انجمن های مستقل

دعوت از مجاهدین برای نجات ساکنان اشرف

خروج مجاهدین از لیست تروریستی راه را برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای پناهنده پذیر در اروپا باز نمود. هرچند که اکثر کشورهای اروپائی و آمریکا و کانادا هنوز تن به بازیهای سیاسی موجود نداده اند ولی بسیاری از فعالان حقوق بشری و پناهندگی آن را به فال نیک می گیرند و بدون درنظر گرفتن مواضع سیاسی مجاهدین و استراتژی و ایدئولوژی شکست خورده آنان حاضرند برای نجات ساکنین اشرف با مسئولین مجاهدین در حضور روزنامه نگاران و سازمانهای حقوق بشری و پناهندگی با آنان به مذاکره بنشینند و راه حلی مناسبی بیابند.

اگر برای مجاهدین نجات نیروهایشان از شرایط خطیر موجود مهم می باشد واگر منظور از تشکیل کمیته بین المللی حقوق دانان فریب و سنگ اندازی سر راه پناهندگی اشرفی ها نیست و بواقع قصد حل مسئله پناهندگی آنان را دارند می بایست دست همکاری همه فعالین حقوق بشری را بفشارند و با آنان به تبادل نظر بپردازند. بویژه با جدا شدگانی که خود به لحاظ عاطفی و انسانی رابطه عمیقی با دوستانشان در اشرف داشته و دارند و سرنوشت آنان به عنوان انسانهای پاکباز و فداکار که در دام فرقه افتاده اند حائز اهمیت می باشد.

در این رابطه کانون رهائی پیشنهاد می کند که مسئولین مجاهدین و کمیته حقوق دانان بین المللی شان در میزگردی که تحت عنوان " نجات پناهجویان در اشرف " خواهد بود در هرکجا که مایل باشند شرکت نمایند. شرکت در این میزگرد که با حضور ناظران بیطرف و خبرگذاران روابط جمعی انجام خواهد شد نشان از ورود به فاز جدیدی از پذیرش دمکراسی و احترام به قوانین حقوق بشر و آزادی بیان خواهد بود که قاعدتا می بایست مجاهدین نیز با توجه به منشور خانم مریم رجوی از آن استقبال نمایند.

متن دعوت فوق به زبانهای مختلف برای اطلاع ناظران سیاسی و حقوق بشری ارسال خواهد گردید و بررسی نجات پناهجویان ایرانی در اشرف به عنوان مهمترین موضوعی که پس از انحلال اشرف مورد توجه هموطنانمان با هرگونه گرایش سیاسی خواهد بود قرار می گیرد.

طبیعی است که مجاهدین می بایست رسما و عملا از ایدئولوژی و استراتژی خویش انتقاد نمایند و شجاعانه از مواضع قبلی خود فاصله گرفته و تن به قواعد دمکراسی داده و دست از قدرت طلبی و اسارت ذهنی و فیزیکی نیروهای خود بردارند و با سازمانهای حقوق بشری همکاری نمایند در حال حاضر اولویت نجات ساکنان اشرف می باشد و به همین دلیل در میزگرد درخواستی فقط در مورد چگونگی نجات هموطنانمان با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر نموده و در مورد انتقال آنان به کشورهای پناهنده پذیر و سیر موارد قانونی و حقوقی آنان برای زندگی در یک جامعه آزاد و باز خواهیم پرداخت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا