های فرقه درعراق قاچاق می کردتا بعنوان نیروی جوان مورد بهره برداری قرارگیرند.

فاطمه- یاسر وموسی اکبری نسب سه تن ازاین افراد می باشند که فرقه رجوی یاسروموسی را به عراق برد ولی علیرغم همه تلاش ها ودام گزاریها موفق به ربودن فاطمه وکشانده اوبه اسارتگاه فرقه در عراق نگردید.*

(*) نگاه کنید به ماجرای توطئه فرقه رجوی برای به دام انداختن فاطمه اکبری نسب درعراق ومصاحبه این خانم آگاه پس از ایستادگی وبه شکست کشاندن برنامه آدم ربایی فرقه رجوی درآن کشور.

مرحله دوم انقلاب ایدئولوژیک سال 1993 جدایی اجباری زن وشوهرها

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا