طلبکاری مجاهدین از دولت عراق

از روزی که پلیس عراق وارد اردوگاه اشرف در عراق شده فرقه مجاهدین بی مهابا سر خود را در همه جای دنیا به هردرو دیواری می کوبد تا شاید بتواند از استقرار نیروی پلیس عراق در اردوگاه اشرف جلوگیری کند. برای همه عالم وآدم در دنیا مشخص است که در این رابطه نه دولت عراق ونه پلیس آن کشور کار غیر قانونی وغیر مجاز انجام نداده اند، اما این اقدام پلیس عراق گویا که از نظر مجاهدین هم کار غیر قانونی است وهم غیر مجاز، چون در این مدت در چندین کشور شلوغ کاری به راه ا نداخته اند که آی دنیا بیاید پلیس عراق را خاک عراق بیرون کنید. در واقع اگر کمی به طلبکاری های رهبران این فرقه در برابر دولت عراق دقت کنیم درمی یابیم که درخواست این فرقه از دولت عراق تا چه اندازه ای مضحک وخنده دار است. در دوران صدام یعنی دوران تاخت وتاز مجاهدین در عراق آنها (مجاهدین) خود را مهمان عراق وصدام را صاحبخانه می دانستند به طوری که آقای رجوی در نشستها صدام را صاحبخانه خطاب می کرد، حال اگر اینطور است و اگر خود گفته خود را قبول دارند باید قبول کنند که مهمانی تمام شده، صاحبخانه قبلی مرده و صاحبخانه جدید هم عذر انها را از خانه خود خواسته پس بایستی هر چه زودتر خانه مردم را خالی کرد. اما اگرطوری که حالا می گویند خود را پناهنده عراق می دانند باید پرسید چه پناهنده ای هستید که هم تا دندان مسلح بودید وهم دست به عملیات برعلیه مردم کشوری زده اید که شما را به عنوان پناهنده پذیرفته است؟ و هزاران چرا های دیگر که هر کدام برای خود بحثی کشاف است. البته که شما پناهنده نبوده اید وبرعکس سوگلی های ارباب بزرگتان صدام بوده اید، اما در عالم مثال اگر فرض کنیم که شما پناهنده بوده اید باید از شما پرسید"آیا کشوری که به کسی پناهندگی می دهد نمی تواند یا اجازه ندارد پلیس خود را به محل زندگی پناهند گان بفرستد؟"
همه می دانند و خود شما هم از همه بهتر می دانید که طلبکاری های شما از دولت عراق بی جهت و بی مورد است وراه به جایی نخواهد برد، بهترین راه برای شما این است که بقول آقای دکتر علیرضا نوری زاده (به جای اینکه این همه انرژی وپول را صرف رفتن به کشورهای مختلف برای یک سفر خانم رجوی کنید آیا بهتر نیست که این پول وانرژی را صرف گرفتن چند ویزا برای ورود چند نفر از عراق کنید؟) ویزا برای همان کسانی که بیش از 20 سال است از زن ومرد تحت استثمار تشکیلات مخوف وپلیسی مذهبی شما قرار دارند و از نعمت یکبار زیستن آنها را محروم کرده اید تا توسط از بین رفتن این همه انسان بی گناه که عمر و جوانی خود را در بیابان های عراق ودر پای تحلیل های دروغین شما باخته اند بتوانید در اروپا در بهترین شرایط وبا بهترین امکانات زندگی کنید، در صورتی که خوب می دانید که در همین لحضه این انسان های تحت ستم در اردوگاه اشرف شاید نیازشان یک قرص سردرد با شد. فرقه شما از ابتدا هم همین بوده ونه بیش ازاین، در دورانی هم که ما دربرزخ شما ودر حصار تشکیلاتی شما گرفتار بودیم باز هم همین بود که حالا می بینیم، در آن دوران هم ما بایسی بعضآ روزانه حتی تا 17 یا 18 ساعت کار می کردیم، بایستی از همه چیز محروم می شدیم، با فتفوای جناب رهبر خیلی چیزها بر ما هرام می شد اما نورچشمی های شما در اروپا با نام مالی اجتماعی هر کاری که می خواستند در انجام آن آزاد بودند. اما این را بدانید که شما هر چقدر هم که پررو باشید هرگز نخواهید توانست دولت عراق را به عقب نشینی وادار کنید بهتر آنکه فکری به حال آن انسان های گرفتار در تار عنکبوت کنید تا حداقل گرفتار نفرین همین افراد نشوید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا