اروپا مأمن تروريست هاي مجاهدين خلق مي شود

اتحاديه اروپا يك گروه ايراني را از فهرست تروريستي بيرون مي آورد. شرايط جديد سازمان مجاهدين خلق، كه در پي براندازي حكومت ايران است، ممكن است ديپلماسي بين المللي با تهران را بغرنج كند.

تحليل گران گفتند رهبران اروپايي احتمالاً خارج از اقتضائات ديپلماتيك عمل كردند به دليل اخراج قريب الوقوع مجاهدين از عراق، يعني 3000 عضو گروه اپوزيسيون از شاخه سياسي كه زماني به سود رهبر عراقي، صدام حسين عليه سرزمين مادري خود جنگيدند. احتمالاً اروپا خود را فراهم آورنده پناهندگي براي برخي از آن جنگجويان مي بيند و اگر برچسب تروريستي به قوت خود باقي مي ماند، نمي توانست اين كار را بكند .گزارش ها از پاريس و بيروت حاكي از آن است كه اتحاديه اروپا روز دوشنبه حذف يك گروه اپوزيسيون ايراني از فهرست تروريست هاي خود را اعلام كرد، اين پيروزي است براي جنبشي كه دولت هاي اروپايي آن را فرقه اي خطرناك و متهم به جرم هاي تروريستي معرفي كرده اند.

تغيير در شرايط سازمان مجاهدين خلق كه به دنبال براندازي حكومت ايران است، احتمال دارد كه تلاش هاي جامعه بين المللي براي دستيابي به راه حل ديپلماتيك با تهران بر سر يك سري مسائل را بغرنج كند.

اين تصميم ، كه در نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل اعلام شد، نتيجه پيشرفت هاي ديپلماتيك و قانوني آميخته با لابي گري هاي شديد گروه در ماه هاي اخير است. رهبر اين گروه مريم رجوي در فرانسه زندگي مي كند.

وزارت خارجه ايران با صدور بيانيه اي اين حكم را به عنوان نقض قطعنامه 1373 شوراي امنيت سازمان ملل تقبيح كرد، اين قطعنامه حكومت هاي اروپايي را ملزم مي كند به مسدود كردن حساب ها و توقف فعاليت هاي كساني كه مرتكب حركات تروريستي مي شوند.

بر طبق گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا، اين بيانيه گفت : « دست هاي مجاهدين آلوده به خون هزاران ايراني و غيرايراني بي گناه است.» « حذف نام آن ها بي اعتبار و محكوم است.»

تحليل گران گفتند رهبران اروپايي احتمالاً خارج از اقتضائات ديپلماتيك عمل كردند به دليل اخراج قريب الوقوع مجاهدين از عراق، يعني 3000 عضو گروه اپوزيسيون از شاخه سياسي كه زماني به سود رهبر عراقي، صدام حسين عليه سرزمين مادري خود جنگيدند. احتمالاً اروپا خود را فراهم آورنده پناهندگي براي برخي از آن جنگجويان مي بيند و اگر برچسب تروريستي به قوت خود باقي مي ماند، نمي توانست اين كار را بكند .

ايران بلافاصله اشاراتي داشت كه اين حركت مي تواند فرصت هاي بررسي با غرب را پيچيده كند، همان غربي كه مي خواهد تهران جنبه هاي حساس برنامه هسته اي اش را كوتاه كند و از حمايت از گروه هاي مبارز مخالف اسرائيل خودداري كند.

در سر مقاله روز دوشنبه نشريه محافظه كار « سياست روز » نوشته شده بود: « اتحاديه اروپا قصد دارد از مجاهدين به عنوان اهرمي در مذاکرات هسته اي عليه ايران استفاده كند .» اتحاديه اروپا بايد به جهان بگويد كه چرا گروه هاي مقاومت لبناني و فلسطيني مبارز با تهاجم اسرائيل را در فهرست سیاه قرار مي دهد اما مجاهدين خلق را كه جنايات بي شماري در عراق و ايران مرتكب شده اند را پاك مي كنند.

بر طبق گزارشات خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي، اعتراض كنندگان در تهران در مقابل سفارت هاي آلمان و فرانسه جمع شدند تا اين تصميم را ننگين اعلام كنند و خواستــــار « استرداد» اعضاي مجاهدين « كه بسياري از فرزندان و خانواده هاي ما را كشته اند» شدند. رهبر اپوزيسيون در مقابل ، اين تصميم را به عنوان « شكستي دردناك براي سياست مداراي اروپايي ها» در برابر رژيم ايران، توصيف كرد. بنابر گزارشي از آژانس مطبوعاتي فرانسه وي گفت : « ثبت نام مقاومت ايران در ليست سياه به طولاني شدن رژيم فاشيسم مذهبي در ايران كمك كرد.»

مجاهدين در فهرست سازمان هاي تروريستي امريكا مي ماند، اين تشخيص در سال 1997 گرفته شد. رهبران اروپايي روز دوشنبه تصريح كردند كه آن ها اين سازمان را كاملاً مبري از گناه نمي دانند. وزير امور خارجه فرانسه برنارد كوشنر و چندين تن از همكارانش هشدار دادند كه مجاهدين بر مبناي فعاليت هايشان و دادخواست فرانسه عليه حكم يك دادگاه اتحاديه اروپا منتشره در مورخ 4 دسامبر، كه حدود 9 ميليون دلار از دارايي هاي گروه را از انسداد خارج كرد، مي تواند دوباره در فهرست تروريستي قرار بگيرد.

سازمان مجاهدين خلق در دهه 60 ميلادي به عنوان گروه چريكي راديكال و خشونت طلب و مخالف با سلطنت تحت حمايت امريكاي محمدرضا پهلوي ، بنيان نهاده شد. اين گروه در انقلاب سال 1979 كه وي را سرنگون كرد، شركت داشت.

اما بزودي گروه با آيت ا… خميني و ديگر رهبران روحاني رژيم در افتاد . بسياري از هوادارانش زنداني شدند و سازمان مجاهدين خلق مبارزه وسيعي با بمب گذاري عليه رهبران حكومت انقلابي به راه انداخت .

طي جنگ ايران ـ عراق در دهه 80 ، مجاهدين در كنار نيروهاي صدام عليه جمهوري اسلامي جنگيدند و اين حركت باعث خشم بسياري از ايرانيان شد. كردهاي عراق مي گويند مجاهدين در سركوب قيامي پس از جنگ خليج در 1991 به صدام حسين كمك كردند.

چند هزار عضو در كمپ اشرف، قطعه اي منزوي در كوير، نزديكي بعقوبه عراق زندگي مي كنند. در گزارشي كه ديدبان حقوق بشر در 2005 منتشر كرد ، آمد كه در كمپ سوء استفاده از اعضاء بسيار شديد است و شهادت هايي از « زنداني ها و سلول هاي انفرادي طولاني مدت » و همين طور « ضرب و شتم، سوء استفاده شفاهي و رواني، اعترافات اجباري ، تهديد به مرگ و اعدام و شكنجه » عليه اعضايي كه حاضر به تبعيت از قوانين غالباً عجيب و غريب گروه نيستند.

مخلوط ايدئولوژي هاي ماركسيست و اسلاميت گروه، هم هواداران و هم مخالفان جمهوري اسلامي را از آن ها بيزار مي كند. كارشناسان امور ايران در اروپا و امريكا مي گويند كه اين سازمان حمايت مردمي بسيار كمي دارد. اما كمپين لابي كننده گروه چنان قدرتمند عمل كرده است كه بر قانون گزاران و به ويژه در انگلستان فائق آمده است، به نظر فرهاد خسرو خاور، يك كارشناس ايراني ـ فرانسوي در امور افراط گرايي اسلامي در يك مصاحبه تلفني گفت : « آن ها در نشان دادن چهره اي مثبت از خود در اروپا بسيار موفق بوده اند. من فكر مي كنم كه بسياري از افراد فریب آن ها را خورده اند، به ويژه در پارلمان انگلستان » خسرو خاور پيش بيني مي كند كه اين تصميم اتحاديه اروپا فقط خصومت ايران نسبت به غرب را افزايش مي دهد. او گفت : « جمهوري اسامي در شك و ترديد خود نسبت به غرب استوارتر خواهد شد. حدس مي زنم كه آن ها خشمگين خواهند شد و موردي كه آن ها در آن حتي انعطاف پذيري كمتري از خود نشان خواهند داد مسئله هسته اي خواهد بود.»

در سال 2003 ، پس از حمله هزاران پليس فرانسوي به مجموعه مجاهدين در حومه پاريس، رجوي و ديگر سران دستگير شدند. قاضي ارشد ضد تروريسم فرانسه آن ها را متهم كرد به دست داشتن در تروريسم در ايران و همچنين توطئه خشونت در اروپا .

بررسي ها، كه در ايالات متحده از سوي FBIلس آنجلس تایمز

لینک به متن انگلیسی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.