مجاهدین خلق

کولاک رجوی ها در 16 آذر

برادر مسعود!!! چند روز پیش روز دانشجو بود! وقتی به طور اتفاقی داشتم از کنار دانشگاه رد می شدم یاد فراخوان 16 آذر شما و همدستانتان افتادم.من هیچ وقت فکر نمی کردم شما اینقدر طرفدار دارید!!! فکر می کنم اکثریت دانشجوها نسبت به شما و مهر تابانتان!!! سمپاتی دارند وبرای شما له، له، می زنند!!! شتر در خواب بیند پنبه دانه.
آخه ابله چه کسی برای شما تره خورد می کند؟ شما به اندازه سیب زمینی و پیاز برای دانشجوها ارزش ندارید فکر می کنید که دانشجوها عقل خود را از دست داده اند که از شما سمپاتی کنند؟شما از دانشجوها به مثابه یک ابزار بر علیه خودشان و به نفع خودتان استفاده می کنید. همانطور اسرای اشرف را در جهت منافع خودتان قربانی می کنید. آیا واقعا شما دلتان به حال دانشجوها سوخته ویا فقط می خواهید جیب خودتان را پر کنید؟ دانشجویان خودشان بلدند سرنوشت خودشان را رقم بزنند و نیازی به اشک تمساح ریختن شما را ندارند. کسی که در جامعه وجود خارجی ندارد چگونه خودش را رهبر مقاومت جا می زند. این رهبر مقاومت است یا دُم خروس؟ شعار آزادی در دستگاه شما فقط برای فریب دادن دانشجوهاست ولاغیر. آقای رجوی هیچ دروغی نمی تواند برای همیشه از چشم جامعه پنهان بماند. شما هم بهتر از هرکس می دانید که وعده وعیدهای شما فرمالیستی است. در دستگاه ارتجاعی شما آزادی معنی و مفهوم ندارد. سازمانی که ظرفیت ندارد ابتدایی ترین آزادی را به اعضای خودش بدهد چگونه می توان از آن انتظار داشت که آزادی به مردم بدهد. بی زحمت آقای رجوی این قدر لب گود داد نزن لنگش کن. شما و مهر تابانتان!!! دشمن آزادی هستید. تجربه این را ثابت کرده است.
منتظر فراخوان های آبکی و صد تا یک غاز شما هستیم!!!
فواد بصری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا