اطلاعیه کانون آوا

کانون آوا در نظر دارد کنفرانسی با شرکت و همکاری دیگر انجمن های حقوق بشری در تاریخ 21 نوامبر در شهر پاریس برگزار نماید.

قرارگاه اشرف و راه حلی برای اسیران فرقه مجاهدین از جمله مسایلی است که در این کنفرانس مورد بررسی قرار می گیرد.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.