خانواده ها

نامه به مسئول کمیته بین المللی صلیب سرخ – دفتر تهران

مسئول محترم هماهنگ کننده امور حمایت و جستجوی کمیته بین المللی صلیب سرخ – دفتر تهران

با سلام آقای مهدی پالیده ضمن حضور در دفتر انجمن نجات آذربایجانغربی و ملاقات با اینجانب در باره ی وضعیت برادرش آقای ایوب پالیده که بیش از دو دهه است در قرارگاه اشرف و بدون امکان ارتباط با اعضای خانواده بسر می برد، بشدت ابراز نگرانی کردند. ایشان از اینکه رهبران مجاهدین بر خلاف همه ی ادعاهای حقوق بشری به خواسته وی مبنی بر امکان ملاقات یا تماس با برادرش اهمیتی قائل نشده اند شدیدا معترض بودند. آقای پالیده معتقدند رهبران مجاهدین و مسئولین قرارگاه اشرف به پرنسیب های اخلاقی دنیای مدرن ارزشی قائل نیستند چرا که امکان ارتباط گیری را از برادرش و نیز اعضای خانواده وی سلب کرده اند که هیچگونه توجیه اخلاقی و یا سیاسی ندارد. عالیجناب
آقای مهدی پالیده رونوشت نامه ای را که خطاب به برادرش نوشته و بر اساس درخواست او در مورخه ی 19 سپتامبر در سایت انجمن نجات نیز درج شده است، جهت ایمیل به جنابعالی و مقامات محترم کمیته بین المللی صلیب سرخ دفتر ژنو در سویس و ترتیب اثر دادن به خواسته ی مشخص ایشان به منظور امکان ملاقات حضوری یا تماس با برادرش تحویل اینجانب دادند. آقای پالیده انتظار دارند مقامات صلیب سرخ در رابطه با تحقق خواسته ی وی و اعضای خانوداه اش اقدامات ضروری را انجام دهند. عالیجناب
به پیوست رونوشت نامه ی آقای مهدی پالیده جهت اطلاع آن مقام عالی و اقدامات مقتضی تقدیم
می گردد.
بی شبهه، اقدامات انساندوستانه کمیته ی بین المللی صلیب سرخ امید بخش، سازنده و مفید خواهد بود. با تقدیم احترامات بی شائبه قلبی
آرش رضایی
مسئول انجمن نجات مرکز آذربایجانغربی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا