نگاهی به آدم ربایی، گروگان گیری در فرقه رجوی

سران فرقه تروریستی رجوی اتهامات سنگینی را درپرونده سیاه خود دارند که هریک از این اتهامات به تنهایی برای به دادگاه کشیدن و محاکمه سران این گروه جهت رسیدگی به جنایات سازمان یافته کافی است _ اتهاماتی همچون _ ترور وبمب گذاری _ خمپاره زنی وکشتن افراد عادی _جاسوسی درزمان جنگ به نفع دشمن _ مزدوری برای دشمن وجاسوسی که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی درزمان جنگ گردید _ دریافت پول خون از رژیم صدام بخاطر کشتار وترور _ فریب افراد بیکار جهت کار واعزام به خارج _ قاچاق پول واسلحه وانسان _ جعل پاسپورت _ پولشویی _ باج گیری وتلکه از خانواده اسیران _ شکنجه وزندان وکشتارمخالفان _ به دام انداختن خانواده اسیران وآدم ربایی و چندین اتهام خلاف کاری دیگر.. دراین مقاله سعی براین است به سه عمل جنایتکارانه آدم ربایی و به دام انداختن اسیران و خانواده آنها مورد بررسی قرارگیرد. الف _ آدم ربایی _ تعداد قابل توجهی ازاسیران این فرقه تروریستی را اسیران جنگ ایران وعراق تشکیل می دهند این افراد عموما سربازانی جوان ومعمولی بوده اند که درزمان جنگ ایران وعراق اسیر شده اند و سران این گروه با همکاری با ارتش صدام آنها را تحت عنوان دروغین فریب داده وبه اردوگاه تروریستی کشانده اند نمونه این افراد می توان از محمدعلی ساسانی و عبدالمجیدنوروزی ازاسیران جنگی ایران وعراق نام برد که مدت بیش از دودهه است که توسط افراد این گروه مورد فریب قرارگرفته و از جانب رژیم صدام بگونه ای مخالف قوانین بین المللی بجای تحویل به ایران به اردوگاه های تروریستی این گروه منتقل گردیده اند چنین اقدامی از جانب این گروه بنابرا تعاریف جرم شناسی بین المللی آدم ربایی جنگی محسوب می گردد. گرچه خوشوقتانه گروه قابل توجهی از این اسیران توانسته اند ازسال 2003 بدین سو تحت نظر صلیب سرخ بین الملل به میهن خود باز گردند ولی هنوز تعدادی ازاین اسیران جنگی دردست این گروه تروریستی درزندان تشکیلاتی قرار داشته و اجازه ندارند با خانواده های خود ملاقات نمایند بجاست تا دولت عراق وسازمان صلیب سرخ به هماهنگی هرچه سریعتر این افراد ربوده شده را ازچنگال گروه ترووریستی رجوی نجات داده وبه اغوش خانواده های خود باز گرداند. ب- به دام انداختن تعداد قابل توجهی ازاسیران تحت نام ونیرنگ کار و اعزام به خارج! از سال 1364 بدین سو نمایندگان این گروه تروریستی درکشورهای ترکیه _ پاکستان ومتطقه کردستان عراق به پناهجویان وافرادی که بخاطر پیدا کردن کار از میهن خود خارج شده نزدیک گردیده و با نیرنگ وافسون وشیادی ودروغزنی تعداد قابل توجهی از این افراد را جهت اشتغال واعزام به اروپا! ضرف شش ماه فریفته وسپس با مدارک جعلی آنها را به پایگاه های تروریستی خود درعراق کشانده اند _ سران این باند خلاف کار تروریستی درابتدا برای تکمیل این عمل خلاف کارانه گذرنامه ودیگرمدارک شناسایی انها را اخذ نموده تا ضمن بی هویت نمودن این افراد تمامی راه های امید این اسیران را برای بازگشت سد نمایند _ البته مدارک این افراد با جعل وخلافکاری بعدا در اختیار تروریست های انتحاری که جهت اعمال تروریستی به ایران اعزام می شدند قرار می گرفته است _ برای نمونه می توان از مدارک جعلی آقای آرش صامتی پور و مرجان صیدآبادی هنگام ورود به ایران برای اجرای عملیات تروریستی وهمچنین مدارک خانم بتول سلطانی هنگام اعزام به انگلستان نام برد… پ _ به دام انداختن خانواده اسیران توسط تهیه خوراک تبلیغی برای فرقه یکی دیگراز شگرده های جنایتکارانه سران این گروه به دام انداختن خانواده اسیران است _ بدین صورت که درابتدا باخانواده اسیران تماس گرفته وآنها رابه عراق دعوت می نمایند و هنگام بازگشت اطلاعات این افراد رادراختیار دولت ایران قرار می دهند تا دستگیر وتحت پیگرد قانونی قرارگیرند _ برای نمونه می توان از دستگیری خانم نازیلا دشتی و فرزند جوانش هودیازرلو ودونفرازاعضای خانواده امیرخیزی نام برد که پس از بازگشت از عراق به ایران فورا دستگیر شده اند وهم اکنون برخی از این افراد همچنان درزندان بسر می برند _باید توجه کنیم روزانه صدها نفر ایرانی به عراق مسافرت می کنند وپس از مدتی به ایران باز می گردند و حال چگونه دولت ایران دربین اینهمه ایرانی خانواده های اسیران را شناسایی ودستگیر می نماید؟! سئوالی است که بایدسرکردگان خلاف کار ودروغ گوی این گروه تروریستی بدان پاسخ گویند _ آنچه مسلم است اینست که دستگیری این افراد بدون اطلاعاتی که سران این گروه دراختیار نیروهای امنیتی ایران قرار می دهند تقریبا غیرممکن می نماید _ بنابراین برنامه ریزان این گروه تروریستی که از شدت بی وجودی درایران رنج می کشند سعی می کنند با لو دادن ودستگیری این افراد نام کثیف ومتعفن خود را بهر طریق ممکن درایران مطرح نموده واز آن بهره برداری گسترده تبلیغی نمایند.. یادمان باشد درسال 82 وبعد از آن بارها خانواده های این اسیران جهت دیدار با افراد اسیر به عراق سفرنموده وبدون هیچ مشکلی به ایران بازگشته اند…. (فیلم این سفر ها دریوتیوپ موجود است) نقش خانواده ها در تسریع فروپاشی اسارتگاه عراق جدید (اشرف سابق) بنا بر آگهی های منتشره هم اکنون خانواده هشت تن از این اسیران که جهت دیدار عزیزانشان هزینه ومشکلاتت سفر را بدوش کشیده وازایران بخاطر دیدار بستگانشان درعراق به سر می برند _ متاسفانه سران این گروه ترروریستی دروحشت از جداشدن این افراد باعدم همکاری دراین اقدام هماهنگ شده با دولت عراق و سازمان های حقوق بشر وصلیب سرخ به این اسیران اجازه ملاقات با خانواده هایشان را نداده اند! _ چنین اقدام ضدانسانی هیچ نوع توجیه عقلی وحقوقی ندارد وطبق نرم ها و قوانین بین المللی تمامی زندانیان این حق رادارند که با خانواده های خود ملاقات داشته باشند ولی چگونه وبا چه دلیلی سران این گروه از این ملاقات هراس دارند راباید دربافت فرقه ای این گروه جستجو وپیدا نمود _ زیرا سران این گروه این افراد را باشستشوی مغزی و تلقین تئوریهای ابلهانه درقید وبند اسارت خود نگاه داشته اند وهمین خود داری از اجازه ملاقات نشان می دهد که این افراد نه تنها اسیر بلکه گروگان نیز محسوب می گردند.. بنابراین با توجه به تکرار اینگونه ممانعت ها از طرف سران این گروه تروریستی بجاست تا دولت عراق تحت نظر سازمانها ونهادهای حقوق بشری هرچه سریع تر ازراه های غیرخشونت آمیز به این گروگان گیری وآدم ربایی ودراسارت گرفتن سه هزار انسان هستی باخته وناامید وبیمار پایان داده و ودراقدامی مناسب سران این گروه را به دلیل انسان آزادی وآدم ربایی تحت تعقیب قانونی قرارداده ومقدمات آزادی این اسیران را فراهم آورد. یاد آوری این نکته بجاست که خانواده ها درنظر سران این گروه دشمن تشکیلات ضدانسانی محسوب می گردند! بنابراین گسیل هرچه گسترده تر خانواده ها به عراق ضمن اینکه می تواند این گروگان گیری بی شرمانه رابه افکارعمومی جهانیان بکشاند بهانه آزادی وجداشدن این اسیران نیز خواهد گشت. با پشتیبانی کامل از خواست خانواده های ساسانی _ نوروزی _ مرادی ریزی _ لطفی زاده _ صابری _ زرتشت نیا _ محبی و دیگر اسیران وبا امید به آزادی همه افراد دربند از جمله علی ساسانی _ عبدالمجیدنوروزی _ حسین مرادی ریزی _ عقیل صابری _ سوسن بنی هاشمی _ روزبه عطایی _ ارزیل دیاله _ محسن دیاله _ پیمان دیاله و دیگراسیران.. به امید رهایی همه افراد دربند درچنگال خونبار گروه مذهبی _ تروریستی رجوی درعراق.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا