مجاهدین خلق

عقب نشینی مفتضحانه باند رجوی در مقابل دولت عراق

در خبرها آمده بود که 36 نفر از فرقه رجوی که در بازداشت نیروهای عراقی بودند، آزاد شدند و مریم رجوی هم فراخوان به پایان باصطلاح اعتصاب غذا داده است. این امر اولا نشانگر این است که تهدیدات فرقه رجوی برای خودکشی یک تهدید تو خالی بود و این اعتصاب هم که بیشتر به یک نمایش روحوضی شبیه بود، چون افراد آن بعد از این همه مدت اعتصاب غذا، صحیح و سالم جلوی دوربین های سازمان ظاهر شده بودند، در صورتیکه اگر واقعاً اعتصاب کرده بودند بعد از 72 ساعت باید زیر سرم بوده و بستری می شدند. ثانیاً این موضوع نشانگر این است که فرقه رجوی در مقابل دولت عراق عقب نشینی کرده و کنترل نیروهای عراقی بر پادگان اشرف را پذیرفته اند چون آزادی 36 نفر در بند آخر لیست درخواست های این فرقه بوده است. در صورتیکه در صدر لیست درخواست های رهبری فرقه مجاهدین بازگشت نیروهای آمریکایی برای کنترل اشرف و همچنین محاکمه افرادی که به اشرف باصطلاح حمله کرده بودند، قرار داشته است. حال باید از مریم و مسعود رجوی پرسید چه شد از این خواسته ها دست کشیدید و آزادی 36 نفر را شیروزی قلمداد کرده و جشن گرفته اید؟ جواب بدهید چرا برای امیال شیطانی خود تعدادی افراد بی گناه را مغزشویی کرده و به مقابله با نیروهای عراقی فرستادید؟ چرا با قربانی کردن افراد و مظلوم نمایی دروغین از آنها بهره برداری سیاسی می کنید؟ از همه خنده دار تر اینکه رجوی جشن پیروزی می گیرد، مثل صدام حسین که بعد از دستگیری اش اعلام آمادگی برای ریاست جمهوری می کرد. آری! همانطور که می دانید دولت آمریکا به درخواست این فرقه جهت بازگشت به اشرف و قبول کردن حفاظت آن توجهی نکرده و برعکس با حضور و کنترل دولت عراق بر کمپ اشرف موافقت کرده است. بنابراین آقای مسعود خان باید بفهمد که دیگر دوران بادآورده حمابت پنتاگون به پایان رسیده است و اکنون پرونده این فرقه در دست دولت عراق است و شاخ و شانه کشیدن برای دولت قانونی عراق نیز جایی ندارد. فرقه مجاهدین باید از خواسته های نامشروع و غیرقانونی خود مبنی بر ماندن در عراق دست بردارد و بیش از این باعث کشته شدن و قربانی شدن اسیران در قلعه اشرف نگردد. آقای رجوی باید بداند که اگر بهانه اش مبارزه است، برای مبارزه کردن لازم نیست در عراق بماند و افراد را در یک ساختار فرقه گرایانه محصور و مغزشویی کند.هم اکنون مردم ایران در داخل ایران به مبارزه برای خواست های خود می پردازند و نه در بیابان های عراق و یا کاخ مریم رجوی در قلعه اووروسورواز در فرانسه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا